> English

Kortlægning og analyse af danske initiativer til ensomme

Ensomhed
24.11.2017

I en tid, hvor de fleste danskere har uanede muligheder for at deltage i aktiviteter og fællesskaber, kan det virke paradoksalt, at ensomhed er et samfundsproblem. Der findes et utal af formelle og uformelle fællesskaber i foreninger, kirker, på arbejdspladser og sociale medier, som tilbyder muligheder for social kontakt og samvær. På trods af disse forhold er følelsen af ensomhed - og dermed ønsket om bedre social kontakt - et aktuelt problem for mange mennesker i Danmark. En befolkningsundersøgelse, baseret på data fra sundhedsprofilen i Region Midtjylland, indikerer at op mod 5 % af befolkningen, svarende til ca. 200.000 danskere, føler sig svært ensomme (Lasgaard & Friis, 2016).

Denne rapport tilsigter at kortlægge, beskrive og analysere eksisterende initiativer til personer, der føler sig ensomme. Rapporten er udarbejdet, fordi vi i Mary Fonden har et ønske om at øge vores viden om antallet og typer af initiativer til personer, der føler sig ensomme, og fordi vi ønsker en analyse og vurdering af den samlede forekomst af initiativer i Danmark. Den indsamlede viden er motiveret af et ønske om at løfte vidensniveauet på området og derigennem kvalificere eksisterende og kommende initiativer på ensomhedsområdet. Rapporten har relevans for aktører, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed og kan forhåbentligt guide eksisterende og fremtidige indsatser.

Rapporten er udarbejdet af Julie Christiansen, Mathias Lasgaard, DEFACTUM, Region Midtjylland, for Mary Fonden.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden “På grund af voldens kompleksitet og dynamik findes der ikke enkle svar på, hvordan vi kommer volden til livs. Men der er meget mere, vi kan gøre. Og her spiller I en særlig rolle.” Kronprinsessen talte i dag til lanceringen af Mary Fonden og Lev Uden Volds nye fagbog. Alle talerne lagde vægt på socialrådgivernes betydning i arbejdet med vold i familier. Hent bog via link i bio.
mary_fonden Alle har ret til en plads i fællesskabet! Det budskab løber hundredevis af børn for hvert år, og så festligt ser det ud 🏃🏃🏼‍♀️ Vi løber igen i år! Se link i bio 😊
mary_fonden "Når min mand var sur, var han et helt andet menneske. Nogle gange var det som om, at øjenfarven skriftede fra blå til sort. Næste dag kunne han være det gladeste og mest omfavnende menneske.” Det Kriminalpræventive Råd har sammen med @tv2echo lavet korte film, der fortæller, hvordan det kan opleves at leve med psykisk vold. Følg link i bio.
mary_fonden "Når min mand var sur, var han et helt andet menneske. Nogle gange var det som om, at øjenfarven skriftede fra blå til sort. Næste dag kunne han være det gladeste og mest omfavnende menneske.” Det Kriminalpræventive Råd har sammen med @tv2echo lavet korte film, der fortæller, hvordan det kan opleves at leve med psykisk vold. Følg link i bio.
mary_fonden Hvad skal der til, for at et barn trives? Der er naturligvis mange faktorer – både inden for og uden for skolen – der spiller ind. Men forskning peger på særligt en faktor. Hvis børn skal trives, så skal de føle sig som en del af fællesskabet. Mary Fonden og @redbarnetdk fælles antimobbeprogram @friformobberi har 7 gode råd om, hvordan du som forælder hjælper børn - både dit eget og andres - ind i fællesskabet. Læs med i link i bio 👆🏼