Ensomhed

Mange danskere kæmper med følelsen af ensomhed. Ikke bare en gang i mellem, men ofte og i alvorlig grad. Når ensomheden bider sig fast, skader den både vores fysiske og mentale sundhed. I Mary Fonden har vi i særlig grad sat os for at bekæmpe ensomhed blandt unge, som er den aldersgruppe, hvor flest oplever alvorlig ensomhed.

Det gør vi forebyggende gennem projektet Me&We på efterskoler og i den almene 10. klasse og afhjælpende gennem programmet Lift i samarbejde med tre kommuner. Ensomhed bekæmpes bedst i fællesskab, og derfor lægger vi også vægt på at tage del i relevante partnerskaber på området.

Som en del af vores arbejde med at udvikle ny viden udgav vi sammen med Center for Ungdomsforskning i 2023 bogen ’Fællesskaber i ungdomslivet – når de gør godt, og når de gør ondt’, som bl.a. viser, at fællesskaber også kan gøre ondt, hvis man hele tiden oplever at skulle kæmpe for sin plads.
”Jeg tror, de alle sammen prøver at være populære, de prøver alle sammen at sådan at være den, der er højest, men ved, at de gør det, så presser de hinanden ned…”- Liva, 16 år.

Udgivelsen af bogen er finansielt støttet af William Demant Fonden.

I 2023 udgav vi også rapporten ‘Ensomhed blandt unge’ sammen med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Ebbefos Fonden. Rapporten identificerer bl.a. seks unikke måder, som unge oplever ensomhed på og understreger behovet for en nuanceret og individuel tilgang i arbejdet for at mindske ensomhed blandt unge.

Fakta

  • 470.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed. Det svarer til 9,6 % af befolkningen.
  • Hele 19 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder, hvor det er knap hver 4. unge kvinde, der føler sig svært ensom.
  • Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt, mens langvarig ensomhed påvirker både fysisk sundhed og trivsel.
  • Mennesker, der føler sig svært ensomme over længere tid, har blandt andet forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser.
  • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet.

Me&We

De fleste unge i Danmark har det godt. De kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej. Men desværre mistrives stadig flere unge, og mange er påvirket af stress, pres og ensomhed.  Me&We findes nu i to varianter til henholdsvis efterskoler og 10. klasse.

Me&We Efterskoler

Efterskoleforeningen viderefører Me&We som en del af deres kursusudbud. I skoleåret 2022/23 arbejder 122 ud af landets ca. 240 efterskoler systematisk og hen over hele skoleåret med elevernes trivsel og sociale relationer og kompetencer.

Me&We 10. klasse

I skoleåret 2022/23 er 19 10. klassecentre engageret i arbejdet med Me&We. Ligesom med Me&We til efterskoler skal lærere og ledere fra 10. klasseskoler deltage i tre workshops i løbet af skoleåret, som klæder dem på til at lede eleverne igennem aktiviteter, der bl.a. skal gøre dem opmærksomme på deres betydning for fællesskabet og styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde relationer. Samtidig bliver vi løbende klogere på, hvordan indsatsen passer i denne kontekst.

98 efterskoler kunne i 2022 kalde sig ”Me&We”-efterskoler. Med opkvalificerede lærere arbejder efterskolerne systematisk og hen over hele skoleåret med elevernes trivsel og sociale relationer og kompetencer. Tre gode projekttår i samarbejde med Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet og med fokus på efterskolerne blev afsluttet i 2022.

Me&We på erhvervsskoler

I efteråret har vi gennemført en afprøvning af udvalgte Me&We-aktiviteter på fire erhvervsskoler med henblik på at klarlægge potentialet for at udbrede Me&We til erhvervsskolerne.

Me&We sker i samarbejde med:

Lift

Alle unge, som føler sig svært ensomme, skal ses og tilbydes hjælp til at bryde med ensomheden samt støtte til at indgå i nye meningsfulde relationer. Det arbejder Mary Fonden for sammen med en lang række partnere i det helhedsorienterede program Lift.

Som det første skal Lift sikre, at de unge, der føler sig alvorligt ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant afhjælpende tilbud eller et inkluderende fritidsfællesskab – alt efter, hvad den enkelte unge har behov for. Sidst, men ikke mindst, skal unge i Lift støttes ind i varige meningsfulde relationer, fx i fritidsfællesskaber. Lift skal også bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber opkvalificeres med viden om ensomhed og bliver endnu bedre til at tage imod unge, der føler sig ensomme.

Alle kan få brug for et lift

Lift udvikles og afprøves i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, headspace Danmark, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Kommuner og civilsamfund arbejder altså tæt sammen i Lift. De tre kommuner Ballerup, Esbjerg og Vejle gik i 2023 i gang med at implementere Lift, og i dag opspores unge systematisk for ensomhed på ungdomsuddannelser i de tre byer og tilbydes samtaler med lokale Lift-vejledere. 

Ensomhed og fritidsfællesskaber

Som en del af Lift offentliggjorde Mary Fonden og SocialRespons i 2023 rapporten ”Ensomhed og fritidsfællesskaber blandt unge”, som giver ny viden om de oplevelser, barrierer og muligheder, som unge med ensomhed oplever i forhold til kunne indgå i fritidsfællesskaber med andre unge. Rapporten giver en række konkrete anbefalinger til fritidsfællesskaber, og de unge fremhæver behovet for flere voksenstyrede aktiviteter, så der er et mindre fokus på, hvor god man er til at småsnakke og tage initiativ til at gå hen til andre. Rapporten anvendes i udviklingen af Lift.

Lift – Unge ud af ensomhed er et samarbejde mellem Mary Fonden, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune, Ballerup Kommune, Foreningernes Hus, Frivillighuset Vindrosen, Ventilen, DGI og headspace Danmark. Herudover bidrager Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og DEFACTUM til programmet, der er støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Lift sker i samarbejde med:

Partnerskaber: Folkebevægelsen og flere fællesskaber

Ingen kan bekæmpe ensomhed alene, og derfor består en del af Mary Fondens arbejde inden for området Ensomhed i, at vi deltager i relevante partnerskaber. Vi har i mange år været en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed og det store collective impact-projekt Flere i fællesskaber.

Folkebevægelsen mod ensomhed

Omkring 90 organisationer, foreninger, kommuner og virksomheder står sammen om visionen, at ingen skal rammes af alvorlig ensomhed i Danmark. I Folkebevægelsen mod Ensomhed deler vi viden og erfaringer og står bag de to store årlige events ”Danmark Spiser Sammen”, hvor vi opfordrer danskerne til at arrangere fællesspisninger for dem, der har mod på at møde nye mennesker. Vi har i Mary Fonden været med, siden Folkebevægelsen mod Ensomhed blev født i 2014, og bidrager ved at være en del af styregruppen og relevante undergrupper og udvalg.

Flere i fællesskaber

Silkeborg Kommune er ramme for det store collective impact-projekt Flere i Fællesskaber, som skal mindske ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre. I forsknings- og udviklingsprojektet indgår et patchwork af ensomhedsinterventioner, og forsker Mathias Lasgaard fra DEFACTUM følger udviklingen undervejs. Mary Fonden sidder med i styregruppen og bidrager derudover med kommunikationsfaglig sparring og udbredelse af viden.