> English

Seneste nyt


19.12.2019

Kronprinsessens julehilsen 2019

Nu nærmer den søde juletid sig. De fleste af os bruger tiden sammen med dem, der står os nærmest. For julen er hjerternes fest og en højtid, hvor fællesskabet med familie og venner er i centrum.
Men julen kan også være en svær tid for dem, der føler sig uden for fællesskabet. Det kan være en tid, hvor fraværet af relationer eller manglende nærvær bliver tydeligere, fordi det står i kontrast til det glitrede billede af glade ansigter, der smiler til hinanden, og hænder, der holder i hånd rundt om juletræet.

I Mary Fonden ved vi, hvor afgørende relationer er for os som mennesker, og hvor ødelæggende det kan være ikke at have de relationer, man ønsker sig eller har brug for. Og derfor peger al vores virke det samme sted hen. På forskellige måder arbejder vi for at komme social isolation til livs – med afsæt i vores kerneværdi om, at alle har ret til at høre til.

Det har vi også gjort det forgangne år. Igen i år har det været et travlt år. Vi er som planlagt gået ud af et par af de projekter, vi har været engageret i, fordi projekterne har været klar til at kunne leve videre uden os. Det har samtidig givet plads til, at vi har fået mulighed for at engagere os i nye vigtige projekter inden for vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i Hjemmet og komme et godt skridt videre med igangværende partnerskaber og programmer.

En socialt stærk ungdomsgeneration
Under vores indsatsområde Ensomhed har vi kastet os over et nyt projekt, der har til formål at fremme en socialt stærk ungdomsgeneration ved at styrke unges sociale kompetencer, evnen til at etablere relationer og indgå aktivt i fællesskaber. Vi udvikler projektet sammen med Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet. Med projektet ønsker vi at styrke de unges sociale muskel, fordi vi tror på, at det kan blive et værn imod den mistrivsel, i form af bl.a. ensomhed, pres og stress, som alt for mange unge oplever i disse år. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi er sikre på, at de unge føler det relevant, og at det rammer ind i den virkelighed, de er i. Derfor udvikler vi også projektet sammen med de unge selv.
I år og i det kommende år udvikler, samskaber og afprøver vi projektet med elever og lærere på tre udvalgte efterskoler. Senere på året skal projektet testes og evalueres på 20-30 efterskoler, inden det derefter bredes ud til så mange efterskoler og dermed så mange unge som muligt. 

Sammen uden vold
Under indsatsområdet Vold i Hjemmet er der også kommet et nyt projekt til i det forgangne år. Denne gang har vi fokus på den helt tidligere indsats ved at forhindre vold i familier, der venter barn. For vold avler vold, og vold går i arv.
Vi ved, at en familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold – allerede under graviditeten. I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn. I et nyt samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne er vi derfor gået i gang med at udvikle en model for, hvordan jordemødre kan opspore vold blandt alle gravide. Samtidig udvikler vi en indsats, hvor familier med voldsproblematikker kan få støtte og rådgivning. Projektet hedder Sammen uden vold, og det er en del af forsknings- og udviklingsprojektet God start på familielivet, som også Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet bidrager til.

Alliancen mod mobning
Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet gik for år tilbage sammen om at etablere Alliancen mod mobning. Siden har vi lagt mange timer i at arbejde på et stort og helhedsorienteret skoletrivselsprogram, der vil gøre det lettere for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og fremme mobbefri skolemiljøer. Programmet hedder Skolestyrken og inddrager hele skolen i arbejdet. I 2019 kom der for alvor form på Skolestyrken. I det forgangne år har vi bl.a. arbejdet med at udvikle det konkrete indhold, udforme det visuelle koncept, og vi er begyndt udformningen af en forretningsmodel, der på sigt skal gøre programmet økonomisk bæredygtigt.
Og det tegner allerede rigtig godt for Skolestyrkens succes. De skoler, der har testet programmet, er meget positive og finder både arbejdet med helskolemodellen og de konkrete materialer anvendelige. Vi glæder os meget til at begynde implementeringen på flere skoler i det kommende år.

Kortlægning af sociale indsatser i Grønland
Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland. Men vi har manglet et overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med. Socialt Udviklingscenter SUS har på vores bestilling gennemført en kortlægning for at skabe et bedre overblik over feltet. Kortlægningen viste os bl.a., at der er brug for styrket samarbejde og koordinering mellem aktører, hvis vi skal hjælpe udsatte børn og unge i Grønland bedre. Vi vil gøre vores for at understøtte den proces i de kommende år.

Vis hjerterum og ræk ud
I det kommende år vil vi i Mary Fonden arbejde videre med nye og eksisterende projekter under vores tre indsatsområder. Vi vil også fortsætte med at give de mange, der står alene, en stemme og et støttende puf i retning af fællesskabet. Og vi vil minde hinanden om, at vi skal møde hinanden med åbenhed og positive forventninger.
For vi kan gøre noget hver især – alle sammen. Og her er julen egentlig en rigtig god anledning. Det er hjerternes fest, og måske er der plads til at vise lidt ekstra hjerterum. Ikke bare til en, du står nær, men måske også til en, du ikke kender så godt. En lille gestus kan være det, der gør den store forskel for et andet menneske. En hånd, der rækker ud, et øre der lytter, eller en skulder der støtter.
Hvis vi tør give lidt af os selv, uanset om vi er en del af fællesskabet eller ej, kan vi alle bidrage til, at flere føler sig set, hørt og inkluderet. Og den følelse rækker længere end til, det sidste flettede hjerte er pillet af juletræet.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

H.K.H. Kronprinsesse Mary

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole