Ensomhed

Mange danskere kæmper med følelsen af ensomhed. Ikke bare en gang i mellem, men ofte. Når ensomheden bider sig fast, skader den både vores livskvalitet og helbred.

Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære, respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre.

Fakta

  • 12 % af unge på 16-24 er alvorligt ensomme
  • Kortvarig ensomhed er helt normal og ufarlig
  • Langvarig ensomhed kan mindske eller skade vores sociale kompetencer og resultere i en stresstilstand, som er skadelig for vores krop

Me&We

Danske unge er socialt bevidste med en vilje til at skabe inkluderende fællesskaber. Samtidig mistrives stadig flere unge, og mange er påvirket af stress, pres og ensomhed. To år med corona og nedlukninger har gjort det sværere for unge at have øje for andres og egne sociale behov. Derfor var Me&We i 2021 mere aktuelt end nogensinde før.

74 efterskoler bød i sommeren 2021 nye elever velkommen til et skoleår med aktiviteter og øvelser fra undervisningsmaterialet Me&We. Sammen med Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet indledte vi i 2021 den afsluttende fase med samarbejdet om projekt Me&We målrettet unge på efterskoler. Efter en vinter og et forår med nedlukninger og fjernundervisning stod efterskolerne i sensommeren 2021 med en stor andel af unge, som skulle genoptræne deres sociale muskler.

Lærere og ledere fra skoler, der anvender Me&We-materialet, deltager i løbet af skoleåret i tre workshops, som klæder dem på til at lede eleverne igennem aktiviteter, som blandt andet skal gøre dem opmærksomme på deres betydning for fællesskabet og styrke deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde relationer.

Me&We fremadrettet

43 af efterskolerne deltager i en effektevaluering af Me&We, som forventes at ligge klar i sommeren 2022. Herefter bliver Me&We en del af Efterskoleforeningens kursustilbud til samtlige efterskoler i Danmark.

Som lærer er det fantastisk at få lov til at arbejde med Me&We. Projektet har fat i selve kernen i efterskolearbejdet. Der hvor vi virkelig kan være med til at gøre en forskel for de unge. Der hvor vi lærer dem, at der er noget, der er større end dem selv.

Sandra Hein, lærer hos Levring Efterskole

Me&We sker i samarbejde med:

Partnerskaber: Folkebevægelsen og flere i fællesskaber

Ingen kan bekæmpe ensomhed alene, og derfor består en del af Mary Fondens arbejde inden for området Ensomhed i, at vi deltager i relevante partnerskaber. Vi har i mange år været en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og siden 2020 en del af det store collective impact-projekt ”Flere i fællesskaber”.

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Omkring 90 organisationer, foreninger, kommuner og virksomheder står sammen om visionen, at ingen skal rammes af alvorlig ensomhed i Danmark. I Folkebevægelsen mod Ensomhed deler vi viden og erfaringer og står bag de to store årlige events ”Danmark Spiser Sammen”, hvor vi opfordrer danskerne til at arrangere fællesspisninger for dem, der har mod på at møde nye mennesker. Vi har i Mary Fonden været med, siden Folkebevægelsen mod Ensomhed blev født i 2014, og bidrager ved at sidde med i styregruppen og relevante undergrupper og udvalg.

Flere i Fællesskaber

Silkeborg Kommune er ramme for det store collective impact-projekt Flere i Fællesskaber, som over de næste fire år skal mindske ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre. I forsknings- og udviklingsprojektet indgår et patchwork af ensomhedsinterventioner, og forsker Mathias Lasgaard fra DEFACTUM følger udviklingen undervejs. Mary Fonden sidder med i styregruppen og bidrager derudover med kommunikationsfaglig sparring og udbredelse af viden.

På trods af flere corona-relaterede hindringer, er det lykkedes at skabe opmærksomhed om ensomhed gennem massive kampagneaktiviteter, der er opstartet nye målrettede indsatser, og der er skabt et samarbejde mellem kommune og frivilligcenterets nystartede “Fællesskabsguide”, som henviser borgere ud i aktiviteter.

Fantastiske Fodboldfester

I anledning af EM-slutrunden i sommeren 2021 stod Mary Fonden, DBU og DR sammen med støtte fra Østifterne om Fantastiske Fodboldfester – et initiativ, der samlede danskerne om fodbolden i lokale fællesskaber.

Mange danskere føler sig ensomme og uden for fællesskaberne, og efter halvandet år med social isolation er det blevet tydeligt, hvor meget vi har brug for hinanden for at trives. Heldigvis er der ikke meget, der kan få danskerne til at stå sammen, som når Herrelandsholdet konkurrerer om et mesterskabstrofæ. For at give Danmarks lokale fællesskaber et tiltrængt løft, blev Fantastiske Fodboldfester derfor stablet på benene.

Initiativet opfordrede danskerne til at samles og styrke fællesskabet i deres lokalområde. ”Jeg håber, at festerne kan være med til at understøtte fællesskaberne – også når den sidste kamp er fløjtet af,” sagde Kronprinsessen, da hun deltog i én af de mange Fodboldfester.

For at sætte ekstra skub i festerne havde Mary Fonden, DBU, DR og Østifterne sat 150 festkasser på højkant til de festarrangører, der havde gjort mest ud af at styrke deres lokale fællesskab.

#Flersomhed

Et venligt blik. Et smil. En sms. En snak. Eller en hilsen på gaden. Ofte er det små ting, som varmer, og gør dagen lidt bedre. For jo flere, der rækker ud, jo færre vil føle ensomhed. Og under pandemien oplevede rigtig mange danskere ensomhed i større eller mindre grad. Med kampagnen #Flersomhed ønskede vi at bidrage til at bryde tabuet om ensomhed

For at afstigmatisere og mindske tabuet om ensomhed lancerede vi i foråret 2021 kampagnen #Flersomhed sammen med Røde Kors, Ældre Sagen og Ungdommens Røde Kors. Kampagnen skulle gøre det tydeligt, at vi alle kan gøre en lille indsats, som kan have stor betydning for andre og selv. En del af kampagnen var sitet flersomhed.dk, som både indeholder gode råd, fortællinger og film om helt almindelige danskeres oplevelser med ensomhed.

Nyt undervisningsmateriale

Som et tillæg til kampagnen udarbejdede vi sammen med Røde Kors og Forlaget Columbus undervisningsmaterialet ”Ensomhed og Fællesskab” målrettet samfundsfagslever på gymnasiet. Materialet er i særlig grad blevet anvendt som en del af undervisningen til den årlige innovationskonkurrence SamfundsCup, som i 2022 har ensomhed som omdrejningspunkt. Her skal gymnasielever konkurrere om de bedste bud på at løse vores samfundsmæssige udfordringer med ensomhed.

Fokus på unge, der føler sig svært ensomme

Alle unge, som føler sig svært ensomme, skal ses og tilbydes hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i nye meningsfulde relationer. Det er en ambitiøs vision, som kræver et ambitiøst projekt. Det udviklingsarbejde påbegyndte vi i 2021 i Mary Fonden.

16-24-årige er den gruppe i befolkningen, hvor den største andel føler sig svært ensomme. Det er blandt andet på den baggrund, at vi i Mary Fonden har fokuseret vores arbejde for at bekæmpe ensomhed, og i de kommende år vil vi i særlig grad arbejde for at mindske ensomhed blandt unge. I 2021 påbegyndte vi udviklingen af et stort program, som blandt andet indeholder systematisk opsporing af ensomhed blandt unge.

Udviklingen af det nye program bygger blandt andet på et internationalt litteraturstudie, som DEFACTUM har udarbejdet for Mary Fonden, Realdania og Lauritzen Fonden. Vi offentliggjorde litteraturstudiet, som er det største metastudie på ensomhedsområdet, i september 2021 blandt andet gennem et webinar med over 100 tilmeldte.