> English

Seneste nyt


14.01.2020

Alliancen mod mobning gør status med nyt casestudie

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første år forsøger at uddrage erfaringer og læringer fra processen hidtil. Med casestudiet ønsker Alliancen at give erfaringer – gode som mindre gode – videre til andre, der står over for en lignende opgave. Samtidig skal casestudiet gøre parterne i Alliancen klogere på den fremadrettede proces.
Casestudiet viser, at der har været store fordele for de tre organisationer ved at gå sammen i Alliancen, men at der også har været nogle svære bump på vejen.

 

”I Alliancen mod mobning har vi tre organisationer valgt at udvikle og udbyde et helskoleprogram, som er blevet testet i 2019, og som i 2020 udbydes til landets skoler. Vi har skullet enes om alt fra visuel identitet til forståelsen af teoretiske termer til programindhold til fordeling af ressourcer og finansieringsmodel. Vi har lært, at det tager tid at få tre organisationer til at arbejde konstruktivt sammen. Vi har lært, at de enkelte organisationers kultur og kommunikationsgange har stor indflydelse på den interne kommunikation i en alliance. Og vi har fået bekræftet, at klarhed om rollefordeling og beslutningsgange er endnu vigtigere end normalt, når man samarbejder i en alliance", fortæller direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Det nye casestudie er baseret på i alt 19 kvalitative interviews med personer fra organisationer i og omkring Alliancen og Alliancens dokumenter. Resultaterne repræsenter et øjebliksbillede af interviewpersonernes individuelle erfaringer og observationer fra arbejdet i Alliancen indtil nu. Der er således ikke tale om en evaluering af Alliancens resultater, og da arbejdet i Alliancen stadig pågår, er der også fremadrettet potentiale for læring og videreudvikling af Alliancens indhold.

”Alliancen mod mobning har været længe undervejs, og det er vores overbevisning, at det skal man være indstillet på. Det kræver ressourcer, tålmodighed, tillid og forandringsparathed at gå sammen frem for at gøre det selv. Ikke bare i etableringen, men løbende. Og vi lærer stadig som en del af processen. Men vi er overbeviste om, at vi gør noget godt for skolelivet ved at gøre det i fællesskab.
Så spørgsmålet er; ville vi gøre det igen? Ja, det ville vi. For i sidste ende handler det om visionen; at stoppe mobning i skolen
”, siger Helle Østergaard.

Styrker ved Alliancen mod mobnings tilgang
Ifølge casestudiet er der meget, der tyder på, at Alliancen mod mobning er kommet godt fra start i forhold til at indfri sin overordnede målsætning: at etablere en indsats mod mobning af faglig høj kvalitet, der er forankret i et varigt og tætsamarbejde mellem de tre alliancepartnere. Det kommer bl.a. til udtryk ved følgende:

  • Et gennemarbejdet juridisk grundlag og tæt samarbejde har fostret tillid
  • En faglig udbytterig proces har ført til lovende produkter og indhold
  • Alliancen har stor troværdighed og gennemslagskraft

Svagheder ved Alliancen mod mobnings tilgang
Arbejdet med at igangsætte og etablere Alliancen har ikke været uden udfordringer, hvilket er forventeligt, når man samler tre forskellige organisationer om at udvikle en ambitiøs helskoleindsats. Casestudiet har peget på følgende:

  • Konkretiseringen af indholdet i Alliancen trak ud
  • Alliancen har måske lukket sig om et civilsamfunds- og børnefagligt fokus
  • Interne beslutningsgange og kommunikationskanaler var ikke helt på plads

Læs casestudiet her 

 

Fakta om Alliancen mod mobning 

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår er gået sammen i Alliancen mod Mobning, fordi en fælles indsats er vigtigt, hvis mobning skal bekæmpes. De tre organisationer ønsker med Alliancen at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i hele Danmark. Organisationernes eksisterende projekter vil fortsætte som hidtil, og Alliancens arbejde vil derfor bestå i nye initiativer mod mobning i folkeskolen.

Alliancen mod mobning er støttet af Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden

Læs mere om Alliancen her

 

 

 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.