> English

Seneste nyt


19.01.2016

Nyt samarbejde om trivsel på håndboldbanen

Børn trives ikke automatisk, når de er sammen i deres fritid – og en alt for stor andel dropper helt fritidsaktiviteter, fordi de føler sig udenfor. Nu går Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning sammen om at styrke trivslen i dansk børnehåndbold.

Godt 50.000 6-12-årige børn spiller håndbold i Danmark, og selv om sporten er en af de mest populære blandt danske børn, skal det være endnu sjovere at gå til håndbold, hvis det står til H.K.H. Kronprinsessen og landsholdsspiller Mikkel Hansen. Sammen vil de træne trivslen i børnehåndbolden, så der bliver plads til alle på holdet.
 
”Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvor ødelæggende mobning kan være for et barn og dets fremtid. Vi har længe haft fokus på mobning i skolerne, men mistrivsel i fritidslivet har været et overset problem. Alle børn har ret til at trives – også i deres fritid, og det støtter vi op om med samarbejdet mellem Mary Fonden og MH24,” udtaler Kronprinsessen.  
 
Tre ud af ti børn, der går til en fritidsaktivitet, har oplevet at blive holdt udenfor, og hvert 8. barn er helt stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mikkel Hansen kender godt den hårde tone:
 
”Jeg har selv oplevet, hvor svært det kan være at falde til på et hold, når man er en af de yngste og mindste. Som barn har man brug for, at der er nogle voksne, der støtter en i at sige fra og i at være en god holdkammerat. Håndbold handler om at have det sjovt og at være en del af et hold, og det må mobning aldrig stå i vejen for,” udtaler landsholdspiller Mikkel Hansen.
 
Mary Fonden har siden 2007 arbejdet med mobning og trivsel som et af tre indsatsområder, og i 2013 lancerede fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. Med det nye samarbejde mellem Mary Fonden og MH24 bliver håndbolden næste sportsgren, der lægger bane til en trivselsindsats. 
 
Mikkel Hansen etablerede i foråret 2015 MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning, der har til formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber. Foreningen har siden sin opstart afviklet en række håndbold-camps, hvor alle indtægter ubeskåret går til at støtte projekter, som understøtter Foreningens formål.
 
Mary Fonden og MH24 vil involvere øvrige samarbejdspartnere i udviklingen af projektet, herunder Red Barnet og praktikere i form af trænere. Planen er at udvikle et konkret trivselsprogram, som kan testes i sommeren 2016 og tilbydes interesserede klubber senere på året. 
 
Kontakt

Hvis jeres klub er interesseret i at høre mere om det nye samarbejde, kan I kontakte seniorprojektleder Wencke Kathrine Jansen på mail wkj@maryfonden.dk. Selve trivselsprogrammet vil blive udviklet i første halvdel af 2016 og afprøvet i løbet af sommeren. Planen er at kunne tilbyde interesserede klubber at være med fra efteråret 2016.

Fakta
Undersøgelsen ”De bedste redskaber er mennesker, der er til stede” udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2015 for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden viser følgende om 9-16-årige, der pt. er aktive til en sportsaktivitet:
 
To ud af 10 én eller flere gange har haft oplevelser med selv at blive drillet.
Tre ud af 10 har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor. 
Tre ud af 10 har oplevet, at andre er blevet drillet.
6,5 % angiver at have været med til at drille andre.
7 % af drengene har oplevet at blive slået eller skubbet til træning.
36 % af pigerne har følt sig udenfor på deres hold mod 19 % af drengene.
98 % glæder sig til træning.
91,5 % oplever, at fællesskabet på holdet er ”godt” eller ”rigtig godt”. 
Otte ud af ti oplever, at deres træner er opmærksomme på dem og det, de gør.
 
Undersøgelsen baserer sig på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med cirka 1.200 besvarelser fra udøvere, trænere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer fra 20 forskellige idrætsklubber og interviews med 85 informanter. Se hele undersøgelsen på www.maryfonden.dk.
 
