> English

Seneste nyt


01.10.2019

Det betaler sig at gøre en indsats

Nye tal viser, at markant færre danske børn oplever mobning. I 1998 oplevede hvert fjerde 11-15-årige skolebørn at blive mobbet to-tre gange om måneden. I dag – 30 år senere – er tallet faldet til fem procent. Men hvad gemmer der sig bag den positive udvikling, og hvad er vigtigt i indsatsen mod mobning fremover? Vi spurgte mobbeforsker Helle Rabøl Hansen.

Hvad er forklaringen på den store positive udvikling?
Ja, udviklingen går den rigtige vej, også selvom de undersøgelser, mobbeforskere gennemfører, ofte giver lidt højere tal for mobning end de sundhedsfaglige undersøgelser. Men fælles for tendensen er nedadgående mobbetal.

Jeg mener, det skyldes et kryds af flere forhold: For det første betaler det sig med en indsats. Det er tydeligt, at skoler med en vedvarende og flersidet indsats for gode klassemiljøer får lavere mobbetal. For det andet er flere og flere skoler begyndt at tage antimobbe-arbejdet alvorligt. 

Dertil kommer, at indsatserne oftere end tidligere bygger på en forståelse af mobning som et gruppefænomen og ikke kun som individfænomen. Det betyder formentligt også noget, at dagens børne- og ungegeneration generelt er ret lovlydige. Ungdomskriminaliteten har aldrig været så lav, og det kan betyde, at peer-kulturen ganske enkelt er blevet mere ordentlig og anstændig.

Betyder det, at vi er nået i mål med indsatsen?
Nej. Der er stadig en gruppe der mobbes gennem længere tid og får forringet deres børneliv væsentligt. Vi ser også, at enhver overgangsperiode for en klasse fortsat er en risikotid for udvikling  af mobning, så vi må ikke stå stille, men fortsætte. At komme mobning helt til livs – også for også de hårdest ramte – kræver en lang, sej og vedvarende indsats. Gerne med mere direkte elevinddragelse i arbejdet.

Hvilke veje skal vi tage fremadrettet tage i arbejdet med at reducere mobning?
Det næste afgørende skridt i arbejdet, som jeg vurderer det, er i højere grad at knytte antimobbe-arbejdet tættere på skolens kerneopgave, nemlig undervisningen. Altså på den vis, at man i det didaktiske [den måde, man underviser på, red.] arbejde forsøger at gøre undervisningen til et tolerant, kærligt og demokratisk mødested, så eleverne ikke behøver at mobbe for at skabe spænding og mening i fællesskabet.

Hvad ser du som den største udfordring?
Der er fortsat en vis tendens til at give enkeltelever skylden for, hvor klassekulturen har bevæget sig hen. Vi skal træne blikket i at få øje på sociale mekanismer og ikke belaste, bebrejde og behandle individer, men styrke individernes socialfaglige trivsel.

Mere om Helle Rabøl Hansen
Uddannet jurist og ph.d. i pædagogisk psykologi og har i over 20 år forsket i mobning, marginalisering, magt og miljø i skolen og i ungdomsuddannelserne. Har bl.a. udviklet ’Parentesmetoden’ til lærere, der gerne vil udfordre mobning uden at individualisere og har i en antologi til pædagoguddannelsen senest præsenteret en ny definition på begrebet skoletrivsel.

Helle Rabøl Hansen har også skrevet en lange række fagbøger om mobning og været med til at stifte NO!SE , et netværk af uafhængige forskere inden for pædagogisk forskning. Hun sidder i Mary Fondens ekspertpanel.

Mere af Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen har bl.a. skrevet/bidraget til:

  • Pædagogik mellem fritid og skole, Dafolo, 2019
  • Mobning, Aarhus Universitetsforlag, 2018
  • Mobning – viden og værktøjer til fagfolk, Akademisk Forlag, 2017
  • Parentesmetoden – tænkestrategier mod mobning, Dafolo, 2015
  • Mobning gentænkt, Hans Reitzels Forlag, 2013
  • Mobning - sociale processer på afveje, Hans Reitzels Forlag, 2009

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I efteråret besøgte Kronprinsessen en af de klasser, der har deltaget i årets Mediekonkurrence for skoler. Det blev til gode samtaler om årets tema 'Døden er da noget, vi taler om'. På onsdag fejrer vi vinderne af årets Mediekonkurrence til festligt arrangement i JP/Politikens Hus. Stort tak til alle klasser, der har deltaget i årets konkurrence. I har skrevet rørende og inspirerende historier og har bidraget til at bryde tabuer om død, sorg og sygdom.
mary_fonden I dag åbner tilmelding til #børnestafetten2020 i Aarhus og København. Vi løber igen i år mod mobning og for gode børnefællesskaber. Skal dit barn med? Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og @redbarnetdks årlige børneløb støttet af Ole Kirks Fonden. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.friformobberi.dk/article/dig-og-dit-barn/content/fri-mobberi-boernestafetten
mary_fonden I dag har vi fået en fin lille hilsen fra et barn, der har fået en af de rygsække, vi uddeler til børn, der er på krisecenter med deres mor. ❤️ Hver uge lander postkort fra børn på krisecentre i vores postkasse. Postkortene ligger i de rygsække, som vi giver til alle børn, der må flytte på krisecenter med deres mor. På postkortet er der plads til at tegne og skrive og gøre følgende sætning færdig: "Det gør mig glad, når..." Rygsække til børn på krisecentre er et samarbejde med Ole Kirk's Fond og LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Indtil i dag har vi uddelt flere end 25.000 rygsække til børn på krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne.
mary_fonden Hvis vi for alvor skal bekæmpe mobning og skabe bedre trivsel blandt børn i skolerne, skal vi gøre det sammen! Sådan var rationalet, da Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkårlkår i 2016 besluttede at gå sammen i Alliancen mod mobning. Inden længe er vi klar til at rulle vores fælles helskole-program Skolestyrken ud i en lang række skoler landet over. Vejen dertil har været lærerig og også lidt svær somme tider. Men vi tror på, at resultatet vil gøre en forskel for mange børn i fremtiden. Og derfor har det været besværet værd. Vi har netop offentliggjort et casestudie om erfaringerne med samarbejdet i Alliancen. Til andres og vores egen læring. For rigtig mange udfordringer løses nu engang bare bedst i fællesskab. Link i bio.
mary_fonden Hvad ønsker du dig for fremtiden? Vi er lige gået ind i et spritnyt årti. Det er en god anledning til at se fremad og definere ønsker for de næste ti år - og måske endnu længere. For ikke så længe siden havde Mary Fonden 10års jubilæum. Her definerede Kronprinsessen sine 10 ønsker for fremtiden. Ønskerne går bl.a. på, at vi skal blive bedre til at acceptere og bede om hjælp, når vi føler os ensomme. Og at alle børn får en god skolestart, hvor de kan følge med både socialt og sporgligt fra første dag.