> English

Seneste nyt


14.01.2020

Alliancen mod mobning gør status med nyt casestudie

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første år forsøger at uddrage erfaringer og læringer fra processen hidtil. Med casestudiet ønsker Alliancen at give erfaringer – gode som mindre gode – videre til andre, der står over for en lignende opgave. Samtidig skal casestudiet gøre parterne i Alliancen klogere på den fremadrettede proces.
Casestudiet viser, at der har været store fordele for de tre organisationer ved at gå sammen i Alliancen, men at der også har været nogle svære bump på vejen.

 

”I Alliancen mod mobning har vi tre organisationer valgt at udvikle og udbyde et helskoleprogram, som er blevet testet i 2019, og som i 2020 udbydes til landets skoler. Vi har skullet enes om alt fra visuel identitet til forståelsen af teoretiske termer til programindhold til fordeling af ressourcer og finansieringsmodel. Vi har lært, at det tager tid at få tre organisationer til at arbejde konstruktivt sammen. Vi har lært, at de enkelte organisationers kultur og kommunikationsgange har stor indflydelse på den interne kommunikation i en alliance. Og vi har fået bekræftet, at klarhed om rollefordeling og beslutningsgange er endnu vigtigere end normalt, når man samarbejder i en alliance", fortæller direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Det nye casestudie er baseret på i alt 19 kvalitative interviews med personer fra organisationer i og omkring Alliancen og Alliancens dokumenter. Resultaterne repræsenter et øjebliksbillede af interviewpersonernes individuelle erfaringer og observationer fra arbejdet i Alliancen indtil nu. Der er således ikke tale om en evaluering af Alliancens resultater, og da arbejdet i Alliancen stadig pågår, er der også fremadrettet potentiale for læring og videreudvikling af Alliancens indhold.

”Alliancen mod mobning har været længe undervejs, og det er vores overbevisning, at det skal man være indstillet på. Det kræver ressourcer, tålmodighed, tillid og forandringsparathed at gå sammen frem for at gøre det selv. Ikke bare i etableringen, men løbende. Og vi lærer stadig som en del af processen. Men vi er overbeviste om, at vi gør noget godt for skolelivet ved at gøre det i fællesskab.
Så spørgsmålet er; ville vi gøre det igen? Ja, det ville vi. For i sidste ende handler det om visionen; at stoppe mobning i skolen
”, siger Helle Østergaard.

Styrker ved Alliancen mod mobnings tilgang
Ifølge casestudiet er der meget, der tyder på, at Alliancen mod mobning er kommet godt fra start i forhold til at indfri sin overordnede målsætning: at etablere en indsats mod mobning af faglig høj kvalitet, der er forankret i et varigt og tætsamarbejde mellem de tre alliancepartnere. Det kommer bl.a. til udtryk ved følgende:

  • Et gennemarbejdet juridisk grundlag og tæt samarbejde har fostret tillid
  • En faglig udbytterig proces har ført til lovende produkter og indhold
  • Alliancen har stor troværdighed og gennemslagskraft

Svagheder ved Alliancen mod mobnings tilgang
Arbejdet med at igangsætte og etablere Alliancen har ikke været uden udfordringer, hvilket er forventeligt, når man samler tre forskellige organisationer om at udvikle en ambitiøs helskoleindsats. Casestudiet har peget på følgende:

  • Konkretiseringen af indholdet i Alliancen trak ud
  • Alliancen har måske lukket sig om et civilsamfunds- og børnefagligt fokus
  • Interne beslutningsgange og kommunikationskanaler var ikke helt på plads

Læs casestudiet her 

 

Fakta om Alliancen mod mobning 

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår er gået sammen i Alliancen mod Mobning, fordi en fælles indsats er vigtigt, hvis mobning skal bekæmpes. De tre organisationer ønsker med Alliancen at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i hele Danmark. Organisationernes eksisterende projekter vil fortsætte som hidtil, og Alliancens arbejde vil derfor bestå i nye initiativer mod mobning i folkeskolen.

Alliancen mod mobning er støttet af Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden

Læs mere om Alliancen her

 

 

 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I efteråret besøgte Kronprinsessen en af de klasser, der har deltaget i årets Mediekonkurrence for skoler. Det blev til gode samtaler om årets tema 'Døden er da noget, vi taler om'. På onsdag fejrer vi vinderne af årets Mediekonkurrence til festligt arrangement i JP/Politikens Hus. Stort tak til alle klasser, der har deltaget i årets konkurrence. I har skrevet rørende og inspirerende historier og har bidraget til at bryde tabuer om død, sorg og sygdom.
mary_fonden I dag åbner tilmelding til #børnestafetten2020 i Aarhus og København. Vi løber igen i år mod mobning og for gode børnefællesskaber. Skal dit barn med? Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og @redbarnetdks årlige børneløb støttet af Ole Kirks Fonden. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.friformobberi.dk/article/dig-og-dit-barn/content/fri-mobberi-boernestafetten
mary_fonden I dag har vi fået en fin lille hilsen fra et barn, der har fået en af de rygsække, vi uddeler til børn, der er på krisecenter med deres mor. ❤️ Hver uge lander postkort fra børn på krisecentre i vores postkasse. Postkortene ligger i de rygsække, som vi giver til alle børn, der må flytte på krisecenter med deres mor. På postkortet er der plads til at tegne og skrive og gøre følgende sætning færdig: "Det gør mig glad, når..." Rygsække til børn på krisecentre er et samarbejde med Ole Kirk's Fond og LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Indtil i dag har vi uddelt flere end 25.000 rygsække til børn på krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne.
mary_fonden Hvis vi for alvor skal bekæmpe mobning og skabe bedre trivsel blandt børn i skolerne, skal vi gøre det sammen! Sådan var rationalet, da Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkårlkår i 2016 besluttede at gå sammen i Alliancen mod mobning. Inden længe er vi klar til at rulle vores fælles helskole-program Skolestyrken ud i en lang række skoler landet over. Vejen dertil har været lærerig og også lidt svær somme tider. Men vi tror på, at resultatet vil gøre en forskel for mange børn i fremtiden. Og derfor har det været besværet værd. Vi har netop offentliggjort et casestudie om erfaringerne med samarbejdet i Alliancen. Til andres og vores egen læring. For rigtig mange udfordringer løses nu engang bare bedst i fællesskab. Link i bio.
mary_fonden Hvad ønsker du dig for fremtiden? Vi er lige gået ind i et spritnyt årti. Det er en god anledning til at se fremad og definere ønsker for de næste ti år - og måske endnu længere. For ikke så længe siden havde Mary Fonden 10års jubilæum. Her definerede Kronprinsessen sine 10 ønsker for fremtiden. Ønskerne går bl.a. på, at vi skal blive bedre til at acceptere og bede om hjælp, når vi føler os ensomme. Og at alle børn får en god skolestart, hvor de kan følge med både socialt og sporgligt fra første dag.