> English

Mary Fonden udgiver fagbog om vold

Vold er en del af hverdagen i alt for mange familier. Derfor skal fagpersoner klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold udgiver derfor ny antologi om vold målrettet studerende på en række professionsuddannelser.

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre fagpersoner møder hver dag familier, som lever med vold. Nogle ser måske tydelige tegn eller har en bekymring om vold i en familie, andre ved ikke, hvad de skal se efter. Hvad er tegnene på vold? Hvornår er en adfærd vold? Og hvad skal man stille op? Med god grund. For vold i familien er et komplekst område. Og i dag er undervisningen om vold i familien sparsom på de professionsrettede uddannelser. Derfor har Mary Fonden og Lev Uden Vold i samarbejde med Akademisk Forlag sammensat antologien Vold i familien – viden for fagfolk, der kan benyttes i undervisningen på relevante uddannelser.

Flere skal ud af volden
Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at hver 20. kvinde inden for et år har været udsat for mindst en form for partnervold. Tidligere undersøgelse har vurderet at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk og seksuel partnervold i Danmark. Hvis vi zoomer ind på den psykiske vold, viser en undersøgelse, at 4 % af alle kvinder og 1% af alle mænd inden for et år har været udsat for psykisk vold.

”Vold har store konsekvenser for det enkelte menneske. Og det har også store konsekvenser for de mange børn, der vokser op i en familie, hvor vold er en del af hverdagen. Vi ved også, at der desværre er en stor risiko for, at børnene tager volden med videre i deres voksen- og ungdomsliv. Vold avler vold, og vold går i arv. Derfor skal vi være bedre til at forhindre, at vold overhovedet opstår, og vi skal gøre en større indsats for at opspore vold så tidligt som muligt, så volden kan stoppes”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Viden om vold i familien skal ind i undervisningen af fagfolk
Mange kommuner er desværre ikke klædt ordentlig på til at håndtere sager om vold, viser undersøgelser. Som en leder af en børne- og familieafdeling fortæller: ”Det er tilfældigt, den støtte familien får, ud fra det kendskab medarbejderen har til vold”. Og det er netop den udfordring, antologien Vold i familien – viden for fagfolk skal bidrage til at løse.

”Vold i nære relationer er mere kompliceret, end mange af os tror. Ofte handler det om kærlighed, der over tid udvikler sig til kontrol, trusler og vold. For mange kan det være rigtig svært at erkende, at man er udsat for eller udøver vold, ligesom det kan være svært at række ud og bede om hjælp. Derfor er det helt afgørende, at fagpersoner er klædt ordentligt på til at opspore tegn på vold, så de kan vise, at der er alternativer til volden. Som det ser ud nu, lader vi det være op til tilfældigheder, hvilken hjælp den enkelte får, da hjælpen afhænger af den viden, fagpersonen har. Vores håb er, at antologien vil bidrage til at klæde alle fagpersoner på med viden om vold, forståelse af voldens dynamikker og mod til at stille de svære spørgsmål, så vi som samfund fremover kan handle langt tidligere, end tilfældet er i dag”, siger Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden Vold.

Om Vold i familien – viden for fagfolk
'Vold i familien – viden for fagfolk' er den første samling af nyere dansk viden om vold i familien.Antologien er udgivet i samarbejde mellem Mary Fonden og Lev Uden Vold, der begge arbejder mod vold i nære relationer. Bogen introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere. Blandt andet har Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og flere andre organisationer bidraget til antologien.

Antologien er 320 sider lang og koster kr. 249,95 i bogform.

Antologien kan downloades i en printvenlig udgave eller købes som bog hos Akademisk Forlag.

Fakta
Konklusioner fra undersøgelsen Partnervold – kommunernes indsats og praksis 2019:

Hovedparten af kommunerne har ikke et tydeligt beredskab, handlingsplaner, registrering eller uddannet personale, når det drejer sig om partnervoldssager.

  • De tilbudte indsatser afspejler den lovgivningsmæssige forpligtelse om henvisning til krisecentre.
  • Kommunerne får kendskab til partnervoldssager gennem krisecentre, borgerens eksisterende sag i kommunen, underretninger eller hvis en borger selv henvender sig. Få kommuner yder opsøgende rådgivning.
  • Kommunerne er opmærksomme på partnervold, men har ikke konkrete vurderingsredskaber.
  • Kommunernes fokus er på krisecentre, rådgivning og vejledning og på voldsudsatte kvinder.
  • Flere bliver tilbudt en indsats i børne- og familieafdelingerne end i voksen- og socialafdelingerne.

Læs hele resumeet.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.