> English

Seneste nyt


04.05.2021

Elever dyster i artikler om mod

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den verden, der omgiver os. Uanset om det er mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller hvis man kaster sig ind kampen for at redde klimaet. ’Mod forandrer verden’, er temaet for Mediekonkurrencen for skoler 2021, som Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken står bag.

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den verden, der omgiver os. Uanset om det er mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller hvis man kaster sig ind kampen for at redde klimaet. ’Mod forandrer verden’, er temaet for Mediekonkurrencen for skoler 2021, som Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken står bag.

’Mod’ får os til at tænke på skelsættende, dristige handlinger udført af mennesker, der virker større og stærkere, end vi selv er. Men mod findes alle steder og i os alle.

”I Østifterne har vi fokus på omtanke mennesker imellem. Omtanke forudsætter modet til at lære sig selv at kende, så man bedre kan rumme andre, og derfor ser vi et stort potentiale i den samtale, som Mediekonkurrencen skaber blandt børn og unge” siger direktør i Østifterne Lars Suhr Olsen om baggrunden for den økonomiske støtte til konkurrencen.

Mediekonkurrencen, der i 2021 finder sted for niende gang, skal fra uge 38-46 give elever i 6.-10. klasse landet over mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion med ’Mod forandrer verden’ som overordnet tema. Eleverne deltager i konkurrencen ved at lave deres egen avis, der trykkes på rigtigt avispapir og sendes til klassen i 500 eksemplarer.

”Med temaet ’Mod forandrer verden’ ønsker vi at få eleverne til at reflektere over, hvad mod egentlig er, og hvordan det at gøre noget modigt kan forandre meget – både i det helt nære og i det store perspektiv. Det kan f.eks. kræve mod at sige fra, hvis nogen bliver mobbet eller holdt udenfor i klassen. Men gør man det, kan det gøre en kæmpe forskel – både for den, der bliver mobbet eller ekskluderet, men også for hele fællesskabet,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Mod i Danmark og ude i verden
Børn og unge vokser op under meget forskellige vilkår - både herhjemme men også udenfor Danmarks grænser. Derfor kan en modig handling vise sig i mange forskellige former.
”I Mellemfolkeligt Samvirke møder vi hver dag børn og unge, der bokser med hverdagens store og små udfordringer – i Danmark og ude i verden. Herhjemme fortæller de unge om frygt for at turde være sig selv, om at sige fra over for diskrimination, om at kræve handling ift. klimakrisen. Udenfor Danmarks grænser sætter unge livet på spil for demokratiets skyld og for at sikre lige rettigheder. At kæmpe de store og små kampe i livet kræver mod. Vi håber, vi kan få eleverne til undersøge og skrive om det mod, der skal til for at turde stå op for sig selv og til at forandre den verden, man lever i – uanset hvor det er”, siger Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke

Elevernes eget mod
Når en klasse deltager i Mediekonkurrencen vil de komme til at fordybe sig i emnet gennem research og skriftlig fremstilling. De skal løse opgaven sammen, og vil derfor skulle tale med hinanden om emnet og selv reflektere over deres eget og andres mod.
”Gennem forløbet vil eleverne forholde sig til andre, der har været modige, når de researcher og skriver deres artikler. Derigennem vil eleverne blive inspireret af deres mod – og måske finde ud af, at det ikke er så farligt at være modig og gøre noget, man selv er bange for. I sidste ende kan det journalistiske arbejde med emnet give dem en større nysgerrighed på at udfordre deres eget mod,” siger Louise Abildgaard Grøn, ansvarshavende chefredaktør og direktør, Børneavisen og Skole, JP/Politikens Hus.

FAKTA OM MEDIEKONKURRENCEN

  • Årets tema: Mod forandrer verden
  • Alle 6.-10. klasser kan være med i konkurrencen – og det er gratis.
  • Hver klasse laver deres egen avis. Aviserne trykkes på rigtigt avispapir i 500 eksemplarer, som efterfølgende sendes til klassen.
  • Eleverne agerer nyhedsredaktion og står selv for at researche, skrive historier, tage billeder, læse korrektur og layoute deres avis.
  • Mediekonkurrencen retter sig mod dansk, engelsk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom samt familiekundskab.
  • Den trykte avis produceres i ’Newsdesk’ – JP/Politikens Hus’ didaktiske avisværktøj til skoleelever.
  • Vinderne kåres og præmieres i forskellige kategorier og aldersgrupper.
  • Tilmelding på newsdesk.dk.
  • Mediekonkurrencen 2021 er finansieret af Østifterne og Mary Fonden.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.