Analyser og vidensarbejde i 2022

Hjem / Årsberetning 2022 / Aktiviteter i 2022 / Analyser og vidensarbejde i 2022

Analyse og vidensarbejde

Viden er en vigtig og prioriteret del af Mary Fondens projekter og initiativer, og arbejdet med at gennemføre analyser og tilvejebringe ny viden spænder bredt. Gevinsterne ved den nye viden opnås imidlertid først, når resultaterne kan omsættes til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Dette har i særlig grad været kendetegnende for vores analysearbejde i 2022.

Udviklingen af vores nye initiativ Lift målrettet ensomme unge er et godt eksempel på, hvordan analyser og viden er en central del af stort set alt, hvad vi arbejder med i Mary Fonden. Lift har til formål at opspore og afhjælpe ensomhed blandt unge. I udviklingsarbejdet anvendte vi blandt andet resultaterne fra Mary Fondens litteraturstudie om effektive indsatser mod ensomhed (2021). Dette førte til, at der som en del af Lift, i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet, nu udvikles og afprøves et nyt mindfulnessbaseret tilbud til unge med ensomhed.

Et eksempel mere er vores to effekt-evalueringer af LæseLeg, hvoraf den ene har vist udfordringer med at opnå effekt på børns sproglige evaluering, hvis LæseLeg ikke anvendes i det omfang, programmet er tiltænkt. Det har givet anledning til at foretage nogle konkrete justeringer af programmet.

Nye publikationer

I 2022 offentliggjorde vi følgende rapporter, notater og andre publikationer fra vores analyseprojekter (offentliggørelsesdato i parentes):

  • Muligheder og barrierer i samarbejde om børn v. Professionshøjskolen Absalon (27. januar)
  • Danskernes kendskab til partnervold, v. VIVE (2. marts)
  • Partnervold før, under og efter graviditet v. Social Respons (2. maj)
  • Virkningsevaluering af Me&We på efterskoler v. Pluss Leadership (6. september)
  • Virkningsevaluering af Skolestyrkens 1. projektperiode v. Als Research (12. september)
  • Evaluering af Antibulli Svømning v. CUR (4. november)
  • Effektevaluering af LæseLegs betydning for børns sprogudvikling, v. TrygFondens Børneforskningscenter (24. november)
  • Betydningen af LæseLeg for børns relationer og deltagelsesmuligheder v. Lone Svinth (24. november)
  • Fællesskabsmålingen v. VIVE (2. december)