Virksomhed

Hjem / Årsberetning 2021 / Virksomhed

Virksomhed

Mary Fondens virksomhed består af uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue. Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, blandt andet ved at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter. I andre tilfælde videreudvikler og skalerer fonden allerede eksisterende projekter.

I alle tilfælde drives projekterne i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Således er Mary Fonden en aktiv igangsætter af projekter og projektforløb, der i høj grad er muliggjort ved hjælp af fondens dedikerede medstiftere, der alle har bidraget til såvel Mary Fondens stiftelse som økonomiske grundlag. Ved udgangen af 2021 var fondens formue DKK 225,0 mio.

Hempel Fonden stiller ikke alene kontorfaciliteter til rådighed, men betaler ligeledes alle administrationsomkostninger og sørger derved for, at enhver donation og fondskapitalens afkast kan gå ubeskåret til Mary Fondens projektarbejde – netop med henblik på at sikre en langsigtet indsats til fremme af fondens formål.

Mary Fonden styrker projektarbejdet yderligere ved at samarbejde med en række større partnere, som alle arbejder helt eller delvist pro bono for derigennem at fremme og støtte fondens formål og projekter.

Pro bono-partnere

 • Motor Agency
 • Bech-Bruun
 • McKinsey
 • PricewaterhouseCoopers

Endvidere skal samarbejdet med praktikere, fagfolk, forskere og organisationer også fremhæves, herunder ekspertpanelerne, der bidrager med indsigt i den nyeste faglige viden og forskning. Samarbejdet har stor betydning for projekternes kvalitet og gennemslagskraft.

Mary Fondens bestyrelse består ved udgangen af 2021 af:

Bestyrelsen arbejder ulønnet.

Mary Fondens sekretariat består ved udgangen af 2021 af
 • Direktør Helle Østergaard
 • Kommunikationschef Bodil Liv Holm
 • Projektchef Wencke Kathrine Jansen
 • Analyseansvarlig Mikkel Lynggaard
 • Projektleder Elise Josephine Moltke-Huitfeldt
 • Projektleder Anders Riis
 • Seniorprojektleder Søren Feldbæk Winther
 • Seniorprojektleder Simone Bodholdt
 • Presse- og kommunikationskonsulent Lasse Bergholtz Hansen
 • Sekretariatskoordinator Jane Persson
 • Regnskabsansvarlig Jena Høgenhav
 • Studentermedhjælper Esben Langer Rasmussen
 • Studentermedhjælper Timian Bille Bach Landgraff
 • Piccoline Augusta Neimann-Møller
 • Seniorprojektleder Christina Stær Mygind (barsel)
 • Projektleder Anne Sofie Juul Hansen (barsel)
 • Seniorprojektleder Tine Oxholm (barsel)
 • Kommunikationskonsulent Nanna Lehrmann (barsel)
 • Kommunikationskonsulent Cecilia Mandrup (barsel)