> English

Seneste nyt


01.10.2019

Det betaler sig at gøre en indsats

Nye tal viser, at markant færre danske børn oplever mobning. I 1998 oplevede hvert fjerde 11-15-årige skolebørn at blive mobbet to-tre gange om måneden. I dag – 30 år senere – er tallet faldet til fem procent. Men hvad gemmer der sig bag den positive udvikling, og hvad er vigtigt i indsatsen mod mobning fremover? Vi spurgte mobbeforsker Helle Rabøl Hansen.

Hvad er forklaringen på den store positive udvikling?
Ja, udviklingen går den rigtige vej, også selvom de undersøgelser, mobbeforskere gennemfører, ofte giver lidt højere tal for mobning end de sundhedsfaglige undersøgelser. Men fælles for tendensen er nedadgående mobbetal.

Jeg mener, det skyldes et kryds af flere forhold: For det første betaler det sig med en indsats. Det er tydeligt, at skoler med en vedvarende og flersidet indsats for gode klassemiljøer får lavere mobbetal. For det andet er flere og flere skoler begyndt at tage antimobbe-arbejdet alvorligt. 

Dertil kommer, at indsatserne oftere end tidligere bygger på en forståelse af mobning som et gruppefænomen og ikke kun som individfænomen. Det betyder formentligt også noget, at dagens børne- og ungegeneration generelt er ret lovlydige. Ungdomskriminaliteten har aldrig været så lav, og det kan betyde, at peer-kulturen ganske enkelt er blevet mere ordentlig og anstændig.

Betyder det, at vi er nået i mål med indsatsen?
Nej. Der er stadig en gruppe der mobbes gennem længere tid og får forringet deres børneliv væsentligt. Vi ser også, at enhver overgangsperiode for en klasse fortsat er en risikotid for udvikling  af mobning, så vi må ikke stå stille, men fortsætte. At komme mobning helt til livs – også for også de hårdest ramte – kræver en lang, sej og vedvarende indsats. Gerne med mere direkte elevinddragelse i arbejdet.

Hvilke veje skal vi tage fremadrettet tage i arbejdet med at reducere mobning?
Det næste afgørende skridt i arbejdet, som jeg vurderer det, er i højere grad at knytte antimobbe-arbejdet tættere på skolens kerneopgave, nemlig undervisningen. Altså på den vis, at man i det didaktiske [den måde, man underviser på, red.] arbejde forsøger at gøre undervisningen til et tolerant, kærligt og demokratisk mødested, så eleverne ikke behøver at mobbe for at skabe spænding og mening i fællesskabet.

Hvad ser du som den største udfordring?
Der er fortsat en vis tendens til at give enkeltelever skylden for, hvor klassekulturen har bevæget sig hen. Vi skal træne blikket i at få øje på sociale mekanismer og ikke belaste, bebrejde og behandle individer, men styrke individernes socialfaglige trivsel.

Mere om Helle Rabøl Hansen
Uddannet jurist og ph.d. i pædagogisk psykologi og har i over 20 år forsket i mobning, marginalisering, magt og miljø i skolen og i ungdomsuddannelserne. Har bl.a. udviklet ’Parentesmetoden’ til lærere, der gerne vil udfordre mobning uden at individualisere og har i en antologi til pædagoguddannelsen senest præsenteret en ny definition på begrebet skoletrivsel.

Helle Rabøl Hansen har også skrevet en lange række fagbøger om mobning og været med til at stifte NO!SE , et netværk af uafhængige forskere inden for pædagogisk forskning. Hun sidder i Mary Fondens ekspertpanel.

Mere af Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen har bl.a. skrevet/bidraget til:

  • Pædagogik mellem fritid og skole, Dafolo, 2019
  • Mobning, Aarhus Universitetsforlag, 2018
  • Mobning – viden og værktøjer til fagfolk, Akademisk Forlag, 2017
  • Parentesmetoden – tænkestrategier mod mobning, Dafolo, 2015
  • Mobning gentænkt, Hans Reitzels Forlag, 2013
  • Mobning - sociale processer på afveje, Hans Reitzels Forlag, 2009

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Når pædagoger, dagplejere og lærere hjælper børn med at være en god kammerat, forebygger de samtidig mobning på længere sigt. Mary Fonden og @redbarnetdk s fælles antimobbeprogram @friformobberi er udviklet til at støtte fagfolk i at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning i dagtilbud og indskoling. Vi ved fra følgeforskning og evalueringer, at Fri for Mobberi virker. Læs mere om Fri for Mobberi, og hvad det koster i linket i bio ⬆️ #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst
mary_fonden Alle har ret til at høre til. Alle har brug for at høre til. Det er vores kerneværdi i Mary Fonden. I dag er det FNs internationale handicapdag. Og vi vil gerne bruge dagen på at sætte fokus på de mange mennesker med handicap, der føler sig ensomme. Alle mennesker har brug for at føle sig forbundet til nogen. Derfor har ensomhed store konsekvenser for den enkelte. Langvarig ensomhed kan ligefrem resultere i en stresstilstand og er skadelig for vores krop. Fokus på udfordringerne er det første skridt. Næste skridt er, at vi alle gør, hvad vi kan, for at hjælpe mennesker ud af ensomhed og social isolation.
mary_fonden "Det er hemmelighedsbamsen, som man kan hviske hemmeligheder til, når man skal sove om aftenen. Jeg opfordrer faktisk børnene til at ligge og sige de ting, som kan være lidt svære." Henrik Schjørmann er pædagog på Røntofte krisecenter. Han giver alle børnene på krisecentret en rygsæk fra Mary Fonden, Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation ag kvindekrisecentre. I rygsækkene finder børnene udover hemmelighedsbamsen, noget legetøj, tandbørste, bøger, håndklæde og meget andet. Siden 2008 har flere end 25.000 børn på krisecentre fået en rygsæk. #børnpåkrisecentre #sigdettilnogen #voldihjemmet #allebørnharrettiletlivudenvold
mary_fonden I dag er det 1. dec. og mange af os skyder for alvor julen i gang. Og måske lidt af dagen skal bruges på at skrive ønskeseddel. Men hvad skal du finde på? Hvad mangler du egentlig allermest? Er det ting og sager eller lidt mere nærhed, varme og venskab? Vi har skrevet et par ideer til gaver, som stort set alle har brug for, alle har råd til, og som ikke skal byttes. Del eller tag endelig hvis du mener, der er andre, der kunne blive glade for at modtage noget på listen. Eller har brug for hjælp til årets ønskeseddel.
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk har udgivet i samarbejde med @akademisk_forlag. Bogen kan købes for blot 125,- eller hentes som PDF på friformobberi.dk #friformobberi #alleharrettilathøretil #forebyggelseerbedst.