> English

Seneste nyt


17.12.2020

Julehilsen fra Kronprinsessen 2020

Kronprinsessen ser tilbage på året, der er gået, og ønsker alle en glædelig jul. 

Det har været et meget specielt år. For os alle sammen.

Det har været et udfordrende år. For rigtig mange mennesker har restriktionerne medført et stort socialt afsavn.

Men 2020 har også bekræftet os i, hvor meget vi har brug for hinanden. Hvor meget det betyder at have nogen tæt på i livet. Og det har været et år, hvor mange har vist et stort engagement og en villighed til at gå en ekstra mil for at hjælpe andre. Det har været både rørende og opløftende at opleve.

Vi har i Mary Fonden – som mange andre – skullet omstille os og tænke i nye baner for, at vores projekter og indsatser kunne fortsætte.
Og der er ikke blevet mindre brug for vores arbejde med at bekæmpe social isolation. Tværtimod

Vi har i tæt samarbejde med vores partnere rykket rundt på kurser og undervisning, eksperimenteret med digitale formater, vi er blevet rutinerede i online møder – og vi har opfordret forældre til at tale om Fri for Mobberi og løbe børnestafet derhjemme. Under nedlukningen kom der ekstra pres på krisecentrene, og vi fik derfor hurtigt sendt flere rygsække afsted til børn, der kommer på krisecenter med deres mor.

Sideløbende med vores projekter har vi udgivet analyser, der bidrager med ny viden om ensomhed, vold i hjemmet samt mobning og trivsel. Vi har bl.a. igangsat en ny stor analyse om danskernes parathed til at handle, når de er vidne til vold. Gennem vores analysearbejde og på andre måder har vi samtidig været med til at skabe opmærksomhed omkring vores tre indsatsområder.

Kampagnen ”Få øje på ensomhed”
I Mary Fonden har vi i mange år arbejdet med at bekæmpe ensomhed. Under coronakrisen er ensomhed naturligt kommet på alles læber. Flere føler sig alene og undersøgelser peger da også på, at ensomheden er stigende som følge af krisen. Og de unge er blandt de hårdest ramte. Derfor iværksatte vi i løbet af sommeren en stor kommunikationskampagne, hvor vi opfordrede unge til at få øje på ensomheden omkring dem og række ud til hinanden. Vi har også nedsat et ungepanel, som er kommet med anbefalinger til, hvordan vi kan bekæmpe ensomhed og skabe trivsel for unge under corona.  

Skolestyrken
Der er stadig for mange børn i Danmark, der bliver mobbet, og som ikke trives ikke med at gå i skole. Derfor har vi i flere år sammen med Børns Vilkår og Red Barnet arbejdet på at udvikle det, vi mener, der skal til for at bekæmpe mobning og skabe trivsel: Et helhedsorienteret program, der involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning. I år søsatte vi indsatsen, som har fået navnet Skolestyrken, fordi den giver de nødvendige redskaber og viden til, at skolerne selv kan håndtere mobning og fremme trivsel for alle. Programmet er i øjeblikket ved at blive implementeret på 20 skoler. Til næste år kan endnu flere skoler over hele landet være med – det glæder vi os til. Og vi er glade for, at skolerne i den første evaluering melder tilbage, at Skolestyrken er et stærkt, sammenhængende program, der på troværdig vis og med høj faglighed styrker skolernes vigtige trivselsarbejde.

Sammen uden vold
Somme tider er en graviditet ikke kun en glædelig begivenhed. For nogle vordende forældre kan en graviditet udløse eller eskalere vold i deres parforhold – allerede under graviditeten. I et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne lancerede vi i 2019 Sammen uden vold. Projektet skal bidrage til at opspore vold blandt gravide gennem et nyudviklet screenings-værktøj og samtidig tilbyde parrene hjælp og rådgivning. I 2020 gik de første jordemødre i gang med at bruge værktøjet. Og vi kan allerede se, at redskabet nu har hjulpet os med at identificere gravide par, som vi har kunnet tilbyde hjælp til at komme ud af livet med vold.

Tak
I det kommende år arbejder vi videre med vores projekter og initiativer, forhåbentlig fri af coronaens skygge før eller siden.
Selvom det er en hård og svær tid, er der også meget at være taknemmelig for – som giver håb: Viljen til at være noget for hinanden og modet til at stå frem og bede om hjælp er noget af det, jeg har haft den glæde at opleve mange gange i det seneste år. Det giver mig troen på, at vi – sammen – kan komme igennem en mørk tid og ud på den anden side.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og sige en stor tak til dem, der har vist omtanke, medfølelse og indlevelse − og også til dem, der har stået igennem den seneste tid på trods af store afsavn.

God jul

H.K.H. Kronprinsessen

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.