> English

Seneste nyt


27.03.2020

Projekt Me&We går ind i en ny fase

Mary Fonden har sammen med Efterskoleforeningen, Just Human og Tuborgfondet i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal bidrage til at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration. I det kommende skoleår skal 31 efterskoler arbejde med projektet. 

Projektet, der tidligere havde arbejdstitlen Social Fitness, har nu fået navnet Me&We. Det nye navn og ny visuel identitet er udarbejdet sammen med unge og undervisere på de tre første pilot-skoler. 

En voksende andel af unge kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange unges liv bremses af den sociale mistrivsel.

Sammen med Chris MacDonalds fond Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet har vi i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal skabe en socialt stærkere ungdomsgeneration. Projektet er målrettet unge på efterskoler og er i dette skoleår blevet afprøvet og videreudviklet i samarbejde med tre efterskoler. 

Ny fase

I det kommende skoleår går projektet ind i den næste fase. Derfor har vi søgt efterskoler, der kunne tænke sig at være med. Der har været overvældende interesse, og nu er i alt 31 skoler blev valgt ud, inklusive de tre pilotskoler.

For at opnå så stor diversitet som muligt har udvælgelsesparametrene beroet på geografisk placering, skoleform og skolestørrelse.

Skoler, som ikke kom med i denne omgang, vil få mulighed for at deltage i skoleåret 2021/22, hvor det er ambitionen at åbne op for alle landets efterskoler.

 

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside

Nyt navn og nyt logo 

Da vi startede projektet op, havde projektet arbejdstillen Social Fitness, fordi projektet på mange måder handler om, at styrke de unges sociale muskler. For på den måde at give dem et værn imod mistrivsel og ensomhed. 

Men da vi testede navnet af hos elever og lærere blev tommelfingeren vendt nedad af mange. Det er vigtigt for projektets succes, at både unge og deres undervisere syntes om navn og logo, og at det virker relevant og vedkommende for dem. Derfor har vi i samarbejde med unge og undervisere på de tre første pilotskoler udviklet nyt navn og testet det visuelle udtryk på dem. Vi er på den baggrund kommet frem til det nye navn og den nye identitet, som skal bruges, når projektet nu går ind i sin næste fase. 

 

 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole