Aktiviteter i 2021

Mobning og Trivsel

I Mary Fonden har vi valgt at forebygge mobning gennem et fokus på trygge fællesskaber. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet.

Det er vores mission at styrke børns sociale kompetencer og deres evne til at bidrage til og indgå i gode og positive fællesskaber, fra de er helt små.

Læs mere om Mobning og Trivsel

Projekter

Vold i Hjemmet

I Mary Fonden er det vores ambition og vision, at børn ikke skal vokse op med partnervold i familien, og at kommende og nuværende mødre og fædre skal bryde med volden så tidligt som muligt.

Desuden ønsker Mary Fonden at bidrage til at gøre danskerne i stand til at genkende partnervold, når de er vidne til den som nærtstående, samt i stand til at turde tale om den og gribe ind med tilbud om støtte til den voldsudsatte.

Læs mere om Vold i Hjemmet

Projekter

Ensomhed

Mange danskere kæmper med følelsen af ensomhed. Ikke bare en gang i mellem, men ofte. Når ensomheden bider sig fast, skader den både vores livskvalitet og helbred.

Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære, respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre.

Læs mere om Ensomhed

Projekter

Sådan bekæmper vi også social isolation

Vores primære arbejde i Mary Fonden ligger i arbejdet med vores konkrete projekter.

Vi har dog også indsatser og tiltag, der på andre måder bidrager til at bekæmpe social isolation inden for vores tre indsatsområder og vores overordnede formål.

Læs mere om Sådan bekæmper vi også social isolation

Projekter

Opsummering

Ovenpå 2020, der var et meget anderledes år, blev 2021 et mere normalt år i Mary Fonden.

Vi har kunnet fortsætte vores projekter, vi har sat nye projekter i gang, udviklet ny viden og brugt vores stemme til at forsøge at bryde tabuer og skabe håb.

Læs mere Mary Fondens opsummering