H.K.H. Kronprinsessens forord

Ligesom året før blev 2021 et specielt år. Året startede med nedlukning og mange restriktioner – og sluttede desværre også med høje smittetal, restriktioner og skolehjemsendelser.

Men modsat 2020 blev 2021 alligevel et mere normalt år. Også for os i Mary Fonden. Vi har kunnet fortsætte vores projekter, vi har sat nye projekter i gang, udviklet ny viden og brugt vores stemme til at forsøge at bryde tabuer og skabe håb.

Og det har været tydeligt, at der har været brug for vores arbejde. For selvom det meste vendte tilbage til normalen, tager det tid at reparere på de konsekvenser, nedlukningerne har medført. Det gælder særligt, når det kommer til ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge.

I 2021 har vi fortsat vores arbejde med at blive endnu klogere på, hvordan vi kan komme ensomheden til livs. I efteråret offentliggjorde vi et studie, der har set på, hvad der virker, når man arbejder med at bekæmpe ensomhed. Studiet gav desværre ikke et klart og entydigt svar på, hvad der er det allerbedste at gøre, men det viser, at det virker at gøre noget, og at det virker at gøre flere forskellige ting på samme tid. Det er f.eks. en god idé både at hjælpe ensomme ind i et netværk samtidig med, at man tilbyder individuel psykologisk hjælp. Vi bruger nu erfaringer fra det nye studie til at udvikle et nyt ensomhedsprogram målrettet unge, der kæmper med ensomhed. Det glæder vi os til at komme videre med i 2022.

2021 var også året, hvor vi i Mary Fonden dykkede ned i noget af det vigtigste for os mennesker: nemlig håb. Da vi stiftede Mary Fonden for snart 15 år siden, besluttede vi at arbejde for at skabe håb. Men spørgsmålet er, hvad der egentlig tænder håbet hos det enkelte menneske, når livet er svært? Det spurgte vi om i en undersøgelse blandt mennesker, der selv har prøvet at have det svært.

Svaret var tydeligt: Det skaber håb, når andre mennesker rækker ud, viser interesse, eller er en god rollemodel. Og omvendt, hvis vi føler os overladt til os selv, og der ikke er nogen til at gribe den hånd, vi rækker ud – der kan håbet svinde.

Vi kan alle sammen være med til at skabe mere håb hos hinanden. I Mary Fonden forsøger vi at skabe håb ved at fortælle historier om mennesker, der rækker ud til hinanden og mennesker, der selv har turde tage skridtet og bede om hjælp. På den måde viser vi, at det er muligt f.eks. at bryde ud af et voldeligt forhold eller komme ud af sin ensomhed.

Men endnu vigtigere forsøger vi også at skabe håb igennem vores konkrete projekter. Når vi lykkes med at bidrage til at bekæmpe ensomhed, skabe mere trivsel for vores børn og komme partnervold til livs, kan det være med til at sprede håb om, at forandring til det bedre er muligt.

Det glæder vi os til at fortsætte med i 2022.

Direktør Helle Østergaards forord

Mary Fonden er sat i verden for at bekæmpe social isolation. Et af vores grundlæggende principper er, at vi kan meget, men sammen med andre kan vi endnu mere, og vi kan gøre det bedre.

Derfor er det en kongstanke i vores arbejde, at vi indgår partnerskaber og tætte samarbejder med andre organisationer for at opnå vores mål. Og vi kan se, at det virker. Der, hvor vi rykker mest, er, når vi sætter de helt rette mennesker og organisationer sammen.

2021 har vist flere konkrete eksempler på det.

Siden 2020 har vi sammen med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne igennem projektet “Sammen uden vold” udviklet en indsats, der skal sikre, at gravide par, der lever med vold og voldelige konflikter, bliver opsporet, og får den nødvendige hjælp til at komme videre til et liv uden vold. Og vi kan nu se, at redskabet virker. Vi finder 1-3 par om ugen, der ikke blev fundet før. Når parret tidligt får den nødvendige støtte, hjælper vi ikke bare dem, men også det ufødte barn til en bedre start på livet. Derfor er vi nu i gang med at se på, hvordan vi kan overføre de gode erfaringer til andre faggrupper. Vi skal klæde flere fagpersoner på til at kunne opdage og håndtere partnervold blandt gravide og par med børn – så endnu flere kan vokse op uden vold.

Et andet samarbejde, der i 2021 har fået mere luft under vingerne, er Alliancen mod mobning. Efter flere års tæt samarbejde med Børns Vilkår og Red Barnet lancerede vi tilbage i 2019 programmet Skolestyrken: Et helhedsorienteret skoletrivselsprogram, der involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning. Udrulningen blev desværre forsinket på grund af hjemsendelser og skoler, der har haft rigeligt at gøre med at skulle planlægge hjemmeundervisning, test og restriktioner. Men i 2021 kom programmet ud at leve, og 18 skoler har nu implementeret Skolestyrkens fulde program. Og meldingerne fra skolerne tegner heldigvis rigtig godt: Skolestyrken giver alle ansatte på skolen fælles viden og tilgang til at skabe trivsel og forebygge mobning. Og alle ved, hvad de skal gøre, når mobning opstår. I det kommende år skal endnu flere skoler i gang med programmet, og vi skal i gang med evaluere på effekten.

De samarbejder, vi indgår i, kan i lighed med de to ovenstående eksempler være store projekter, der tager år at udvikle og udbrede. Men det kan også være mindre projekter, hvor vi griber en aktuel mulighed eller anledning. Fantastiske Fodboldfester er et eksempel på det.

Sommeren 2021 stod i fodboldens tegn, og efter en lang periode med corona og restriktioner var der lagt op til folkefest. I et samarbejde med DBU, DR og Østifterne besluttede vi derfor at bruge anledningen til at understøtte de lokale fællesskaber – ultimativt for at bekæmpe ensomhed. Gennem initiativet Fantastiske Fodboldfester opfordrede vi danskerne til at mødes og holde fodboldfest med naboerne på villavejen, i opgangen eller andre i lokalområdet. Og danskerne tog virkelig udfordringen op. Over hele landet blev der sat gang i Fantastiske Fodboldfester på væresteder, plejehjem, villaveje, campingpladser samt i fælleshuse og gårdmiljøer.

Samarbejde og alliancer mellem organisationer, der har forskellig kultur, organisering og formål, er ikke altid nemt. Men værdien af at bringe forskellige udgangspunkter, erfaringer og viden sammen er som regel udfordringerne værd. For når vi gør netop det, kan vi opnå de bedste resultater – til gavn for dem, vi gerne vil gøre en forskel for.