> English

Seneste nyt


17.04.2020

Mary Fondens årsberetning 2019

Hvad skete der i 2019, og hvad skal der ske i den kommende tid? Vi har netop offentliggjort vores årsberetning for 2019, som igennem ord og billeder giver et indblik i vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

 

Med årsberetningen kan du bl.a. se, hvad status er for vores mange projekter og programmer indenfor vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i familien. Og hvordan vi på andre måder arbejder med at bekæmpe social isolation. Du kan også læse forord både fra vores formand Kronprinsesse Mary og fra direktør Helle Østergaard.   

Mere nødvendig end nogensinde

Vores formand Kronprinsesse Mary har i årsberetningen skrevet et aktuelt forord, som også adresserer, hvad den nuværende Coronakrise betyder for vores arbejde. Kronprinsessen skriver bl.a; 

”Mary Fonden har nu eksisteret i mere end 10 år. Vi startede i 2007 med en vision om at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. Fordi alt tydede på, at netop det at have relationer i sit liv og føle sig som en del af noget, er en af de mest afgørende faktorer for, at vi kan trives som mennesker. Derfor mener jeg også, at vores arbejde er mere nødvendigt end nogensinde. Den nødvendighed er netop nu blevet forstærket med Corona-krisen, som vi i skrivende stund står midt i. Corona-krisen betyder nemlig, at vi alle er markant mere socialt isolerede, end vi plejer at være”.

Velfunderet vidensgrundlag

Direktør Helle Østergaard sætter i årsberetningen også ord på, hvor Mary Fonden som organisation er på vej hen. Hun fortæller bl.a. om vores vidensarbejde;

”Alt, hvad vi gør i Mary Fonden, bygger på et velfunderet vidensgrundlag. Derfor har vi siden fondens tilblivelse brugt ressourcer på at indsamle eller tilvejebringe den nødvendige viden, inden vi sætter nye projekter i søen eller går ind i nye samarbejder. Vi søger altid at tilegne os tilstrækkelig kendskab til årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning.[] Igennem de seneste år er vi også i højere grad begyndt at producere viden, der ikke blot er til brug for vores egne projekter og programmer. Vi producerer også viden, der i det hele taget skal kvalificere indsatsen inden for vores overordnede formål og arbejdet med mobning og trivsel, ensomhed og vold i familien generelt. I stigende grad er vi på den baggrund blevet en samlende vidensaktør, der bidrager med ny viden om social isolation og vores tre indsatsområder”. 

Læs årsberetningen 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole