Caroline Heering

Caroline Heering har tidligere været bestyrelsesmedlem i Mary Fonden siden fondens etablering i 2007 og blev i  2010 ansat i Mary Fonden som rådgiver for Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen.

Caroline Heering er cand.merc. i International Management and Marketing fra Copenhagen Business School og har 7 års erfaring som manager i Unilever fra 1999 til 2006.

Caroline Heering var i perioden 2006 til 2010 hofdame og privatsekretær for Kronprinsessen. I 2015 blev Caroline Heering ansat i Ole Kirk’s Fond, hvor hun i dag er tilknyttet Projekt Børneriget.

Caroline Heering