> English

Seneste nyt


14.01.2020

Alliancen mod mobning gør status med nyt casestudie

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første år forsøger at uddrage erfaringer og læringer fra processen hidtil. Med casestudiet ønsker Alliancen at give erfaringer – gode som mindre gode – videre til andre, der står over for en lignende opgave. Samtidig skal casestudiet gøre parterne i Alliancen klogere på den fremadrettede proces.
Casestudiet viser, at der har været store fordele for de tre organisationer ved at gå sammen i Alliancen, men at der også har været nogle svære bump på vejen.

 

”I Alliancen mod mobning har vi tre organisationer valgt at udvikle og udbyde et helskoleprogram, som er blevet testet i 2019, og som i 2020 udbydes til landets skoler. Vi har skullet enes om alt fra visuel identitet til forståelsen af teoretiske termer til programindhold til fordeling af ressourcer og finansieringsmodel. Vi har lært, at det tager tid at få tre organisationer til at arbejde konstruktivt sammen. Vi har lært, at de enkelte organisationers kultur og kommunikationsgange har stor indflydelse på den interne kommunikation i en alliance. Og vi har fået bekræftet, at klarhed om rollefordeling og beslutningsgange er endnu vigtigere end normalt, når man samarbejder i en alliance", fortæller direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Det nye casestudie er baseret på i alt 19 kvalitative interviews med personer fra organisationer i og omkring Alliancen og Alliancens dokumenter. Resultaterne repræsenter et øjebliksbillede af interviewpersonernes individuelle erfaringer og observationer fra arbejdet i Alliancen indtil nu. Der er således ikke tale om en evaluering af Alliancens resultater, og da arbejdet i Alliancen stadig pågår, er der også fremadrettet potentiale for læring og videreudvikling af Alliancens indhold.

”Alliancen mod mobning har været længe undervejs, og det er vores overbevisning, at det skal man være indstillet på. Det kræver ressourcer, tålmodighed, tillid og forandringsparathed at gå sammen frem for at gøre det selv. Ikke bare i etableringen, men løbende. Og vi lærer stadig som en del af processen. Men vi er overbeviste om, at vi gør noget godt for skolelivet ved at gøre det i fællesskab.
Så spørgsmålet er; ville vi gøre det igen? Ja, det ville vi. For i sidste ende handler det om visionen; at stoppe mobning i skolen
”, siger Helle Østergaard.

Styrker ved Alliancen mod mobnings tilgang
Ifølge casestudiet er der meget, der tyder på, at Alliancen mod mobning er kommet godt fra start i forhold til at indfri sin overordnede målsætning: at etablere en indsats mod mobning af faglig høj kvalitet, der er forankret i et varigt og tætsamarbejde mellem de tre alliancepartnere. Det kommer bl.a. til udtryk ved følgende:

  • Et gennemarbejdet juridisk grundlag og tæt samarbejde har fostret tillid
  • En faglig udbytterig proces har ført til lovende produkter og indhold
  • Alliancen har stor troværdighed og gennemslagskraft

Svagheder ved Alliancen mod mobnings tilgang
Arbejdet med at igangsætte og etablere Alliancen har ikke været uden udfordringer, hvilket er forventeligt, når man samler tre forskellige organisationer om at udvikle en ambitiøs helskoleindsats. Casestudiet har peget på følgende:

  • Konkretiseringen af indholdet i Alliancen trak ud
  • Alliancen har måske lukket sig om et civilsamfunds- og børnefagligt fokus
  • Interne beslutningsgange og kommunikationskanaler var ikke helt på plads

Læs casestudiet her 

 

Fakta om Alliancen mod mobning 

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår er gået sammen i Alliancen mod Mobning, fordi en fælles indsats er vigtigt, hvis mobning skal bekæmpes. De tre organisationer ønsker med Alliancen at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i hele Danmark. Organisationernes eksisterende projekter vil fortsætte som hidtil, og Alliancens arbejde vil derfor bestå i nye initiativer mod mobning i folkeskolen.

Alliancen mod mobning er støttet af Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden

Læs mere om Alliancen her

 

 

 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole