> English

Seneste nyt


17.04.2020

Mary Fondens årsberetning 2019

Hvad skete der i 2019, og hvad skal der ske i den kommende tid? Vi har netop offentliggjort vores årsberetning for 2019, som igennem ord og billeder giver et indblik i vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

 

Med årsberetningen kan du bl.a. se, hvad status er for vores mange projekter og programmer indenfor vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i familien. Og hvordan vi på andre måder arbejder med at bekæmpe social isolation. Du kan også læse forord både fra vores formand Kronprinsesse Mary og fra direktør Helle Østergaard.   

Mere nødvendig end nogensinde

Vores formand Kronprinsesse Mary har i årsberetningen skrevet et aktuelt forord, som også adresserer, hvad den nuværende Coronakrise betyder for vores arbejde. Kronprinsessen skriver bl.a; 

”Mary Fonden har nu eksisteret i mere end 10 år. Vi startede i 2007 med en vision om at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. Fordi alt tydede på, at netop det at have relationer i sit liv og føle sig som en del af noget, er en af de mest afgørende faktorer for, at vi kan trives som mennesker. Derfor mener jeg også, at vores arbejde er mere nødvendigt end nogensinde. Den nødvendighed er netop nu blevet forstærket med Corona-krisen, som vi i skrivende stund står midt i. Corona-krisen betyder nemlig, at vi alle er markant mere socialt isolerede, end vi plejer at være”.

Velfunderet vidensgrundlag

Direktør Helle Østergaard sætter i årsberetningen også ord på, hvor Mary Fonden som organisation er på vej hen. Hun fortæller bl.a. om vores vidensarbejde;

”Alt, hvad vi gør i Mary Fonden, bygger på et velfunderet vidensgrundlag. Derfor har vi siden fondens tilblivelse brugt ressourcer på at indsamle eller tilvejebringe den nødvendige viden, inden vi sætter nye projekter i søen eller går ind i nye samarbejder. Vi søger altid at tilegne os tilstrækkelig kendskab til årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning.[] Igennem de seneste år er vi også i højere grad begyndt at producere viden, der ikke blot er til brug for vores egne projekter og programmer. Vi producerer også viden, der i det hele taget skal kvalificere indsatsen inden for vores overordnede formål og arbejdet med mobning og trivsel, ensomhed og vold i familien generelt. I stigende grad er vi på den baggrund blevet en samlende vidensaktør, der bidrager med ny viden om social isolation og vores tre indsatsområder”. 

Læs årsberetningen 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.