Hjem / Årsberetning 2022 / Aktiviteter i 2022 / Øvrige initiativer

Sådan bekæmper vi også social isolation

Vores primære virke i Mary Fonden ligger i arbejdet med vores konkrete projekter. Vi har dog også indsatser og tiltag, der på andre måder bidrager til at bekæmpe social isolation inden for vores tre indsatsområder og vores overordnede formål.

Fællesskabsmålingen II

På foranledning af Mary Fonden og TrygFonden udarbejdede VIVE – Det Nationale Analyse og Forskningscenter for Velfærd for første gang i 2017 Fællesskabsmålingen – for at sætte fokus på fællesskaberne i vores samfund. I 2022 blev Fællesskabsmålingen II til. Og undersøgelsens resultater var klare: Andelen af mennesker, som føler sig på kanten af samfundets fællesskaber, er steget de seneste fem år.

Fællesskabsmålingen opdeler befolkningen i tre grupper, henholdsvis majoritetsgruppen, risikogruppen og eksklusionsgruppen. Majoritetsgruppen trives grundlæggende og har adgang til de fællesskaber og aktiviteter, som de ønsker. Mennesker i risikogruppen har en lavere grad af deltagelse i fællesskaber end flertallet og føler sig oftere ensomme og kæmper oftere med fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Eksklusionsgruppen oplever massive og komplekse fysiske og psykiske helbredsproblemer samt en høj grad af ensomhed og følelse af at være udenfor.

Flere mistrives

Mens hovedparten af danskerne har det godt, er der en voksende gruppe i samfundet, som kæmper med psykisk mistrivsel, fysiske helbredsproblemer og ensomhed. Siden den første Fællesskabsmåling i 2017 er majoritetsgruppen, som klarer sig godt, blevet mindre, mens risikogruppen er vokset. Og zoomer man ind på eksklusionsgruppen, er det tydeligt, at de på flere parametre kæmper med problemer. Flere svarer, at de ingen nære venner har, at de har dårlig livstilfredshed, og flere har ikke grundlæggende tillid til andre mennesker.

I december 2022 afholdt Mary Fonden og TrygFonden en konference for relevante aktører om målingens resultater. Mary Fonden og TrygFonden vil i 2023 se på mulighederne for at følge op på resultaterne.

Vi bliver nødt til at stille os selv og hinanden spørgsmålene: Hvorfor er der flere, der kæmper med trivslen og føler sig uden vigtige relationer i deres liv? Hvad kan vi gøre for at fremme de sociale relationer og skabe de bedste vilkår for gode inkluderende fællesskaber? Og ikke mindst, hvordan hjælper vi de mennesker, der føler sig helt ude på kanten af fællesskabet?

H.K.H. Kronprinsessen til lanceringen af Fællesskabsmålingen II.

Fællesskabsmålingen er skabt i samarbejde med:

Grønland. Besøg i Grønland og donation til UNLEASH

H.K.H. Kronprinsessen og Mary Fonden rejste i slutningen af august til Grønland for blandt andet at besøge UNLEASH Innovation Lab, hvor unge udviklede nye ideer og fandt løsninger til FN’s Verdensmål. Under besøget i Grønland deltog Kronprinsessen og Mary Fonden også i en række andre arrangementer og møder med samarbejdspartnere og organisationer i Grønland.

Mary Fonden har altid haft et tæt samarbejde med mange aktører i Grønland. Derfor var der også stor gensynsglæde, da Mary Fonden med Kronprinsessen besøgte Mælkebøtten, der arbejder med udsatte børn og unge, og er en meget værdsat og mangeårig samarbejdspartner. Det blev også til et besøg hos UNLEASH Innovation Lab Nuuk, hvor 200 unge fra Norden og Arktis var samlet for at udvikle idéer og konkrete løsninger – blandt andet til at skabe bedre mental sundhed. I Mary Fonden gjorde vi det med vores årlige donation for 2022 muligt for 12 grønlandske unge bosiddende i Danmark at deltage i UNLEASH i Nuuk.

