12. maj 2016

Alle har ret til at høre til – uanset køn

Den kommende uge er kvinder og pigers rettigheder, sundhed og trivsel i fokus på verdenskonferencen Women Deliver i Bella Center i København. Mary Fonden er med på konferencen, hvor vi bl.a. mødes med 15 unge ildsjæle fra hele verden. Mary Fonden har givet 14 af de unge et stipendium til konferencen, og udenrigsministeriet har givet det 15. I anledning af verdenskonferencen har vi den kommende uge fokus på, hvordan vi herhjemme og ude i verden kan sikre, at vores køn ikke begrænser eller styrer vores muligheder.   
Alle har ret til at høre til - uanset køn

Fra på mandag indtager verdenskonferencen Women Deliver Bella Center i København, og i fire dage vil kvinders rettigheder, sundhed og trivsel blive sat på den internationale dagsorden. Ambitionen er, at de godt 5.000 deltagere efter det intensive program tager fra København med en bedre forståelse af, hvordan en global og lokal indsats kan sikre, at piger og kvinder får samme muligheder som drenge og mænd. Der er med andre ord ikke længere fokus på, at forskelsbehandling er et internationalt problem, men på, hvordan vi løser det.

Kronprinsessen er protektor for konferencen, der tager afsæt i FN’s 17 nye verdensmål for en bæredygtig udvikling. De nye verdensmål er en fælles global strategi, der skal fremme den nationale og internationale bæredygtige udvikling frem mod 2030. Strategien indeholder 17 mål, der blandt andet skal være med til at sikre kvalitet i uddannelserne, ligestilling mellem kønnene, retssikkerhed og bæredygtig vækst.

For første gang er ligestilling mellem kønnene blevet et særskilt internationalt mål, som alle FNs 193 medlemslande har forpligtet sig på at forfølge. Mål nr. 5 handler om, at piger og kvinder skal have de samme rettigheder som mænd – fordi en bæredygtig fremtid også afhænger af, at piger og kvinders potentiale tænkes ind i udviklingen. Konkret betyder det, at kvinder og piger – uanset hvor de er født – skal have adgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejde, økonomisk selvstændighed og politisk indflydelse. Og det skal gælde piger og kvinder i alle samfundslag.

I en dansk kontekst kan verdensmål nr. 5 måske synes irrelevant, fordi vi er nået så langt, når det gælder lige muligheder for mænd og kvinder. Men ud over at vi også herhjemme er afhængige af en bæredygtig global udvikling, så bliver det også ved med at være interessant at se på, hvad vores køn betyder. Vi skal blive ved med at kæmpe for, at køn ikke må være styrende for vores muligheder – og det gælder både for kvinder og mænd.

I Mary Fonden er vores grundtanke, at alle har ret til at høre til. I forbindelse med Women Deliver har vi føjet et ”uanset køn” til vores grundtanke. For vi mener, at køn ikke må begrænse eller bestemme vores muligheder. Samtidig har vi valgt at støtte nogle af de unge ildsjæle, der arbejder rundt omkring i verden, ved at give dem et stipendium til Women Deliver. Det betyder, at 14 unge lovende mennesker (tre mænd og 11 kvinder) plus en enkelt, der har modtaget et stipendium af Udenrigsministeriet, deltager i konferencen og undervejs mødes med Kronprinsessen og mig i Bella Center onsdag den 18. maj. Vi glæder os meget til at møde dem alle og høre mere om deres arbejde og deres udbytte af at være en del af så værdifuldt et internationalt forum.

I sidste ende handler det om, at der skal være plads til os alle, at vi kan føle os som en accepteret del af et fællesskab – uanset hvor og med hvilket køn vi er født.

Af:

Helle Østergaard

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2022

Hvad skete der i 2022, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2022 giver et indblik i Mary Fondens …