> English

Netwerk på Tietgen

Jeg er rigtig glad for at være her på Tietgen Handelsgymnasium i dag og få mulighed for at få et lille glimt af jeres arbejde med Netwerk. Det er kun et par måneder siden, at I tog hul på gymnasielivet. De fleste af jer kom fra en folkeskoleklasse, som I har kendt, siden I var børn. I dag står I i en ny ramme, som I er i fuld gang med at sætte jeres præg på og gøre til jeres egen.

Overgangen fra folkeskole til gymnasium kan let opleves som en bevægelse fra noget velkendt og trygt – ja, nærmest familiært – til noget ukendt og udfordrende. Det kan føles lidt som at komme til et helt nyt land – kulturen kan være anderledes, tonen er måske en anden, ansigterne er nye, og kravene er større. Man er på ukendt grund.

Det ubetrådte land er samtidig en dør ind til et væld af muligheder. Muligheden for at blive inspireret og blive klogere. Muligheden for at stille andre spørgsmål og finde nye svar. Muligheden for at skabe nye venskaber og fællesskaber – måske for livet.

Og de mange muligheder er en gave, men de er også en opgave. De fleste unge kaster sig over opgaven med energi og spænding, men for nogle kan det være svært at finde fodfæste i alt det nye. Det kan føles utrygt, og fællesskabet kan synes som lukket land.

Vores forudsætninger for og vores oplevelse af at tage hul på noget nyt er med andre ord forskellige. Overgange udfordrer os alle, men for nogle bliver udfordringen for stor, og i de tilfælde kan overgangen udløse eller forstærke følelsen af at være udenfor.

Vi ved, at der i gennemsnit sidder en til to elever i hver klasse, som ofte eller altid føler sig ensomme. De har ikke fundet vej ind i det nye fælleskab – de føler sig alene, selv om de er omgivet af andre som dem. Det er en af grundene til, at vi i Mary Fonden sammen med Ventilen og Lauritzen Fonden igangsatte Netwerk for godt to år siden. Vores mål var at synliggøre ungdomsensomheden og gøre noget ved den.

Men hvad er ensomhed egentlig, og er det overhovedet et problem? Ensomhed er en følelse af ikke at have den kontakt til andre mennesker, som man har behov for. Den følelse kan vi alle opleve af og til, fx når vi flytter, skifter arbejde eller starter på en ny uddannelse. Og den kortvarige ensomhed er naturlig og for det meste helt ufarlig, fordi den går over.

Jeg oplevede selv den forbigående ensomhed, da jeg som ung mistede min mor. Jeg følte mig helt alene med min sorg, og det var en meget stærkt følelse – men den gik over. Ensomheden lettede lige så stille i takt med, at jeg fik bearbejdet min sorg.

Den langvarige ensomhed er ikke situationsbestemt, men er en vedvarende følelse af savn – savnet efter samvær og nærvær. Og når ensomheden bider sig fast og bliver dagligdag, så bliver den samtidig farlig for os. 

Og det kan være svært at få øje på ensomheden. Den skjuler sig let, fordi vi ikke taler åbent om den, men ofte bortforklarer den. Det kan være en elev, som altid skal noget andet, når der er fest eller andre sociale aktiviteter. Det kan være en elev, som ofte sidder med musik i ørerne i frikvarterne og dermed undgår kontakten med andre. Det kan være en elev, som de andre i klassen helt glemmer, fordi han eller hun ikke gør noget væsen af sig.

De elever bliver efterhånden opfattet, som om de ikke ønsker selskab – og for nogle kan det faktisk også føles sådan. Den varige ensomhed kan være så smertefuld, at den kan overbevise os om, at vi har det bedst alene. 

Men en ting er helt sikkert. Vi har alle brug for at være en del af fællesskabet. Ingen mennesker kan tåle at stå udenfor – helt alene. Vi er genetisk kodet til at søge sammen, fordi vi oprindeligt var jægere og havde større chance for at overleve, når vi var mange. Og selv om vores overlevelse ikke længere afgøres på jagtmarkerne, så er vi stadig et flokdyr.

Vi reagerer både fysisk og psykisk, når vores behov for at være sammen med andre mennesker ikke opfyldes. Vores krop fortæller os, at vi nu gør noget, som gør os sårbare. Den går i alarmberedskab – vi bliver stressede, og vores blodtryk stiger. Vores krop forsøger at få os til at ændre adfærd, fordi den tror, der er fare på færde.

Savnet efter andre mennesker kan ødelægge vores liv, hvis det er konstant. Vedvarende ensomhed forringer vores livskvalitet og forkorter vores levetid og er lige så skadelig som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor skal vi tage ensomheden alvorligt.

Det har I valgt at gøre her på Tietgen Handelsgymnasium. Ved at arbejde med fællesskabet kommer I ensomheden i forkøbet. For hvis alle falder til, er der ingen, der falder ud. Gennem Netwerk har I haft en makker fra første dag. I har indgået i en makkerskabsgruppe, og I har talt om, hvordan jeres klasse skal være at gå i. I har fået en ny makker, og I har lært hinanden at kende på kryds og på tværs. I har arbejdet på at skabe et fællesskab, hvor man simpelthen kan være sig selv.

Tryghed er et af de ord, som mange elever har koblet på Netwerk. Det er mere trygt at starte i en klasse, hvor man ikke skal etablere alle relationer fra nul, og hvor alle har en opmærksomhed på at skabe en god klasse, der er rar at være i for alle. Med trygheden følger modet. Modet til at prøve flere ting af – ikke bare, hvad angår formler og forfatterskaber, men også hvad angår det at være menneske blandt andre mennesker. Man tør sige sin mening og stå ved den, man er.

I det trygge fællesskab vokser man ikke bare fagligt, men også socialt og menneskeligt. Og det gode klassefællesskab giver samtidig de bedste betingelser for at lære nyt, at studere uforstyrret.

Så til alle jer 1.g’ere her på Tietgen Handelsgymnasium: Hold fast i hinanden, hold fast i det gode makkerskab og i det gode klassefællesskab. Og husk, fællesskabet er jeres – det er jer, der skaber det i dag, i morgen og dagene derefter.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.