> English

Seneste nyt


21.04.2021

Årsberetning 2020

Hvad skete der i 2020, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Vi har netop offentliggjort vores årsberetning, som giver et indblik i vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

Læs hele årsberetningen her

Med årsberetningen kan du bl.a. se, hvad status er for vores mange projekter og programmer indenfor vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i familien. Og hvordan vi på andre måder arbejder med at bekæmpe social isolation. Du kan også læse forord både fra vores formand H.K.H. Kronprinsesse Mary og fra direktør Helle Østergaard.  

Coronaens konsekvenser
Vores formand Kronprinsesse Mary har i årsberetningen skrevet et aktuelt forord, som bl.a. adresserer pandemiens konsekvenser for den sociale trivsel og ensomhed blandt unge.

"Sidste år, da vores årsberetning udkom, var vi i corona-krisens begyndelse, og vi kunne kun se konturerne af, hvad den ville betyde for os. Nu er der gået et år, og pandemien – og dens konsekvenser – er blevet et vilkår, vi lever med hver eneste dag. Vi har vænnet os mere til, at den er her, men samtidig mærker vi også for alvor, hvor meget den kræver af os. Særligt den sociale afstand sætter sine spor".

Omstilling har været hverdagskost
Direktør Helle Østergaard sætter i årsberetningen ord på, hvordan det seneste år har budt på rigtig meget omstilling og behov for at tænke anderledes og nyt.

"Corona, restriktioner og nedlukninger har haft konsekvenser for vores arbejde og alle vores projekter på forskellige måder. Samtidig har vi stået i en situation, hvor alle vores tre områder er blevet mere aktuelle end nogensinde, og der på den måde ikke har været mindre behov for vores arbejde – tværtimod. Vi har derfor været nødt til at tænke kreativt og nyt for at omstille vores aktiviteter således, at vi stadig har kunnet bidrage til at bekæmpe ensomhed, vold i hjemmet og skabe trivsel for vores børn i en corona-virkelighed".

 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.