> English

Kronprinsessen besøger voldsramte kvinder i Marokko

Formand for Mary Fondens bestyrelse Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen rejser sammen med Mary Fondens direktør Helle Østergaard til Marokko for at besøge en række initiativer, hvor formålet er at bekæmpe vold mod kvinder og forbedre kvinders rettigheder generelt i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).

I Marokko vil Kronprinsessen besøge organisationer, der har haft glæde af danske erfaringer inden for kvindekrisehjælp – og ikke mindst vil Kronprinsessen møde nogle af de kvinder og børn, som gennem det internationale samarbejde støttes til et liv uden vold. 

Initiativerne finder sted som en del af ”Det Arabiske Initiativ” under Udenrigsministeriet, hvor KVINFO som overordnet programorganisation sammen med Danner og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) samarbejder med kvindeorganisationer i MENA-regionen inden for området vold mod kvinder. Kronprinsessens interesse for arbejdet i MENA-regionen blev vakt under 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington i februar 2012 efter et møde med hovedpersonerne bag samarbejdsprojektet.

Kronprinsessen har som formand for Mary Fonden engageret sig i arbejdet for at bekæmpe vold mod kvinder og børn gennem Mary Fondens forskellige projekter. Herudover er Kronprinsessen medlem af det internationale panel ICPD’s High Level Task Force samt protektor for FN’s Befolkningsfond og Maternity Worldwide.

Presse
Akkreditering til rejsen skal ske senest mandag den 26. august kl. 12 ved fremsendelse af e-mail med navn, medie, titel, cpr-nummer og kontaktinformationer til kom@kongehuset.dk.
Presseprogram kan downloades her.

Pressen forestår selv bookning af rejse, mens hotel kan bookes via Danmarks Ambassade i Marokko, vicekonsul Aida Steffensen, tlf.: +212 (0) 6 67 19 98 17 eller e-mail: rbaamb@um.dk

Baggrund
Interessen for arbejdet i MENA-regionen blev vakt til 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington i februar 2012. I Washington mødte Kronprinsessen og Mary Fondens sekretariat to af hovedpersonerne bag samarbejdsprojektet, Helle Højbjerg, leder af Danners videnscenter, og Fatima Outaleb, stifteren af den første marokkanske NGO, der arbejder for kvinders rettigheder. Kronprinsessen har som formand for Mary Fonden engageret sig i arbejdet for at bekæmpe vold mod kvinder og børn gennem Mary Fondens forskellige projekter, herunder Råd til Livet, der yder økonomisk, juridisk og social rådgivning til voldsudsatte kvinder. Herudover er Kronprinsessen involveret i internationale initiativer med fokus på kvinders rettigheder i bl.a. ICPD’s High Level Task Force, FN’s Befolkningsfond og Maternity Worldwide.

Danmark har siden 70’erne opbygget stor erfaring i arbejdet med ligestilling og kvinders rettigheder herunder voldsramte kvinder og deres børn. Det er denne erfaring, som KVINFO, Danner og LOKK tager afsæt i med partnerskaber med kvindeorganisationerne i Marokko og resten af MENA-regionen. KVINFOs indsats i Marokko startede i 2006 med et samarbejde med det marokkanske Justitsministerium og en række andre institutioner samt NGOer i landet for at styrke implementeringen af den nye familielov, også kaldet Moudawanaen fra 2004.  Sideløbende har KVINFO i samarbejde med Danner og LOKK etableret et omfattende netværk for kvindeorganisationer i regionen for derigennem at styrke erfaringsudvekslingen og opkvalificeringen af krisecentermedarbejder på området. Udover at støtte op om arbejdet i regionen, har de danske aktører gennem partnerskabet fået vigtige erfaringer med hjem til arbejdet med at støtte voldsramte kvinder i Danmark. En stadigt voksende andel af de kvinder, der ankommer på de danske krisecentre, har en anden etnisk baggrund end dansk, herunder oprindelse i MENA-regionen.

Fakta

  • Et nyligt studie har vist, at mindst 6 mio. kvinder i Marokko har været udsat for vold – 55% af de voldsramte var gift.
  • I 2004 vedtog den marokkanske konge en ny familielov, Moudawanaen, der skulle forbedre kvinders rettigheder. Kvinder fik i den forbindelse ret til at blive skilt, de blev ligestillede ift. forældremyndighed, og det blev ulovligt at gifte sig med kvinder under 16 år. KVINFO har gennem sit arbejde i regionen bidraget til implementeringen af den nye familielov.
  • I 2011 lancerede den marokkanske regering en national handlingsplan for at bekæmpe vold mod kvinder.
  • KVINFO er Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO er en selvejende organisation under Kulturministeriet og modtager projektstøtte fra flere forskellige ministerier og en lang række private fonde.
  • KVINFO modtager midler under ”Det arabiske initiativ” under Udenrigsministeriet, ca. 23 mio. kr. årligt for projekter der støtter partnerskaber, der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling i samfundet.
  • KVINFO samarbejder med Danner og LOKK ift. kapacitetsopbygning af krisecenter til bekæmpelse af vold mod kvinder i MENA regionen herunder Marokko, Libanon, Jordan og Egypten.
  • KVINFO har eget kontor i Marokko som en del af KVINFOs omfattende program for kvinders rettigheder og ligestilling i MENA regionen.
  • Danner er den primært udførende part fra Danmark, når det gælder vold mod kvinder.
  • Mary Fondens mission er at bekæmpe social isolation inden for tre udvalgte indsatsområder, Mobning & Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.
  • Mary Fonden identificerer, udvikler og driver projekter og indgår strategiske sociale partnerskaber med relevante parter.

For mere information om Kvinfo: www.kvinfo.dk
For mere information om Danner: www.danner.dk
For mere information om LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre): www.lokk.dk

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.