> English

Nyt undervisningsforløb skal forebygge kærestevold

Sunde og trygge relationer er omdrejningspunktet i et nyt undervisningsforløb til folkeskolens ældste elever. Kærlig Talt hedder forløbet, som skal lære de unge at håndtere svære følelser og i sidste ende forebygge, at de unge ender i voldelige kæresteforhold.

I hver eneste folkeskoleklasse sidder en til to elever, som ender i et voldeligt parforhold, før han eller hun er fyldt 24 år – statistisk set. For unge mellem 16 og 24 år, der har haft en kæreste, har 7,4 % af de unge kvinder og 4,8 % af de unge mænd været udsat for en eller flere former for kærestevold.

Undervisningsforløbet Kærlig Talt, som Mary Fonden og Center for Familieudvikling står bag med økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond, skal støtte unge i at skabe trygge relationer til hinanden. I forløbet får elever i udskolingen mulighed for at sætte ord på svære følelser og øve sig i at håndtere dem med respekt for egne og andres grænser.

”Ambitionen med Kærlig Talt er, at eleverne bliver så gode til at sige fra på en ordentlig måde, at det bliver et værn mod kærestevold. Ved at begynde allerede i udskolingen fanger vi eleverne på et tidspunkt, hvor de fleste har oplevet svære følelser, men mange endnu ikke har haft en kæreste. Vi giver dem et kærligt skub i retning af at skabe et solidt fundament for at udvikle sunde relationer til både kærester og venner gennem hele livet,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Kærlig Talt består af et talkshow, hvor tv-vært Mikkel Kryger har både unge, eksperter og kendte i studiet. I talkshowet er der indlagt øvelser og plenumsnakke, som er med til at gøre eleverne bevidste om bl.a. forskellige kommunikationsformer og ikke-voldelige handlemåder.

”Hvis vi skal hjælpe unge til at udvikle trygge relationer, er det afgørende, at vi giver dem redskaber til at håndtere følelser som fx tristhed, vrede og jalousi. De følelser er naturlige, og for mange vil de opstå i de første kæresteforhold sammen med alle de dejlige følelser. Men for nogle vil følelserne være så overvældende, at man ikke ved, hvad man skal stille op med dem, og så kan de ende i afmagt og voldelig adfærd,” siger psykolog og afdelingsleder i Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due.

Undervisningsforløbet Kærlig Talt er i foråret 2015 blevet pilottestet i 8. klasser på fem forskellige skoler. Helle Simonsen fra Park Allé Privatskole i Brøndby er én af de lærere, som har afprøvet Kærlig Talt.

”Kærlig talt er et fantastisk intensivt forløb, der giver eleverne en masse redskaber, de kan benytte sig af i deres kærlige relationer til familie, venner og kærester. De får et indblik i deres egne reaktionsmønstre og får et sprog til at tale om følelser,” fortæller Helle Simonsen.

Kærlig Talt lanceres ved en stor event den 25. august kl. 9.00-10.40 på Guldberg Skole, Stevnsgade 36, 2200 København N. Akkrediteret presse er velkommen. Akkreditering sker til sib@maryfonden.dk senest den 21. august.

 

Fakta om kærestevold

  • I hver eneste folkeskoleklasse sidder en til to elever, som ender i et voldeligt parforhold, før han eller hun er fyldt 24 år – statistisk set.
  • For unge mellem 16 og 24 år, der har haft en kæreste, har 7,4 % af de unge kvinder og 4,8 % af de unge mænd været udsat for en eller flere former for kærestevold.*
  • Ca. 10.000 kvinder og ca. 5.500 mænd i alderen 16-24 år er årligt udsat for fysisk kærestevold i Danmark.
  •  Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for de unge, der oplever volden, bl.a. i form af en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som depression og angst og for at ende i et voldeligt parforhold senere hen.
  • Kærestevold er voldelige handlinger, som gentager sig. Volden kan være både fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel.

Fakta om Kærlig Talt

  • Undervisningsforløbet Kærlig Talt er rettet mod elever i udskolingen. Forløbet skal udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de ikke senere i livet ender i voldelige parforhold.
  • Kærlig Talt er skabt af Mary Fonden i samarbejde med Center for Familie-udvikling og med økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond. Kærlig Talt er blevet til på baggrund af et fælles ønske om at forebygge volden, inden den opstår.
  • Kærlig Talt er det første undervisningsforløb om sunde relationer og kærestevold, hvor fokus er på primær forebyggelse blandt elever i udskolingen.
  • Kærlig Talt består af et talkshow, hvor tv-vært Mikkel Kryger har unge, eksperter og kendte i studiet. Sammen sætter de ord på de svære følelser – og arbejder med dem, så de bliver nemmere at håndtere. Talkshowet indeholder også forskellige kommunikations- og refleksionsøvelser, som eleverne skal udføre i klasserne og som hjemmearbejde.
  • Kærlig Talt har været under udvikling siden foråret 2013. Forløbet er i foråret 2015 pilottestet i 8. klasser på fem forskellige skoler med henblik på gennemførbarhed og tilfredshed. I efteråret 2015 bliver Kærlig Talt yderligere testet på 30 testskoler og 30 kontrolskoler.

* Statens Institut for Folkesundhed (2012) Kærestevold i Danmark – en undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden "Når min mand var sur, var han et helt andet menneske. Nogle gange var det som om, at øjenfarven skriftede fra blå til sort. Næste dag kunne han være det gladeste og mest omfavnende menneske.” Det Kriminalpræventive Råd har sammen med @tv2echo lavet korte film, der fortæller, hvordan det kan opleves at leve med psykisk vold. Følg link i bio.
mary_fonden "Når min mand var sur, var han et helt andet menneske. Nogle gange var det som om, at øjenfarven skriftede fra blå til sort. Næste dag kunne han være det gladeste og mest omfavnende menneske.” Det Kriminalpræventive Råd har sammen med @tv2echo lavet korte film, der fortæller, hvordan det kan opleves at leve med psykisk vold. Følg link i bio.
mary_fonden Hvad skal der til, for at et barn trives? Der er naturligvis mange faktorer – både inden for og uden for skolen – der spiller ind. Men forskning peger på særligt en faktor. Hvis børn skal trives, så skal de føle sig som en del af fællesskabet. Mary Fonden og @redbarnetdk fælles antimobbeprogram @friformobberi har 7 gode råd om, hvordan du som forælder hjælper børn - både dit eget og andres - ind i fællesskabet. Læs med i link i bio 👆🏼
mary_fonden Medaljen er bare én af de ting, børnene kan glæde sig til til årets Fri for Mobberi Børnestafet🏅 De møder nemlig også konferencier Anders Bøgelund, som guider os gennem dagen med sang og underholdning for de små, og så kommer @hipsomhapdk, Danmarks eneste rapgruppe, der laver hiphop-musik for børn 🎤🎼 Til sidst viser Body Rhythm Factory, hvordan vi i fællesskab kan skabe musik, når vi følger hinanden og trommer i takt 🥁🕺🏻 Tilmelding via link i bio 👆
mary_fonden Kameraerne blitzede omkring 7.a fra Carl Nielsen Skolen, da Kronprinsessen lykønskede dem for deres flotte journalistiske arbejde. Klassen mistede deres klasselærer for halvandet år siden og skrev om deres sorg og tiden efter i en artikel til Mediekonkurrencen 2019.