Under besøget i Grønland deltog Mary Fonden og Kronprinsessen i:

  • Besøg hos Mælkebøtten i Nuuk, som er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested samt krisecenter for børn.
  • Konferencen ‘Sammen om Sorgen’ arrangeret af det Det Nationale Sorgcenter i anledningen af, at der åbner en ny sorglinje i Grønland.
  • UNEASH Innovation Lab i Nuuk, hvor Kronprinsessen holdt tale for 200 unge fra Norden og Arktis, der var samlet for at finde løsninger på verdensmålene. Mary Fonden har igennem fondens årlige donation for 2022 finansielt bidraget til, at 12 unge fra Grønland, der er bosiddende i Danmark, kunne deltage i Innovation Lab. Læs Kronprinsessens tale her.
  • Møde med UNICEF Danmarks kontor i Grønland.

Særlige donationer

Mary Fondens kerneopgave er, at vi sammen med partnere udvikler og driver projekter. Hvert år plejer vi dog at give en enkelt særlig donation til en organisation eller et projekt, der flugter med vores formål. Tidligere er donationen fx givet til Bydelmødrene og Maternity Wolrdwide. I 2022 uddelte vi ekstraordinært flere særlige donationer på grund af krigen i Ukraine og H.K.H. Kronprinsessens runde fødselsdag.

Hjælp til ukrainske børn

Børnetelefonen i Ukraine har, siden krigen brød ud, været under hårdt pres – og de rakte derfor ud efter hjælp i den internationale sammenslutning af børnetelefoner, Child Helpline International, som den danske BørneTelefonen også er en del af. Børns Vilkår oprettede derfor en indsamling til fordel for La Strada Ukraine og børnetelefoner i de omkringliggende lande, som modtager opkald fra ekstremt udsatte ukrainske børn og unge. Kort tid efter at der begyndte at komme ukrainske flygtninge til Danmark, begyndte den danske Børnetelefon at få henvendelser fra ukrainske børn. Børns Vilkår gik derfor hurtigt i gang med at undersøge, hvordan BørneTelefonen bedst kunne støtte de ukrainske børn, der er kommet til Danmark.  Mary Fonden valgte ekstraordinært at støtte Børns Vilkårs arbejde med at hjælpe ukrainske børn. Donationen var på 300.000 kr.

Det er ubærligt at høre om de mange ukrainske børn, der netop nu gennemlever krigens rædsler. Med donationen ønsker vi i Mary Fonden at bidrage til, at ukrainske børn har et sted at ringe hen, hvor de bliver hørt og forhåbentlig kan få nogle konkrete gode råd i den svære situation, de står i. Uanset om de stadig er i Ukraine og de omkringliggende lande eller i Danmark

H.K.H. Kronprinsessen
Støtte til kampen mod mobning i Australien

Allerede inden Mary Fonden blev stiftet, fik Kronprinsessen i 2005 ideen til et nyt initiativ med fokus på at bekæmpe mobning blandt børn. Ideen udsprang af inspiration fra det australske projekt Better Buddies, som organisationen The Alannah & Madeline Foundation står bag. På Kronprinsessens initiativ begyndte projektet Fri for Mobberi at tage sin form hos Red Barnet. Senere, da Mary Fonden bliver stiftet i 2007, stod Mary Fonden og Red Barnet sammen bag udviklingen og udbredelsen af Fri for Mobberi. Og i dag er Fri for Mobberi ude i mere end halvdelen af alle Danmarks dagtilbud og i knap halvdelen af SFO’er og skoler.

Som tak for inspirationen til Fri for Mobberi valgte Mary Fonden at donere 50.000 AUD til The Alannah & Madeline Foundation i anledningen af Kronprinsessens 50-års fødselsdag 5. februar 2022.

Unge fra Grønland var med i Innovation Lab

UNLEASH er et globalt initiativ — et innovation lab — hvor unge talenter fra hele verden samles for at udvikle innovative løsninger til en bedre og mere bæredygtig verden samt at finde løsninger på FN’s Verdensmål.

UNLEASH har danske rødder og startede som et fysisk innovation lab i Danmark, men i dag er UNLEASH et globalt initiativ med både digitale og fysiske programmer året rundt.

Fra den 20.-27. august 2022 afholdt UNLEASH Greenland Regional Innovation Lab, hvor ca. 200 unge fra arktiske og nordiske regioner samledes for at komme med idéer og konkrete løsninger – til blandt andet at skabe bedre mental sundhed. I Mary Fonden gjorde vi det med en særlig donation muligt for 12 grønlandske unge bosiddende i Danmark at deltage i UNLEASH i Nuuk.