14. januar 2020

Alliancen mod mobning gør status med nyt casestudie

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første år forsøger at uddrage erfaringer og læringer fra processen hidtil.
Alliancen mod Mobning logo

Med casestudiet ønsker Alliancen at give erfaringer – gode som mindre gode – videre til andre, der står over for en lignende opgave. Samtidig skal casestudiet gøre parterne i Alliancen klogere på den fremadrettede proces.

Casestudiet viser, at der har været store fordele for de tre organisationer ved at gå sammen i Alliancen, men at der også har været nogle svære bump på vejen.

”I Alliancen mod mobning har vi tre organisationer valgt at udvikle og udbyde et helskoleprogram, som er blevet testet i 2019, og som i 2020 udbydes til landets skoler. Vi har skullet enes om alt fra visuel identitet til forståelsen af teoretiske termer til programindhold til fordeling af ressourcer og finansieringsmodel. Vi har lært, at det tager tid at få tre organisationer til at arbejde konstruktivt sammen. Vi har lært, at de enkelte organisationers kultur og kommunikationsgange har stor indflydelse på den interne kommunikation i en alliance. Og vi har fået bekræftet, at klarhed om rollefordeling og beslutningsgange er endnu vigtigere end normalt, når man samarbejder i en alliance,”

fortæller Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Det nye casestudie er baseret på i alt 19 kvalitative interviews med personer fra organisationer i og omkring Alliancen og Alliancens dokumenter. Resultaterne repræsenter et øjebliksbillede af interviewpersonernes individuelle erfaringer og observationer fra arbejdet i Alliancen indtil nu. Der er således ikke tale om en evaluering af Alliancens resultater, og da arbejdet i Alliancen stadig pågår, er der også fremadrettet potentiale for læring og videreudvikling af Alliancens indhold.

”Alliancen mod mobning har været længe undervejs, og det er vores overbevisning, at det skal man være indstillet på. Det kræver ressourcer, tålmodighed, tillid og forandringsparathed at gå sammen frem for at gøre det selv. Ikke bare i etableringen, men løbende. Og vi lærer stadig som en del af processen. Men vi er overbeviste om, at vi gør noget godt for skolelivet ved at gøre det i fællesskab. Så spørgsmålet er; ville vi gøre det igen? Ja, det ville vi. For i sidste ende handler det om visionen; at stoppe mobning i skolen,” siger Helle Østergaard.

Styrker ved Alliancen mod mobnings tilgang

Ifølge casestudiet er der meget, der tyder på, at Alliancen mod mobning er kommet godt fra start i forhold til at indfri sin overordnede målsætning: at etablere en indsats mod mobning af faglig høj kvalitet, der er forankret i et varigt og tætsamarbejde mellem de tre alliancepartnere. Det kommer bl.a. til udtryk ved følgende:

  • Et gennemarbejdet juridisk grundlag og tæt samarbejde har fostret tillid
  • En faglig udbytterig proces har ført til lovende produkter og indhold
  • Alliancen har stor troværdighed og gennemslagskraft

Svagheder ved Alliancen mod mobnings tilgang

Arbejdet med at igangsætte og etablere Alliancen har ikke været uden udfordringer, hvilket er forventeligt, når man samler tre forskellige organisationer om at udvikle en ambitiøs helskoleindsats. Casestudiet har peget på følgende:

  • Konkretiseringen af indholdet i Alliancen trak ud
  • Alliancen har måske lukket sig om et civilsamfunds- og børnefagligt fokus
  • Interne beslutningsgange og kommunikationskanaler var ikke helt på plads

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …