> English

Børneperspektiver på LæseLeg

Mobning & Trivsel
28.09.2020

Gennem interviews og analyse af børnetegninger har lektor og specialist i børnepsykologi, Grethe Kragh-Müller, undersøgt, hvordan børn oplever LæseLeg.

Formålet er at kvalificere den eksisterende viden om LæseLeg for at videreudvikle programmet, så det i endnu højere grad er tilpasset børnenes behov.

Undersøgelsens indsigter

I undersøgelsen deltog 74 børn i alderen 4-5 år fra syv forskellige dagtilbud. Fokus lå særligt på børn med et lille sprog, som havde arbejdet med LæseLeg i en læsegruppe over en periode.

Alle børnene var overordnet rigtig glade for LæseLeg, men undersøgelsen viste også, at der var store forskelle i børnenes evner til at forstå bøgerne og indgå i dialog om dem.

“Mange af børnene, og særligt børnene med det mindste sprog, havde udfordringer med at forstå bøgerne og var mest optagede af enkelte detaljer i dem“.

Det betyder, at det er vigtigt at overveje sammensætningen af læsegrupperne både ud fra børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og deres adfærd. Hvis der er børn i gruppen, der ikke forstår det, der foregår, vil de ofte reagere med uro og manglende koncentration.

Hvad kan børnene godt lide?

Undersøgelsen viser desuden, at arbejdet med bøger giver børnene mulighed for at spejle sig i, genkende og bearbejde deres oplevelser med og følelser for deres omgivelser, så de får mulighed for bedre at forstå og forholde sig til dem.

“Det var de følelsesnære forhold, som børnene, helt i overensstemmelse med deres alder og udvikling, var særligt optagede af i bøgerne.

Alt fra glæde, overraskelse og begejstring til uhygge og spænding, samt det umiddelbart meningsfulde og genkendelige fra deres hverdag”.

At læse bøger kan være med til at understøtte børns følelsesmæssige og sociale udvikling, herunder udvikling af empati med andre mennesker.

Anbefalinger til arbejdet med LæseLeg


Undersøgelsen favner bredt, da den både udforsker, hvordan børnene opfatter handlingen i bogen og de kreative aktiviteter, hvad de særligt er optagede af, og hvad der fungerer bedst for dem, når de deltager i LæseLeg.

På baggrund af undersøgelsens fund er der udarbejdet otte anbefalinger til arbejdet med LæseLeg:

1. Sammensæt læsegrupper efter børns udviklingsniveau
Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at overveje sammensætningen af læsegrupperne både ud fra børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og adfærd. Hvis der er børn i gruppen, der ikke forstår det, der foregår, vil de ofte reagere med uro og manglende koncentration. Samtidig anbefales det ikke at sætte meget talende børn i gruppe med børn, der har sværere ved at udtrykke sig for at undgå, at man får for mange regler og får nogle børn til at føle, at det er forkert at udtrykke sig.

2. Vælg bøger, som passer til børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og alder
Undersøgelsen peger på, at de bøger, som børn præsenteres for, skal hænge sammen med det, som barnet kan forstå i forvejen, ellers får de ikke noget ud af at læse dem. Det anbefales derfor, at det pædagogiske personale ikke kun vælger bøger ud fra børnenes alder, men er omhyggelige med også at undersøge børnenes forskellige sproglige og udviklingsmæssige forudsætninger for at læse og forstå bøger.

3. Udvælg bøger, der vækker begejstring hos børnene
Resultaterne viser, at børnene syntes særligt godt om bøger, der var genkendelige for dem, og hvor bøgernes handling kunne relateres til deres livsverden. Det anbefales, at der fortsat inddrages bøger, hvor der sker noget sjovt, overraskende og tilpas uhyggeligt, bøger med dyr og bøger, hvor der er følelser i spil.

4. Læs højt med indlevelse i rolige omgivelser
Undersøgelsen viser, at børnene godt kan godt lide at læse bøger i en lille gruppe på et hyggeligt sted, hvor de ikke bliver forstyrret. Børnene syntes, at deres LæseLeg-voksne var gode til at læse op, men de kunne ikke konkretisere hvordan og hvorfor. Andre undersøgelser peger i denne sammenhæng på, at det spiller en stor rolle for børns forståelse af en bog, at den voksne læser på en udtryksfuld og spændende måde.

5. Understøt børns færdigheder i at indgå i dialog
Undersøgelsen viser store forskelle i børnenes forudsætninger for at forstå bøgerne og indgå i dialog om dem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle børn først skal lære dialog som kommunikationsform, hvor man gensidigt forholder sig til hinandens udspil, før de er parate til at kommunikere om bøgerne og de oplevelser, bøgerne giver dem.

6. Indgå i dialog om detaljer, som optager børnene
De fleste små børn forstår ikke, at bøger har en handling, en pointe og en slutning. Denne undersøgelse understøtter andre undersøgelser, der viser, at børn og voksnes perspektiver på en bog ofte er vidt forskellige. Voksne skal derfor være opmærksomme på alle de små detaljer og personlige berøringsfelter, børnene er optagede af, og ikke kun kommunikere ud fra den måde han/hun selv forstår bogen på. Særligt når børnene har sproglige og/eller andre udviklingsmæssige udfordringer.

7. Læs bøger, og lav aktiviteter regelmæssigt
Børnene i undersøgelsen havde lettere ved at huske og tale om bøgerne, når de tegnede. Det understøtter antagelsen om, at børn bedre lærer nye ord og forstår sammenhænge, hvis de selv aktivt deltager i samtalen og arbejdet med bogen. Det anbefales, at der regelmæssigt og hyppigt kobles konkrete oplevelser og aktiviteter til læsningen af bøger, så børnene får mange og varierende oplevelser med at bruge sproget.

8. Udbyg forældresamarbejdet
Flere børn fortalte, at de var glade for at låne LæseLeg-bøgerne med hjem, da de ellers ikke havde eller læste bøger hjemme. Derfor anbefales det at udbygge samarbejdet med forældrene i forhold til at læse bøger med deres børn hjemme. Desuden er det en god idé at inddrage forældre med anden etnisk baggrund med henblik på, med forældrenes hjælp, at finde og inddrage bøger på barnets modersmål.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.