> English

Børn kommer til krisecentre uden noget

Når børn kommer på krisecenter med deres mor, kommer de ofte kun i det tøj, de går og står i, og uden andet med sig. 67 % af de danske krisecentre oplever, at børn ofte eller meget ofte kommer uden deres ting. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Mary Fonden, der deler rygsække ud til børn på krisecentre.

Når børn ender på krisecenter med deres mor, er virkeligheden nogle gange, at de må så hurtigt afsted, at de ikke når at få andet med end det tøj, de har på kroppen og uden legetøj eller andre af deres personlige ejendele. Derfor har Mary Fonden i samarbejde med LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Ole Kirk’s Fond siden 2008 uddelt flere end 28.000 rygsække til børn på krisecentre. Rygsækkene indeholder både toiletsager, tøj, legetøj, en bamse og en dagbog til de lidt større børn.

Mary Fonden har i en ny evaluering spurgt krisecentrene til deres brug af rygsækkene. I evalueringen fremgår det bl.a., at 67 % af krisecentrene oplever, at børnene ofte eller meget ofte ankommer til krisecenteret uden deres ting. Den viser også, at rygsækkene i høj grad bliver brugt af krisecentermedarbejderne som en måde til at skabe kontakt til børnene og i en samtale om, hvorfor børnene nu bor på krisecentret. 86 % svarer, at de bruger rygsækkene eller elementer fra dem til at skabe en tillidsfuld relation til børnene.

”Tanken med rygsækken og dens indhold er at dække et praktisk behov, netop fordi så mange børn ankommer til krisecenteret uden noget. Men rygsækken fungerer også som en støtte til det afgørende arbejde, krisecentrene gør for at bearbejde voldsudsatte børns følelser, oplevelser og traumer. Vi er glade for, at evalueringen viser, at rygsækkene er gode til at opfylde det formål”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

I disse dage sendes nye forsyninger af rygsække ud til krisecentrene. Egentlig skulle H.K.H. Kronprinsessen og Mary Fonden som mange gange tidligere have deltaget i pakningen af de 2.400 nye rygsække. Det har ikke været muligt i år på grund af Corona. Men rygsækkene er selvfølgelig blevet pakket og sendes nu ud til hele landet.

”At opleve vold i hjemmet og flytte på krisecenter er altid en voldsom oplevelse for børn. At modtage en flot rygsæk med både praktiske og spændende ting, vækker naturligvis begejstring hos børnene. At rygsækken også bliver brugt som et dialogværktøj er et ekstra plus. Samtidig er rygsækkene et stærkt signal til børnene om, at ingen skal leve med vold, og at det ikke er deres skyld”, siger Kamilla Bjørn Drøidal, sekretariatschef i LOKK.

 

Fakta om evalueringen af rygsækkene 
Evalueringen af krisecentrenes brug af rygsækkene er foretaget af Epinion for Mary Fonden.

Evalueringen viser bl.a.:

  • 67 % af krisecentrene oplever, at børnene ofte eller meget ofte ankommer til krisecenteret uden deres ting.
  • 90 % bruger rygsækkene som en gave til børnene.
  • 86 % bruger rygsækkene eller elementer fra dem til at skabe en tillidsfuld relation til børnene.
  • 53 % svarer, at de bruger rygsækkene til en samtale om, at volden aldrig er barnets skyld.
  • Alle svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad oplever, at børnene oftest reagerer positivt, når de modtager rygsækken.

Læs hele evalueringen. 

 

Fakta om rygsækkene

  • Siden 2008 har Mary Fonden, LOKK og Ole Kirk’s Fond pakket og udsendt flere end 28.000 rygsække til børn, der er flyttet på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. 
  • I foråret 2020 udsendte vi hele vores restlager af rygsække til krisecentrene, efter der blev oprettet nødpladser rundt om i landet pga. Corona.
  • I august har vi pakket 2.400 rygsække, som netop er sendt ud til krisecentrene.
  • Knap 2.000 børn må hvert år flytte på krisecenter med deres mødre i Danmark.
  • Det er lige så skadeligt for et barn at overvære og vokse op i et hjem med vold, som hvis barnet selv er udsat for fysisk vold. Volden kan have store konsekvenser, som børnene tager med ind i voksenlivet. Derfor har børnene behov for at få bearbejdet oplevelserne i hjemmet, når de flytter på krisecenter med deres mor.

 

 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.