15. januar 2018

Børn har fået det bedre i fritidslivet

Færre børn oplever at blive mobbet eller at føle sig udenfor til deres fritidsaktivitet. Det viser en ny undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet.
Børn har fået det bedre i fritidslivet

Børn er blevet bedre til at omgås hinanden, når de mødes på håndboldbanen, i svømmehallen og til gymnastik. Det viser en ny undersøgelse af børns trivsel i fritidslivet udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning.
Undersøgelsen ‘Tweens, fritid og trivsel’ viser, at færre børn i 3.-6. klasse bliver drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet sammenlignet med tilsvarende tal fra 2013. Hvor det dengang var 26,5 % af børnene, som oplevede drillerier og udelukkelse, så gælder det 16,4 % af børnene i dag.

Rapporten viser også, at næsten alle børn – flere end 95 % – glæder sig til at skulle af sted til deres fritidsaktivitet. Ni ud af ti angiver, at de generelt har det godt med deres holdkammerater, men nogle børn rammes hårdt af drillerier og mobning. Næsten hver tiende (9,4 %) barn angiver, at de er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel.

”På trods af den positive udvikling bør det forhold, at 9,4 % stopper til en fritidsaktivitet pga.  mistrivsel, fordre et forstærket fokus på denne tematik. Undersøgelsen viser, at mistrivsel oftest sker på arenaer, hvor der er voksne til stede, og et oplagt næste skridt i arbejdet med at skabe trivsel for alle i fritidslivet, er derfor, at trivselstematikken indgår som en helt naturlig del af den grundlæggende træner- og lederuddannelse,” siger Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier.

Kun 14,8 % af børnene har oplevet at tale om mobning til en fritidsaktivitet, mens 82,4 % har talt om problematikken i skolen, hvilket tegner et tydeligt billede:

”Trivsel og læring er i dag naturligt koblet i skolerne. Trivselsopgaven i fritidslivet er derimod stadig ny og kan let blive overset. Vi har en tendens til at tro, at det gode fællesskab kommer af sig selv, når børnene mødes frivilligt, og ofte får vi ikke øje på mistrivslen, fordi børnene stopper til deres aktivitet uden at sætte ord på, hvorfor de stopper,

fortæller direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Undersøgelsen viser også, at hvert fjerde barn anser det som i orden ikke at ville være på hold med en, der er dårligere end dem selv, og 14,5 % mener, det er ok at tale negativt til holdkammerater, som begår fejl. Foruden fritidslivet kommer undersøgelsen ind på børns generelle trivsel, herunder ensomhed, stress og mobning samt børnenes forhold til de sociale medier.

Parterne bag rapporten

  • Center for Ungdomsstudier er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv. Læs mere på cur.nu
  • Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation og har siden 2007 haft mobning og trivsel som et af tre indsatsområder. Mary Fonden identificerer, udvikler og driver selv sin projekter i samarbejde med relevante partnere. Læs mere på maryfonden.dk.
    MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning har til formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber. MH24 blev grundlagt i 2015 af håndboldspilleren Mikkel Hansen. Læs mere på mh24.dk

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Beskyttet: Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …