> English

Mary Fonden udgiver fagbog om vold

Vold er en del af hverdagen i alt for mange familier. Derfor skal fagpersoner klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold udgiver derfor ny antologi om vold målrettet studerende på en række professionsuddannelser.

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre fagpersoner møder hver dag familier, som lever med vold. Nogle ser måske tydelige tegn eller har en bekymring om vold i en familie, andre ved ikke, hvad de skal se efter. Hvad er tegnene på vold? Hvornår er en adfærd vold? Og hvad skal man stille op? Med god grund. For vold i familien er et komplekst område. Og i dag er undervisningen om vold i familien sparsom på de professionsrettede uddannelser. Derfor har Mary Fonden og Lev Uden Vold i samarbejde med Akademisk Forlag sammensat antologien Vold i familien – viden for fagfolk, der kan benyttes i undervisningen på relevante uddannelser.

Flere skal ud af volden
Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at hver 20. kvinde inden for et år har været udsat for mindst en form for partnervold. Tidligere undersøgelse har vurderet at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk og seksuel partnervold i Danmark. Hvis vi zoomer ind på den psykiske vold, viser en undersøgelse, at 4 % af alle kvinder og 1% af alle mænd inden for et år har været udsat for psykisk vold.

”Vold har store konsekvenser for det enkelte menneske. Og det har også store konsekvenser for de mange børn, der vokser op i en familie, hvor vold er en del af hverdagen. Vi ved også, at der desværre er en stor risiko for, at børnene tager volden med videre i deres voksen- og ungdomsliv. Vold avler vold, og vold går i arv. Derfor skal vi være bedre til at forhindre, at vold overhovedet opstår, og vi skal gøre en større indsats for at opspore vold så tidligt som muligt, så volden kan stoppes”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Viden om vold i familien skal ind i undervisningen af fagfolk
Mange kommuner er desværre ikke klædt ordentlig på til at håndtere sager om vold, viser undersøgelser. Som en leder af en børne- og familieafdeling fortæller: ”Det er tilfældigt, den støtte familien får, ud fra det kendskab medarbejderen har til vold”. Og det er netop den udfordring, antologien Vold i familien – viden for fagfolk skal bidrage til at løse.

”Vold i nære relationer er mere kompliceret, end mange af os tror. Ofte handler det om kærlighed, der over tid udvikler sig til kontrol, trusler og vold. For mange kan det være rigtig svært at erkende, at man er udsat for eller udøver vold, ligesom det kan være svært at række ud og bede om hjælp. Derfor er det helt afgørende, at fagpersoner er klædt ordentligt på til at opspore tegn på vold, så de kan vise, at der er alternativer til volden. Som det ser ud nu, lader vi det være op til tilfældigheder, hvilken hjælp den enkelte får, da hjælpen afhænger af den viden, fagpersonen har. Vores håb er, at antologien vil bidrage til at klæde alle fagpersoner på med viden om vold, forståelse af voldens dynamikker og mod til at stille de svære spørgsmål, så vi som samfund fremover kan handle langt tidligere, end tilfældet er i dag”, siger Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden Vold.

Om Vold i familien – viden for fagfolk
'Vold i familien – viden for fagfolk' er den første samling af nyere dansk viden om vold i familien.Antologien er udgivet i samarbejde mellem Mary Fonden og Lev Uden Vold, der begge arbejder mod vold i nære relationer. Bogen introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere. Blandt andet har Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og flere andre organisationer bidraget til antologien.

Antologien er 320 sider lang og koster kr. 249,95 i bogform.

Antologien kan downloades i en printvenlig udgave eller købes som bog hos Akademisk Forlag.

Fakta
Konklusioner fra undersøgelsen Partnervold – kommunernes indsats og praksis 2019:

Hovedparten af kommunerne har ikke et tydeligt beredskab, handlingsplaner, registrering eller uddannet personale, når det drejer sig om partnervoldssager.

  • De tilbudte indsatser afspejler den lovgivningsmæssige forpligtelse om henvisning til krisecentre.
  • Kommunerne får kendskab til partnervoldssager gennem krisecentre, borgerens eksisterende sag i kommunen, underretninger eller hvis en borger selv henvender sig. Få kommuner yder opsøgende rådgivning.
  • Kommunerne er opmærksomme på partnervold, men har ikke konkrete vurderingsredskaber.
  • Kommunernes fokus er på krisecentre, rådgivning og vejledning og på voldsudsatte kvinder.
  • Flere bliver tilbudt en indsats i børne- og familieafdelingerne end i voksen- og socialafdelingerne.

Læs hele resumeet.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I dag er det præcis ét år siden, at psykisk vold blev strafbart i Danmark. Ét år siden, at psykisk vold blev sidestillet med fysisk vold med en anerkendelse af, at voldens konsekvenser for den voldsudsatte kan være mindst ligeså alvorlige som ved fysisk vold. Kriminaliseringen af psykisk vold var et afgørende skridt mod at tydeliggøre, at vold aldrig kan retfærdiggøres, aldrig skal accepteres, og at vold – uanset voldens form – kan sætte dybe spor både hos kvinder, mænd og børn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe alle former for vold i familien. Senest har vi sammen med @levudenvold_dk udgivet en fagbog, som også indeholder et tema om psykisk vold. Find den på www.maryfonden.dk
mary_fonden Rygsække er på vej til børn på de nye krisecenterpladser Under coronakrisen er flere børn kommet på krisecentre med deres mor, og antallet forventes fortsat at stige. Derfor er der oprettet 55 nye nødpladser til kvinder, der ønsker at komme på krisecenter. "Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres”, siger H.K.H. Kronprinsesse Mary. Stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden. Mary Fonden sender rygsække til de nye pladser og andre centre, der måtte mangle i denne tid. Taskerne indeholder bl.a. en bamse, toiletsager og en hilsen fra Kronprinsessen.
mary_fonden Samtalen binder os sammen og er en af vores vigtigste måder at vise hinanden omsorg på. . Når vi mødes på kontoret, til fritidsaktiviteter og i andre sociale sammenhænge taler vi om løst og fast og skaber nærhed gennem daglige samtaler. Det har vi også brug for i denne vanskelige tid. En tid som kan inspirere til, at vi i vores samtaler over telefonen kan udvide vores kendskab til hinanden og nå dybere ind. På den måde kan vi føle os mere nære uden at være sammen.
mary_fonden Hjælp hinanden ud af ensomheden. I disse dage mærker vi alle, hvor meget familie, venner og andre sociale relationer betyder for os. Og hvad det gør ved os, når den del af vores liv mangler. . For nogle mennesker er denne tid særlig svær. Hvis man fx bor alene, kan ensomhedsfølelsen blive meget voldsom. Og for mennesker, der i forvejen føler sig ensomme, kan denne periode forværre følelsen af ensomhed. I sidste ende kan svær ensomhed have alvorlige konsekvenser både psykisk og fysisk. Derfor må vi, så længe det står på, gøre en særlig indsats for at hjælpe hinanden ud af ensomheden – selvom det er på afstand. Vi vil i den kommende tid forsøge at inspirere til, hvordan vi alle kan hjælpe hinanden ud af ensomheden. Vi vil også give gode råd til dig, der føler dig ensom. #alleharrettilathøretil #sammenhverforsig
mary_fonden Vi går en anderledes weekend i møde. Vores virkelighed er vendt på hovedet, som H.M. Dronningen sagde i sin tale. Men nogle ting er stadig de samme. Vi kan stadig glæde hinanden ved små handlinger, som skaber nærhed på trods af afstand. Her er et par gode bud💡Kom gerne selv med flere. Og god weekend! 😊