> English

Nyt undervisningsforløb skal forebygge kærestevold

Sunde og trygge relationer er omdrejningspunktet i et nyt undervisningsforløb til folkeskolens ældste elever. Kærlig Talt hedder forløbet, som skal lære de unge at håndtere svære følelser og i sidste ende forebygge, at de unge ender i voldelige kæresteforhold.

I hver eneste folkeskoleklasse sidder en til to elever, som ender i et voldeligt parforhold, før han eller hun er fyldt 24 år – statistisk set. For unge mellem 16 og 24 år, der har haft en kæreste, har 7,4 % af de unge kvinder og 4,8 % af de unge mænd været udsat for en eller flere former for kærestevold.

Undervisningsforløbet Kærlig Talt, som Mary Fonden og Center for Familieudvikling står bag med økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond, skal støtte unge i at skabe trygge relationer til hinanden. I forløbet får elever i udskolingen mulighed for at sætte ord på svære følelser og øve sig i at håndtere dem med respekt for egne og andres grænser.

”Ambitionen med Kærlig Talt er, at eleverne bliver så gode til at sige fra på en ordentlig måde, at det bliver et værn mod kærestevold. Ved at begynde allerede i udskolingen fanger vi eleverne på et tidspunkt, hvor de fleste har oplevet svære følelser, men mange endnu ikke har haft en kæreste. Vi giver dem et kærligt skub i retning af at skabe et solidt fundament for at udvikle sunde relationer til både kærester og venner gennem hele livet,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Kærlig Talt består af et talkshow, hvor tv-vært Mikkel Kryger har både unge, eksperter og kendte i studiet. I talkshowet er der indlagt øvelser og plenumsnakke, som er med til at gøre eleverne bevidste om bl.a. forskellige kommunikationsformer og ikke-voldelige handlemåder.

”Hvis vi skal hjælpe unge til at udvikle trygge relationer, er det afgørende, at vi giver dem redskaber til at håndtere følelser som fx tristhed, vrede og jalousi. De følelser er naturlige, og for mange vil de opstå i de første kæresteforhold sammen med alle de dejlige følelser. Men for nogle vil følelserne være så overvældende, at man ikke ved, hvad man skal stille op med dem, og så kan de ende i afmagt og voldelig adfærd,” siger psykolog og afdelingsleder i Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due.

Undervisningsforløbet Kærlig Talt er i foråret 2015 blevet pilottestet i 8. klasser på fem forskellige skoler. Helle Simonsen fra Park Allé Privatskole i Brøndby er én af de lærere, som har afprøvet Kærlig Talt.

”Kærlig talt er et fantastisk intensivt forløb, der giver eleverne en masse redskaber, de kan benytte sig af i deres kærlige relationer til familie, venner og kærester. De får et indblik i deres egne reaktionsmønstre og får et sprog til at tale om følelser,” fortæller Helle Simonsen.

Kærlig Talt lanceres ved en stor event den 25. august kl. 9.00-10.40 på Guldberg Skole, Stevnsgade 36, 2200 København N. Akkrediteret presse er velkommen. Akkreditering sker til sib@maryfonden.dk senest den 21. august.

 

Fakta om kærestevold

  • I hver eneste folkeskoleklasse sidder en til to elever, som ender i et voldeligt parforhold, før han eller hun er fyldt 24 år – statistisk set.
  • For unge mellem 16 og 24 år, der har haft en kæreste, har 7,4 % af de unge kvinder og 4,8 % af de unge mænd været udsat for en eller flere former for kærestevold.*
  • Ca. 10.000 kvinder og ca. 5.500 mænd i alderen 16-24 år er årligt udsat for fysisk kærestevold i Danmark.
  •  Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for de unge, der oplever volden, bl.a. i form af en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som depression og angst og for at ende i et voldeligt parforhold senere hen.
  • Kærestevold er voldelige handlinger, som gentager sig. Volden kan være både fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel.

Fakta om Kærlig Talt

  • Undervisningsforløbet Kærlig Talt er rettet mod elever i udskolingen. Forløbet skal udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de ikke senere i livet ender i voldelige parforhold.
  • Kærlig Talt er skabt af Mary Fonden i samarbejde med Center for Familie-udvikling og med økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond. Kærlig Talt er blevet til på baggrund af et fælles ønske om at forebygge volden, inden den opstår.
  • Kærlig Talt er det første undervisningsforløb om sunde relationer og kærestevold, hvor fokus er på primær forebyggelse blandt elever i udskolingen.
  • Kærlig Talt består af et talkshow, hvor tv-vært Mikkel Kryger har unge, eksperter og kendte i studiet. Sammen sætter de ord på de svære følelser – og arbejder med dem, så de bliver nemmere at håndtere. Talkshowet indeholder også forskellige kommunikations- og refleksionsøvelser, som eleverne skal udføre i klasserne og som hjemmearbejde.
  • Kærlig Talt har været under udvikling siden foråret 2013. Forløbet er i foråret 2015 pilottestet i 8. klasser på fem forskellige skoler med henblik på gennemførbarhed og tilfredshed. I efteråret 2015 bliver Kærlig Talt yderligere testet på 30 testskoler og 30 kontrolskoler.

* Statens Institut for Folkesundhed (2012) Kærestevold i Danmark – en undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.