> English

Ny analyse om ensomhed: De unge fylder mest i statistikken

For første gang har vi en samlet analyse af ensomheden i Danmark. Her slås det igen fast: De unge er den aldersgruppe, hvor flest føler sig ensomme.

Rigtig mange danskere føler sig ensomme. Særligt de unge er ramt af ensomhed. Det bekræfter analysen ’Ensomhed i Danmark’, der er den første samlede undersøgelse af ensomheden i befolkningen.
Analysen viser nemlig, at 12 % af de 16-29-årige føler sig ensomme. Blandt hele befolkningen er det 8 %, der føler sig ensomme.

”Ensomhed er et alvorligt problem. Analysen peger på, at 8 % af den danske befolkning føler sig ensomme. Data er indsamlet før corona-pandemien, og forekomsten kan derfor være blevet højere næste gang, vi indsamler data. Vi ved, at ensomhed, når den bliver langvarig, øger risikoen for helbredsproblemer”, siger Mathias Lasgaard, seniorforsker hos DEFACTUM.

Analysen ”Ensomhed i Danmark” er baseret på data fra den seneste sundhedsprofilundersøgelse, hvor man for første gang har spurgt ind til ensomhed i fire ud af de fem regioner. Analysen er foretaget af DEFACTUM og udarbejdet med finansiel støtte fra Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Ensomheden skal bekæmpes
Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed har været med til at få analysen ”Ensomhed i Danmark” udarbejdet for at bidrage til mere viden på området – for derigennem at skabe et stærkere fundament for at kunne bekæmpe ensomheden.

”At føle sig langvarigt ensom kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. Derfor skal vi have vendt udviklingen og gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe ensomheden. For at gøre det bedst muligt, må vi have et klart billede af ensomhedens omfang, samt hvilke grupper der er i størst risiko for at føle sig ensomme. Viden er det første skridt til forandring og handling. Derfor er det så vigtigt, at vi nu for første gang har en samlet opgørelse over ensomheden i Danmark”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Hvem er oftest ensomme?
Det er ikke kun de unge, der fylder i statistikken. Analysen viser også, at lidt flere kvinder end mænd føler sig ensomme. Hvis man er født med en anden etnisk baggrund end dansk, har man også en større risiko for at føle sig ensom i forhold til etniske danskere.

Og så har ensomheden også helt tydeligt en social slagside. Fx er der fire gange så høj risiko for at være ensom, hvis man er arbejdsløs i forhold til, hvis man er i beskæftigelse. Der er også en klar sammenhæng mellem det at have en kronisk sygdom og risikoen for at være ensom. For eksempel er det 18 % af de 30-44-årige med kræft, der føler sig ensomme, og 27 % af de 30-44-årige med KOL føler sig ensomme. Og især en langvarig psykisk lidelse er forbundet med en markant risiko for at føle sig ensom.

Bemærkelsesværdigt er det, at de yngste ældre – i aldersgruppen 65-79 år – er de mindst ensomme. Men derefter vender det, og har man rundet de 80, stiger risikoen for at føle sig ensom ret markant. Knap 8 % af de 80+-årige føler sig ensomme, og andelen er støt stigende jo ældre, man er. Faktisk ses den højeste forekomst blandt de 90+-årige (17 %).

”Ensomheden kommer i mange afskygninger og kan ramme mange forskellige grupper. Det ser vi tydeligt med den her analyse. Den viden er afgørende for, at vi kan komme ensomheden til livs i de forskellige grupper. Det er et ansvar, vi som samfund skal løfte sammen og på tværs af sektorer,” siger Majken Lundberg fra Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Ensom − sammen med andre
Analysen peger også på, at man godt kan føle sig ensom, selvom man har kontakt med venner og familie. Størstedelen af de personer, der føler sig ensomme, har jævnligt kontakt med familie og/eller venner – enten månedligt eller oftere. Det giver en tydelig indikation af, at den sociale kontakts karakter og kvalitet har betydning for følelsen af ensomhed.

Samtidig viser analysen dog også, at mennesker, der har kontakt til venner og familie sjældnere end én gang om måneden, langt oftere (20 % og 23 %) føler sig ensomme, sammenlignet med mennesker, der har hyppigere kontakt (7 %).

Læs hele undersøgelsen 'Ensomhed i Danmark'. 

Baggrund

Om analysen
Analysen ”Ensomhed i Danmark” beskriver forekomsten af ensomhed og identificerer befolkningsgrupper, der er særligt udsatte for ensomhed.
Analysen er foretaget af DEFACTUM og udarbejdet med finansiel støtte fra Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed. Den baserer sig på den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”, hvor danskerne bliver spurgt ind til deres sundhed, og hvor man for første gang i 2017 også indsamlet data om ensomhed i fire af landets regioner (bortset fra Region Syddanmark).”Hvordan har du det?” udarbejdes hvert fjerde år. Næste gang i 2021.
Det er en begrænsning ved analysen, at data fra Region Syddanmark ikke indgår.

Definitionen af ensomhed:
I forskningslitteraturen defineres ensomhed som en subjektiv, ubehagelig følelse,
der opstår som følge af en oplevet diskrepans mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale
relationer. Som mennesker har vi grundlæggende behov for at knytte bånd til andre og høre til. Følelsen af ensomhed er relateret til dette universelle behov, men er ifølge definitionen også forbundet med den enkeltes subjektive behov og vurdering af egne sociale relationer. Det betyder, at man fx godt kan føle sig ensom, selvom man har kontakt med andre mennesker.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.