22. december 2021

Året, der gik 2021

Kronprinsessen ser tilbage på året, der er gået, og ønsker alle en glædelig jul.
H.K.H. Kronprinsesse Mary

Nu er 2021 ved at rinde ud. Ligesom sidste år blev det et specielt år. Vi startede året med nedlukning og restriktioner – og nu slutter vi desværre også året med skolehjemsendelser og bekymring for, at julen ikke bliver, som vi havde håbet, på grund af endnu en corona-bølge. Det bedste, vi kan gøre, er at være der for hinanden så godt, vi kan – og håbe på, at vi hurtigt kommer igennem det denne gang.
2021 har været et år, hvor vi i Mary Fonden ligesom så mange andre har forsøgt at komme tilbage til hverdagen ovenpå 2020, der var et år præget af social afstand og store stigninger i ensomhed til følge. Meget er kommet på ret køl igen, og også arbejdet i Mary Fonden har lignet sig selv mere end året før. Vi har kunnet fortsætte vores projekter, vi har sat nye projekter i gang, udviklet ny viden og brugt vores stemme til at forsøge at bryde tabuer og skabe håb.

Og det har været tydeligt, at der har været brug for vores arbejde. For selvom det meste vendte tilbage til normalen, tager det tid at reparere på de konsekvenser, nedlukningerne har medført. Det gælder bl.a., når det kommer til trivsel i skolerne og ensomhed blandt de unge.

Flere fællesskaber med Fantastiske Fodboldfester

EM i Fodbold i sommer kom på et tidspunkt, hvor vi virkelig havde brug for sammenhold. Og i Mary Fonden besluttede vi os til at bruge EM-slutrunden som anledning til at understøtte fællesskaberne, og derigennem bekæmpe ensomhed. Sammen med DR, DBU og Østifterne opfordrede vi danskerne til at mødes og holde fodboldfest med naboerne på villavejen, i opgangen eller andre i lokalområdet. Og danskerne tog virkelig udfordringen op. Over hele landet blev der sat gang i Fantastiske Fodboldfester på væresteder, plejehjem, villaveje, campingpladser samt i fælleshuse og gårdmiljøer. Jeg besøgte selv en af festerne på en villavej i Rødovre, hvor arrangørerne gerne ville bringe alle gamle og nye naboer sammen efter en tid med social afstand. Det var både hyggeligt og festligt at være med til.

Voldsramte par, der venter sig, får hjælp

Siden 2020 har vi sammen med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne igennem projektet ’Sammen Uden Vold’ udviklet en indsats, der skal sikre, at gravide par, der lever med vold og voldelige konflikter, bliver opsporet, og at de får den nødvendige hjælp til at komme videre til et liv uden vold. Og vi kan nu se, at redskabet virker. Vi finder 2-4 par om ugen, der ikke blev fundet før. Når parret tidligt får den nødvendige støtte, hjælper vi ikke bare dem, men også det ufødte barn til en bedre start på livet. Derfor er vi nu i gang med at se på, hvordan vi kan overføre de gode erfaringer til andre faggrupper. Vi skal klæde flere fagpersoner på til at kunne opdage og håndtere partnervold blandt gravide og par med børn – så endnu flere kan vokse op i et liv uden vold.

Bedre trivsel og håndtering af mobning med Skolestyrken

Efter flere års tæt samarbejde med Børns Vilkår og Red Barnet lancerede vi tilbage i 2019 programmet Skolestyrken: Et helhedsorienteret skoletrivselsprogram, der involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning.
Udrulningen blev desværre forsinket på grund af hjemsendelser og skoler, der har haft rigeligt at gøre med at skulle planlægge hjemmeundervisning, test og restriktioner. Men i 2021 kom programmet ud at leve og 18 skoler har nu implementeret Skolestyrkens fulde program. Og meldingerne fra skolerne tegner heldigvis rigtig godt: Skolestyrken giver alle ansatte på skolen fælles viden og tilgang til at skabe trivsel og forebygge mobning. Og alle ved, hvad de skal gøre, når mobning opstår. I det kommende år skal endnu flere skoler i gang med programmet, og vi skal i gang med evaluere på effekten af programmet.

Ny viden om bekæmpelse af ensomhed

Vi har i mange år talt om ensomhed – og med bekymring set på den store andel af, særligt unge, der fortæller, at de føler sig ensomme. Men hvad kan man gøre for at hjælpe dem, der føler sig ensomme, ud af ensomheden? For at blive klogere på det offentliggjorde vi i 2021 et studie, der har set på, hvad der virker, når man arbejder med at bekæmpe ensomhed. Studiet gav desværre ikke et klart og entydigt svar på, hvad der er det allerbedste at gøre, men det viser, at det virker at gøre noget, og at det virker at gøre flere forskellige ting på samme tid. Det er f.eks. en god idé både at hjælpe ensomme ind i et netværk samtidig med, at man tilbyder individuel psykologisk hjælp. Vi bruger nu erfaringer fra det nye studie til at udvikle et nyt ensomhedsprogram målrettet unge, der kæmper med ensomhed. Mere om det i 2022.

Tænd håb

2021 var også året, hvor vi i Mary Fonden dykkede lidt ned i noget af det vigtigste for os mennesker: nemlig håb. Håbet bliver særligt betydningsfuldt, når livet gør ondt. Håbet om forandring kan være det, der gør, at man ikke giver op, og at man kæmper videre. Og modsat kan man næsten ikke forestille sig noget værre end at nå til et sted, hvor man føler, at alt håb er ude. Håbet kan være lyset, der viser os vejen ud af mørket, ligesom julestjernen, der også var et varsel om, at noget nyt var på vej.
Da vi stiftede Mary Fonden for 14 år siden, besluttede vi at arbejde for at skabe håb. Men spørgsmålet er, hvad der egentlig tænder håbet hos det enkelte menneske, når livet er svært? Det spurgte vi for nylig om i en undersøgelse blandt mennesker, der selv har prøvet at have det svært.
Svaret var tydeligt: Det skaber håb, når andre mennesker rækker ud, viser interesse, eller er en god rollemodel. Og omvendt, hvis vi føler os overladt til os selv, og der ikke er nogen til at gribe den hånd, vi rækker ud – der kan håbet svinde.

Og derfor står det også lysende klart, at vi alle sammen kan være med til at skabe mere håb hos hinanden. Vi kan gribe den hånd, der bliver rakt ud. Og også selv række ud og vise, at vi er der.
Nu er det snart jul. Og der er vel nærmest ikke et bedre tidspunkt end netop nu til at være med til at give håb til nogen, der har brug for det.
Jeg vil ønske alle en glædelig jul.

H.K.H. Kronprinsessen

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …