> English

Danmark Spiser Sammen – virtuelt – i uge 45

Corona gør ikke kampen mod ensomhed lettere, men der er nu endnu mere end før brug for, at vi rækker ud til hinanden. Heldigvis kan vi stadig mødes omkring måltidet – også med andre end vores nære relationer.

I disse uger popper Anne Glad og James Price op på de sociale medier, for at opfordre os alle til at mødes vidt og bredt til fællesspisning på skærmen i uge 45.
Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter i samarbejde med Mary Fonden endnu engang fokus på ensomhed og vil minde danskerne om vigtigheden af at række ud til hinanden.

”Ensomhed er et stort problem i Danmark, og når vi ovenikøbet har haft en periode med corona, så er problemet blevet endnu større. Men vi kan alle sammen gøre en forskel. Det er så enkelt at række ud, selvom det kan være svært at tage det første skridt,” siger Anne Glad.

’Danmark Spiser Sammen’ er Folkebevægelsen mod Ensomheds tilbagevendende kampagne, der normalt opfordrer til store og små fællesspisninger, hvor mennesker samles over et måltid, men i år er fokus særligt på den virtuelle middag.

”Flere danskere er isolerede og i risiko for at føle sig ensomme på grund af corona, og samtidig skal vi begrænse vores sociale kontakt. Det kan få store konsekvenser for den enkelte. Derfor håber vi på, at vi denne gang kan nå endnu bredere ud og opfordre alle danskere til at samle gamle venner, bekendte, naboen og bedsteforældre,” siger Majken Lundberg, koordinator i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

I Danmark er mindst 350.000 personer over 16 år svært ensomme, og når ensomheden bliver langvarig, er den skadelig for vores psykiske og fysiske helbred. Derfor er det vigtigt, at corona-restriktioner ikke holder os fra at komme hinanden ved.

”I denne tid må vi tænke kreativt og alternativt for vores måder at mødes på. Heldigvis har vi en teknologi, der gør det muligt for os at række ud, uden vi behøver at være sammen fysisk. Vi håber, at kampagnen kan være med til at minde danskerne om, hvor stor en forskel det gør at række ud – også selvom det er virtuelt” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Over 80 organisationer, kommuner og virksomheder er del af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Danmark Spiser Sammen kører på fjerde år og har i år skiftet form på grund af myndighedernes restriktioner for at mindske smitten af COVID-19. Derfor Spiser Danmark Sammen – virtuelt!

For yderligere information kontakt Majken Lundberg, koordinator i Folkebevægelsen mod Ensomhed, tlf. 29747847 eller læs mere
www.danmarkspisersammen.dk og www.modensomhed.dk.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.