En tidligere undersøgelse viser, at hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel (undersøgelse udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet, offentliggjort i ”Børneliv version 2.0”, Ungdomsanalyse.nu, 2013).  
 
Mary Fonden og MH24 
Mary Fonden og MH24 er gået sammen om at skabe en trivselsindsats målrettet børnehåndbolden. Samarbejdet udspringer af de to organisationers ønske om at styrke trivslen og sammenholdet på håndboldbanerne. Den konkrete indsats vil være baseret på de to organisationers erfaringer samt en forestående analyse af børnehåndbolden. Indsatsen vil primært henvende sig til 6-12-årige spillere og deres trænere og vil blive afprøvet i løbet af sommeren 2016, siden tilpasset og endelig udbudt til interesserede klubber senere i 2016.  
 
Ambitionen er at gøre det nemt og sjovt for spillere og trænere at styrke trivslen på holdet, fx ved at tage godt imod nye spillere og ved at arbejde med træningsøvelser, der stimulerer teknik, motion og sammenhold på en gang.  
 
 
Klubfidusen
 
Formålet med Klubfidusen er at styrke trivsel og fællesskaber og forebygge mobning i børns fritidsliv. 
 
Klubfidusen til fodbold blev lanceret i 2013 og er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. 
 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Hvordan er man en god kammerat? Hvert år til @friformobberi Børnestafetten spørger vi børnene, hvad de selv synes - og det kommer der altid nogle kloge svar ud af. Måske har de lært det af Fri for Mobberi? 💜 Mary Fonden og @redbarnetdk’s fælles antimobbeprogram støtter nemlig pædagoger og lærere i at styrke børns fællesskaber og forebygge mobning bl.a. ved at lære de yngste at sætte ord på følelser, kammeratskab og drillerier. God aften! #friformobberi #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil
mary_fonden Bliv klogere på Mary Fondens arbejde - og læs Kronprinsessens julehilsen i Mary Fondens næste nyhedsbrev. Det udkommer i næste uge. Skal det også lande i din indbakke? Meld dig til på maryfonden.dk - link i bio ☝🏼#alleharrettilathøretil #maryfonden
mary_fonden Vi ser tilbage på endnu et spændende år i Mary Fonden… I september besøgte vi Kvindehjemmet i København for at udveksle erfaringer om de rygsække, vi giver til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mødre. Vi talte med nuværende og tidligere beboere om deres oplevelser med rygsækken. Og Kronprinsessen drøftede med pædagog Marie Møller Christensen, hvordan rygsækken bedst bruges i det pædagogiske arbejde med børnene på krisecentrene. Siden 2008 har vi sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre uddelt flere end 25.000 rygsække. #voldihjemmet #sigdetilnogen #børnpåkrisecentre #allebørnharrettiletlivudenvold
mary_fonden Samarbejde og partnerskaber er en af grundpillerne i Mary Fondens virke. Kun med vores samarbejdspartneres hjælp kan vi skabe trivsel blandt børn, bekæmpe vold i hjemmet og hjælpe mennesker ud af ensomhed. Hvert år bruger vi derfor julen som anledning til at samle alle gode kræfter, vi arbejder sammen med, for at sige tak for året der er gået. Igen i år blev det til mange gode og hyggelige samtaler over lidt gløgg og æbleskiver. https://www.maryfonden.dk/da/node/1703
mary_fonden Når pædagoger, dagplejere og lærere hjælper børn med at være en god kammerat, forebygger de samtidig mobning på længere sigt. Mary Fonden og @redbarnetdk s fælles antimobbeprogram @friformobberi er udviklet til at støtte fagfolk i at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning i dagtilbud og indskoling. Vi ved fra følgeforskning og evalueringer, at Fri for Mobberi virker. Læs mere om Fri for Mobberi, og hvad det koster i linket i bio ⬆️ #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst