Hjem / Årsberetning 2022 / Aktiviteter i 2022 / Mobning og Trivsel

Mobning og Trivsel

Det er vores mission at skabe trygge børnefællesskaber og samtidig styrke børns sociale kompetencer og deres evne til at bidrage til og indgå i relationer og fællesskaber, fra de er helt små. På vores indsatsområde Mobning og Trivsel er vi optaget af at udbrede viden og skabe helhedsorienterede projekter, der gennem konkrete redskaber styrker børnenes sociale trivsel og forbygger og afhjælper mobning.

Udvikling- og programarbejde

2022 var året, hvor vi efter en tid med restriktioner for alvor fik mulighed for at udfolde vores ambitiøse planer for vores projekter, som er kernen i vores arbejde med at forebygge og bekæmpe mobning samt skabe bedre børnefællesskaber. Flere planlagte projektevalueringer blev således afsluttet, med vigtig viden og væsentligt input til det videre arbejde.

Blandt blev trivselsprogrammet Skolestyrken evalueret blandt de skoler, der har været igennem programmet. Og tilfredsheden – især blandt skolelederne – er stor. Næsten samtlige af de adspurgte skoleledere vil anbefale Skolestyrken til andre skoler. Evalueringen har givet os vigtig viden om, at programmet er på rette spor og også input til justeringer og tilføjelser i programmet. Det arbejder vi nu videre med sammen med vores partnere i programmet.

Indsats i fritidslivet bliver udbredt

Mary Fondens projekt Antibulli er et trivselsinitiativ målrettet børns fritidsliv. I 2016 så Antibulli Håndbold dagens lys. Siden er Antibulli Fodbold og Antibulli Svømning kommet til. Gennem et nyt samarbejde med TrygFonden er det nu blevet muligt for Mary Fonden at udbrede Antibulli til flere sportsgrene. I 2022 kom Antibulli Tennis derfor til, og flere sportsgrene er på vej i de kommende år.

Mary Fondens årsberetning 2022: Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi arbejder med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og inkluderende børnefællesskab. Formålet med programmet er at forebygge mobning og give børnene sociale kompetencer, som kan følge dem videre i livet. Fri for Mobberi er målrettet børn i alderen 0 til 9 år.

Nye materialer

I 2022 lancerede vi nyt materiale til arbejdet med de 0-3-årige. Materialet fremhæver vigtigheden af børns trygge tilknytning og omsorg for at kunne indgå i børnefælleskaber. Det indeholder blandt andet ny viden om børns udvikling samt tilknytningsteori, tilvænningsøvelser til massage, en papbog om følelser og dilemmakort til fagfolk. I samme omgang har vi ændret vores kuffert til en tysk produceret plastikkuffert og givet Fri for Mobberi en undertitel.  

Digital succes

I 2022 fortsatte vi arbejdet med at inspirere fagpersoner online for at understøtte deres arbejde. Vi har over 5.000 modtagere af vores nyhedsbrev, og en analyse af vores digitale platform friformobberi.dk viser, at vores materialer og artikler bliver flittigt læst og brugt.

Fokus på børnefællesskaber

Hvert år fejrer vi børnefælleskaber, og i år blev der plads til to større fejringer. Børnestafetten blev som noget nyt afholdt lokalt i dagtilbud og skoler landet over. Der var stor tilslutning til konceptet, og mindst 3.000 løbere deltog. I november satte vi fokus på tolerance i forbindelse med International Day of Tolerance den 16. november. Vi fejrede fællesskaber, hvor der er plads til alle på Brøndby Strand Skole med børne-hiphopgruppen Hip som Hap.

Fri for Mobberi sker i samarbejde med:

Free of Bullying

Free of Bullying udspringer af Fri for Mobberi. Formålet er at udbrede det fællesskabsorienterede mobbesyn og forståelsen for at arbejde systematisk og målrettet med trygge børnefællesskaber. Dette gøres gennem The Free of Bullying Competence Centre, der drives i fællesskab af Mary Fonden og Red Barnet Danmark.

Fri for Mobberi kom til Frankrig

Frankrig tilsluttede sig i 2022 listen over lande, der har taget Fri for Mobberi til sig, under navnet Vivre Ensemble – Fri for Mobberi. Den franske pædagog og psykolog Margot Neuvialle står sammen med organisationerne Ligue de l’Enseignement de Paris og det offentligt udviklede program les Cités Éducatives bag forankringen af Fri for Mobberi i Frankrig, og de er nu i fuld gang med at tilpasse Fri for Mobberi til franske daginstitutioner og skoler.

Programmet vokser i de enkelte lande

I 2022 blev arbejdet med programmet også udvidet i de forskellige medlemslande. På Færøerne er Betri Vinir nu implementeret på landets skoler, og i Rumænien udrulles Să fim prieteni til en ny kommune. I Grønland er Kammagiitta blevet en central del af den nationale strategi mod mobning, og i Estland og Island er programmet anvendt i dagtilbud og skoler over hele landet. 

Lande, der bruger Free of Bullying

  • Grønland: Kammagiitta – Fri for Mobberi. Opstart i 2010
  • Estland: Kiusamisest Vabaks! – Free of Bullying. Opstart i 2011
  • Island: Vinátta – Fri for Mobberi. Opstart i 2014
  • Færøerne: Betri Vinir – Fri for Mobberi. Opstart i 2018
  • Rumænien: Să fim prieteni – Free of Bullying. Opstart i 2020
  • Frankrig: Vivre Ensemble – Fri for Mobberi. Opstart i 2022

Free of Bullying sker i samarbejde med:

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Målet er at udvikle og styrke trygge fællesskaber i skolen samt forebygge og håndtere mobning, som er skadeligt for børn og indvirker negativt på skolens kultur.

De første evalueringsresultater

Siden lanceringen af Skolestyrken i 2020 er programmet blevet udbredt på mere end 30 skoler. Skolestyrken er nu blevet evalueret blandt de skoler, der har været igennem programmet. Og tilfredsheden – især blandt skolelederne – er stor. Næsten samtlige af de adspurgte skoleledere vil anbefale Skolestyrken til andre skoler.

Kommunalt udbredelsesperspektiv

Det har fra begyndelsen været en strategi at udbrede Skolestyrken på kommunalt niveau. I 2022 blev arbejdet med planlægning af en kommunal proces til understøttelse og forankring af programmet igangsat. En løbende dialog med flere kommunale aktører hjælper udviklingen på vej og bidrager samtidig til, at flere skoler på tværs af landet får mulighed for at implementere Skolestyrkens konkrete redskaber og værktøjer.

Alliancen mod mobning og Skolestyrken sker i samarbejde med:

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk redskab, der med afsæt i billedbøger styrker børns kommunikative kompetencer og evne til at indgå i fællesskaber og lege. I LæseLeg arbejder det pædagogiske personale med bøger, hvor børnene involveres aktivt i oplæsningen, som kombineres med kreative aktiviteter og lege, der knytter sig til bøgernes temaer. LæseLeg er udbredt i mere end 1.400 dagtilbud og skoler.

LæseLegs udviklingsprojekt

I 2022 udviklede og gennemførte vi et effektstudie af LæseLegs betydning for den sproglige udvikling blandt 1-3-årige børn i dagplejer og vuggestuer. I alt deltog mere end 2.000 børn fra 16 kommuner i projektet. Evalueringen gennemføres i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter, mens VIA University College står for kompetenceforløbet for det deltagende pædagogiske personale.

LæseLeg effektstudie

I 2022 gennemførte og offentliggjorde vi to studier, som undersøger betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-årsalderen. Første studie har undersøgt børnenes sproglige udvikling, mens det andet har undersøgt LæseLegs betydning for børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

LæseLeg sker i samarbejde med:

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der består af en række konkrete øvelser og aktiviteter, der styrker børnenes tolerance, respekt for hinanden og evne til at hjælpe andre. Grundtanken er, at gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. På nuværende tidspunkt er der udviklet materiale til håndbold, svømning og fodbold.

Antibulli til endnu flere idrætter

Antibulli handler om at skabe stærke og inkluderende børnefællesskaber i børns fritidsliv, så der bliver plads til alle, og ingen føler sig overset eller udenfor. I 2022 blev det muligt at udvide arbejdet med Antibulli til endnu flere idrætter. Samarbejdet om Antibulli Tennis er første skridt, og vi ser frem til de næste.  

Antibulli Tennis

I efteråret 2022 lancerede vi, sammen med Dansk Tennis Forbund, Antibulli Tennis. Tidligere vinder af Wimbledon og kaptajn for Davis Cup-holdet Frederik Løchte Nielsen vil gerne være med til at bekæmpe mobning i tennissporten og har derfor sagt ja til at være ambassadører for Antibulli Tennis.

Evaluering af Antibulli Svømning

I 2022 blev Antibulli Svømning evalueret. Evalueringen viser blandt andet, at Antibulli-øvelserne får børnene til at reflektere over, hvordan man er en god kammerat. 

Evalueringen af Antibulli Svømning viser, at svømmerne oplever et styrket sammenhold og samarbejde: ”Det er en god ting, at vi kan samarbejde. Det er fx godt, hvis nogen på holdet har brug for hjælp i svømning, for så kan man måske hjælpe den person”, barn fra svømmehold, der har arbejdet med Antibulli Svømning.

Antibulli Tennis sker i samarbejde med:

Antibulli Svømning sker i samarbejde med:

Antibulli Fodbold sker i samarbejde med: