> English

Seneste nyt


19.12.2019

Evaluering af LæseLeg peger på stort udviklingspotentiale

Mary Fondens program LæseLeg skal fra 2020 udvikles, så endnu flere børn får mulighed for at tilegne sig et stort sprog. For at skabe det bedst mulige afsæt for udviklingsprocessen har vi med støtte fra Egmont Fonden netop fået evalueret LæseLeg. Evalueringen konkluderer, at LæseLeg er af høj faglig kvalitet, men også at der er et stort potentiale for at gøre LæseLeg endnu mere anvendeligt, for de fagpersoner, der skal bruge det.

LæseLeg er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med eksperter inden for børns udvikling og sprog. Materialet blev lanceret i 2012 som det første danske program, der arbejder med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning bliver suppleret med leg og kreative aktiviteter. Mary Fonden har modtaget en donation fra Egmont Fonden til at udvikle LæseLeg over de kommende fire år for at sikre kvalitet, effekt og udbredelse for børn med et meget lille sprog. Den nye evaluering, der er udarbejdet af Maple, vil danne grundlag for en tilpasning og videreudvikling af LæseLeg. Formålet med evalueringen var at skabe dyb indsigt i oplevelsen og brugen af LæseLeg, samt at give anbefalinger til videreudvikling af programmet.

Evalueringen er baseret på en survey og interviews med dagplejere, pædagoger, sprog- eller talehørekonsulenter og ledere.

Evalueringens indsigter og anbefalinger 

Evalueringen viser en lang række spændende resultatater. De kan opsummeres i tre overordnede indsigter og tilhørende anbefalinger: 

  • Sproglig udvikling anses for en vigtig og langsigtet indsats, men dagligdagen er ofte præget af faste rutiner, krav og dokumentation. LæseLeg kan have svære vilkår i en rutinepræget og travl dagligdag med mange krav og med fokus på dokumentation af det pædagogiske arbejde. Det anbefales derfor at hjælpe institutionerne med at få LæseLeg tænkt ind i hverdagen.

”Det kan have konsekvenser når børn og unge, ikke får sproget med sig, ikke kun i forhold til deres sociale interaktion med andre, men også deres adfærd i forhold til, hvordan de er i verden, og hvilke veje de vælger at gå. Så det at sætte ind tidligt, det giver god mening, fordi det har værdi for det enkelte barn og familien, men jeg tænker også, at det har værdi for samfundet”, siger Nina, talehørekonsulent.

  • LæseLeg er gennemarbejdet og niveauet er fagligt højt, men ressourcekrævende og svært at prioritere, hvis det ikke er en skal-opgave. LæseLegs høje ambitionsniveau bliver en barriere for pædagogerne ift. at komme i gang med at bruge LæseLeg. Der er derfor et potentiale i at gøre LæseLeg-materialet endnu mere enkelt og tilgængeligt for pædagogerne.

”Sprog er ikke noget, vi arbejder med fra 9.30-10.00. Det er noget, man arbejder med fra vi møder, til vi går hjem”, siger Lisbeth, leder.

  • LæseLeg skaber samhørighed og fællesskaber – men bruges sjældent i sin fulde form og er ofte en arbejdsopgave alene for ’sprogpersonalet’.  Værdien af LæseLeg er meget mere end sproglig udvikling. Man kan derfor med fordel rykke værdien af LæseLeg tættere på pædagogernes kerneopgave og i højere grad fokusere på det relationelle og sociale aspekt i LæseLeg ved at opfordre det pædagogiske personale til at dele viden og erfaringer og styrke samarbejdet med sprogkonsulenterne. 

”Der går ikke ét barn ud (efter en LæseLeg-gruppe), som ikke føler sig set, eller som ikke føler sig vigtig”, siger Jannie, Pædagogisk assistent.

Læs hele evalueringen her

Hvad er LæseLeg?

Det overordnede formål med LæseLeg er give børn mulighed for at tilegne sig et stort sprog og dermed en plads i fællesskabet. LæseLeg er et konkret pædagogisk materiale, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen suppleret med kreative aktiviteter om bogens indhold.

Undervejs lever børnene sig ind i bøgernes verden og udvikler deres sprog. For ord avler ord, sprog avler fællesskab, og fællesskab avler socialt velfungerende børn. Børn trives bedst, når de kan sætte ord på deres tanker, og netop manglen på ord er et problem for mange børn. Derfor er LæseLeg udviklet til målrettet at arbejde med sproget allerede fra 1-års alderen.

Læs mere om LæseLeg på projektets egen hjemmeside.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.