> English

Stort studie slår fast: Vi kan hjælpe mennesker, der føler sig ensomme

Der har manglet sikker viden om, hvorvidt interventioner mod ensomhed virker, og hvilke interventionstyper, der er effektive. Det hidtil største litteraturstudie på ensomhedsområdet giver nye klare svar.

 

De seneste år er opmærksomheden omkring ensomhed og de sociale og sundhedsskadelige konsekvenser, der følger ensomhed, vokset. Samtidig er antallet af studier, der undersøger, hvordan vi afhjælper ensomhed, steget markant. For første gang er de mange effektstudier på området nu samlet i en omfattende systematisk litteraturgennemgang, der bidrager til sikker viden om, hvad der virker og med hvilken effekt.

På få år er antallet af ensomhedsstudier vokset markant. Der er derfor på kort tid produceret meget ny viden til et relativt nyt forskningsfelt. Men den nye viden har været fragmenteret, og uden et samlet overblik og en systematisk litteraturgennemgang har det været vanskeligt at sige noget sikkert om, hvorvidt ensomhed kan afhjælpes. Sådan forholder det sig ikke længere. I dag kan Mary Fonden i samarbejde med Defactum, Lauritzen Fonden og Realdania offentliggøre en systematisk gennemgang af 136 effektstudier og nu med videnskabelig tyngde slå fast: Indsatser mod ensomhed virker.

Et vigtigt afsæt for fremtidens arbejde
Vi skal ikke mange år tilbage,før ensomhedsproblematikken blev betragtet som en mindre social udfordring. I dag ved vi, at ensomhed er forbundet med den samme risiko for tidlig død som overvægt og er tæt knyttet til depression og angst. Alligevel har der manglet sikker viden om, hvorvidt interventioner mod ensomhed virker, og hvilke interventionstyper der er effektive.

Med den problemstilling for øje har seniorforsker og ekspert i mental sundhed Mathias Lasgaard i samarbejde med sit forskningsteam screenet mere end 14.000 effektstudier på ensomhedsområdet og systematisk gennemgået og evalueret 136 interventioner, der alle havde som primært formål at mindske ensomhed. I dag står vi derfor med et solidt videnskabeligt grundlag for at vurdere og diskutere, hvordan vi kan hjælpe mennesker, der føler sig ensomme.

Da vi påbegyndte arbejdet med den her analyse, kendte vi til mange forskellige typer af interventioner, men vi manglede et samlet billede, der kunne sige noget mere præcist om, hvorvidt vi skulle gå den ene eller anden vej. Med vores omfattende litteraturgennemgang kan vi nu konstatere, hvilke typer af interventioner der virker og med hvilken effekt. Det styrker forskningsfeltet som helhed og giver os en bedre idé om, hvilken vej vi skal gå fremadrettet”, forklarer ekspert i metal sundhed og forskningsansvarlig for rapporten Mathias Lasgaard fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Og rapportens funktion som afsæt til nye projekter er aktuel fra dag ét forklarer direktør i Mary Fonden Helle Østergaard; ”I Mary Fonden står vi overfor at skulle udvikle et nyt ensomhedsprojekt, og rapporten vil spille en helt central rolle for det arbejde. Nu ved vi, at det virker at gøre noget, men vi ved også, at den perfekte opskrift ikke er fundet. Der er ikke én interventionstype, der virker markant bedre end andre. Så måske skal vi kombinere forskellige typer af indsatser, og måske skal målgruppen spille en endnu større rolle i vores udviklingsarbejde”.

 

Fakta om studiet

 • Det største metastudie på ensomhedsområdet
 • Screenede mere end 14.000 studier og udførte systematisk evaluering af 136 interventioner
 • Studiet opdelte interventionstyperne i fire kategorier: Socialt netværk, social støtte, social og emotionel færdighedstræning og psykologisk behandling.
 • Der blev fundet signifikant effekt af alle typer interventioner
 • Særligt psykologiske interventioner tyder på at have en effekt
 • Mens interventioner der alene fokuserer på at udvide netværket tyder på at have en mindre effekt.

Fakta om ensomhed

 • 380.000 danskere i alderen 16 år og opefter føler sig ensomme – det svarer til ca. 8% af befolkningen.
 • Unge er mest udsatte for ensomhed. 12 % af unge 16-24-årige føler sig ensomme.
 • Langvarig ensomhed øger risikoen for depression
 • Langvarig ensomhed kan resultere i en stresstilstand, som er skadelig for vores krop
 • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.