> English

Seneste nyt


29.06.2020

Projekt Me&We går ind i en ny fase

Mary Fonden har sammen med Efterskoleforeningen, Just Human og Tuborgfondet i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal bidrage til at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration. I det kommende skoleår skal 31 efterskoler arbejde med projektet. 

Projektet, der tidligere havde arbejdstitlen Social Fitness, har nu fået navnet Me&We. Det nye navn og ny visuel identitet er udarbejdet sammen med unge og undervisere på de tre første pilot-skoler. 

En voksende andel af unge kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange unges liv bremses af den sociale mistrivsel.

Sammen med Chris MacDonalds fond Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet har vi i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal skabe en socialt stærkere ungdomsgeneration. Projektet er målrettet unge på efterskoler og er i dette skoleår blevet afprøvet og videreudviklet i samarbejde med tre efterskoler. 

Ny fase

I det kommende skoleår går projektet ind i den næste fase. Derfor har vi søgt efterskoler, der kunne tænke sig at være med. Der har været overvældende interesse, og nu er i alt 31 skoler blev valgt ud, inklusive de tre pilotskoler. For at opnå så stor diversitet som muligt har udvælgelsesparametrene beroet på geografisk placering, skoleform og skolestørrelse.

Skoler, som ikke kom med i denne omgang, vil få mulighed for at deltage i skoleåret 2021/22, hvor det er ambitionen at åbne op for alle landets efterskoler.

Opstarts-workshops for de 31 test-skoler

De første workshops er afholdt i maj og juni for de 108 Me&We ambassadører. De skal i løbet af skoleåret 2020-2021 sammen med deres kolleger implementere Me&We på deres efterskole. 

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside

Nyt navn og nyt logo 

Da vi startede projektet op, havde projektet arbejdstillen Social Fitness, fordi projektet på mange måder handler om, at styrke de unges sociale muskler. For på den måde at give dem et værn imod mistrivsel og ensomhed. 

Men da vi testede navnet af hos elever og lærere blev tommelfingeren vendt nedad af mange. Det er vigtigt for projektets succes, at både unge og deres undervisere syntes om navn og logo, og at det virker relevant og vedkommende for dem. Derfor har vi i samarbejde med unge og undervisere på de tre første pilotskoler udviklet nyt navn og testet det visuelle udtryk på dem. Vi er på den baggrund kommet frem til det nye navn og den nye identitet, som skal bruges, når projektet nu går ind i sin næste fase. 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.