Hjem / Årsberetning 2021 / Aktiviteter i 2021 / Mobning og Trivsel

Mobning og Trivsel

I Mary Fonden har vi valgt at forebygge mobning gennem et fokus på trygge fællesskaber. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. Det er vores mission at styrke børns sociale kompetencer og deres evne til at bidrage til og indgå i gode og positive fællesskaber, fra de er helt små.

Projektudvikling i et år med restriktioner

2021 har primært været et år dedikeret til udvikling af de mange projekter, som er kernen i Mary Fondens arbejde med mobning og trivsel. Flere aktiviteter på tværs af projekter har været udskudt på grund af corona, og nye planer er blevet lagt – med særligt fokus på at hjælpe børn tilbage til deres normale hverdag. 

Trivsel i fritidslivet

I 2021 gentog vi undersøgelsen af trivslen i fritidslivet for børn, der går i 3.-6. klasse. Den viste blandt andet, at næsten én ud af fem børn har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. Det problem forsøger vi at komme til livs – blandt andet gennem vores antimobberedskab Antibulli, som vi i 2021 udvidede til nu at inkludere Antibulli Fodbold.

Fakta om Mobning og Trivsel

  • Mobning kan forebygges allerede i børnehaven
  • Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et antimobbeprogram, som består af pædagogisk materiale til arbejdet med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse). Programmet bygger på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod og tager udgangspunkt i at skabe trygge og inkluderende børnefællesskaber. Fri for Mobberi blev lanceret i 2007 og er i dag udbredt til ca. 40 % af landets vuggestuer, 60 % af landets børnehaver og 45 % af landets skoler og SFO’er. Programmet bruges også af dagplejere.

Fri for Mobberi fortsætter den digitale rejse

Vi har fortsat den digitale rejse i 2021 gennem nyhedsbreve, opslag på sociale medier og gratis webinarer, hvor vi løbende inspirerer nye såvel som erfarne brugere af Fri for Mobberi i deres arbejde. Et af resultaterne er, at vi i 2021 har set en stigning på 25 % i abonnenter på vores nyhedsbrev.

Fri for Mobberi udbyder digitale grundkurser

På grund af corona-nedlukningen begyndte Fri for Mobberi i 2021 at tilbyde digitale grundkurser. Disse er blevet meget positivt modtaget, og i 2021 havde vi 592 glade kursister gennem et digitalt grundkursus-forløb.

Fri for Mobberi Børnestafetten på turné

I 2021 var Børnestafetten for første gang på turné rundt i Danmark, hvor vi besøgte København,
Esbjerg og Odense med stor succes.

Fri for Mobberi sker i samarbejde med:

Free of Bullying

Free of Bullying udspringer af Fri for Mobberi. Formålet er at udbrede det fællesskabsorienterede mobbesyn og forståelsen for at arbejde systematisk og målrettet med trygge børnefællesskaber. Dette gøres gennem The Free of Bullying Competence Centre, der drives i fællesskab af Mary Fonden og Red Barnet Danmark.

The Free of Bullying Competence Centre på World Anti-Bullying Forum

I 2021 deltog The Free of Bullying Competence Centre på World Anti-Bullying Forum i Stockholm, hvor vi holdt en workshop om programmet og det fælleskabsorienterede mobbesyn. Workshoppen var en stor succes, og mange af vores kollegaer fra andre organisationer viste interesse for både programmet og det fælleskabsorienterede mobbesyn.

Free of Bullying-seminarer med alle medlemslande

De halvårlige Free of Bullying-seminarer, der bruges til erfaringsudveksling og udvikling af nye tiltag, blev i 2021 afholdt virtuelt – et i maj og et i oktober. Vi håber, at alle medlemslandene i 2022 kan mødes fysisk til et forårsseminar i København.  

Lande, der bruger Free of Bullying

  • Grønland: Kammagiitta – Fri for Mobberi. Opstart i 2010
  • Estland: Kiusamisest Vabaks! – Free of Bullying. Opstart i 2011
  • Island: Vinátta – Fri for Mobberi. Opstart i 2014
  • Færøerne: Betri Vinir – Fri for Mobberi. Opstart i 2018
  • Rumænien: Să fim prieteni – Free of Bullying. Opstart i 2020

Free of Bullying sker i samarbejde med:

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Målet er at udvikle og styrke trygge fællesskaber i skolen samt forebygge og håndtere mobning, som er skadeligt for børn og indvirker negativt på skolens kultur.

Arbejdet med Skolestyrken i praksis

I 2021 er Skolestyrken gennemført på 24 skoler fordelt i hele landet. Tilbagemelding fra udvalgte skoler peger på, at undervisningens indhold, form og formidling samt relevans og anvendelighed vurderes højt. Derudover viser interviews med udvalgte skoleledere, at Skolestyrken styrker teamsamarbejdet og kommunikationen samt giver anledning til at anvende eksisterende trivselsdata. I november besøgte Børns Vilkår, Red Barnet og Mary Fonden sammen med Kronprinsessen Vigerslev Allés Skole for at høre om deres praksiserfaringer med Skolestyrken.

Videreudvikling af programmet

I efteråret påbegyndte vi arbejdet med videreudvikling af Skolestyrken i samarbejde med Børns Vilkår og Red Barnet. Planerne omhandler udvikling af en kommunal model til understøttelse og forankring. Derudover suppleres programmet med nye værktøjer og materialer til nye målgrupper samt yderligere kompetenceudvikling.

At skabe større trivsel på skolen er ikke noget quick fix. Det er et langt sejt, træk, men vi kan allerede nu mærke, hvordan vi som medarbejdere har fået bedre værktøjer, en fælles retning og et fælles sprog om, hvordan vi skaber trivsel og håndterer mobning, når det opstår.

René Bang Henriksen, skoleleder på Vigerslev Allés Skole.

Alliancen mod mobning og Skolestyrken sker i samarbejde med:

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk redskab, som bygger på metoden dialogisk læsning. LæseLeg gør det let for det pædagogiske personale at styrke børns sprog og relationer. Børnene involveres aktivt i oplæsningen af bøger gennem historiefortælling, dialog og kreative aktiviteter. Det hjælper deres kommunikative kompetencer på vej og støtter dem i at indgå i fællesskaber. LæseLeg er udbredt til mere end 1400 dagtilbud.

LæseLegs udviklingsprojekt

LæseLeg har afsluttet første effektstudie af LæseLeg for 3-6-årige. Studiet blev gennemført sammen med fire kommuner, der ønskede at teste virkningen af et forbedret LæseLeg på børns sprog og relationer. Resultaterne af studiet bliver offentliggjort i 2022 sammen med resultaterne af forsker Lone Svinths studie af den eksemplariske praksis.

LæseLeg har i samarbejde med 14 kommuner igangsat et nyt effektstudie af LæseLeg for 1-3-årige. Deltagerne i studiet har gennemgået et kompetenceforløb, som er udviklet sammen med VIA University College. TrygFondens Børneforskningscenter følger studiet tæt.

Opdatering af materialer

På baggrund af brugerevalueringer har LæseLeg opdateret eksisterende materialer med henblik på at understøtte pædagogernes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. LæseLeg har udviklet boghæfter til mere end 140 særligt udvalgte bøger.

LæseLeg sker i samarbejde med:

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der består af en række konkrete øvelser og aktiviteter, der styrker børnenes tolerance, respekt for hinanden og evne til at hjælpe andre. Grundtanken er, at gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. På nuværende tidspunkt er der udviklet materiale til håndbold, svømning og fodbold.

Antibulli Svømning

På grund af de gældende corona-restriktioner har arbejdet med udbredelse af Antibulli Svømning været vanskeligt i 2021. Men på sommerens i alt 135 AquaCamps landet over blev Antibulli Svømning sat særligt på dagsorden til inspiration for de deltagende klubber. 

Antibulli Svømning sker i samarbejde med:

Antibulli Fodbold

I foråret 2021 lancerede vi sammen med DBU Antibulli Fodbold. Herrelandsholdets Kasper Schmeichel og Kvindelandsholdets Pernille Harder har sagt ja til at være ambassadører for Antibulli Fodbold, fordi de gerne vil være med til at bekæmpe mobning i børnefodbolden.

Antibulli Fodbold sker i samarbejde med: