21. december 2016

Året, der gik 2016

Tiden op til jul kan godt blive lidt dejlig hektisk med julearrangementer og julegaver, og midt i alle de festlige juleforberedelser kan vi let glemme, at de bedste gaver ikke altid er dem, der kan pakkes ind.
H.K.H. Kronprinsesse Mary - bestyrelsesformand i Mary Fonden

I Mary Fonden har vi også i 2016 rakt en hånd ud og brugt vores og andres gode kræfter på at bekæmpe social isolation, på at fremme tolerance og på at skabe håb. Vi har sat fokus på mobning, ensomhed og vold i hjemmet ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. Vi har arbejdet for at give de mange, der står alene, en stemme og et støttende puf i retning af fællesskabet. Og vi har mindet de mange, der skaber fællesskabet, om, at vi skal møde hinanden med åbenhed og positive forventninger.

Antibulli

Det har været et travlt år med mange fine små og store oplevelser i Mary Fonden. Vi startede året med optagelserne til programmet ”Kronprinsesse Mary og Mikkel mod mobning” i samarbejde med TV 2 Sporten. Sammen med Mikkel Hansen og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning fik vi sat fokus på, at mobning også kan opstå i børns fritidsliv. Det danske foreningsliv er unikt og en gave, men vi skal huske, at trivsel ikke kommer af sig selv, bare fordi der er tale om aktiviteter i fritiden. Der er også brug for, at frivillige trænere tænker over, hvordan man tager imod nye spillere, hvordan man taler til hinanden og fremmer holdånden. Derfor har vi sammen med Mikkel Hansen og MH24 udviklet projektet Antibulli, der skal gøre det let at træne trivslen i børnehåndbolden.

Værket

Måneden efter fik jeg lejlighed til at møde deltagerne i projekt Værket i Slagelse sammen med vores samarbejdspartnere i Røde Kors. Det var en helt særlig oplevelse at møde nogle af de voksne, som har haft modet til at tage kampen med deres ensomhed op. I Værket har de mødt andre, der savner nære relationer i deres liv, og de har fundet en tryg ramme til at øve sig i at være sammen med andre mennesker. Vores sociale kompetencer vedligeholder ikke sig selv, og har man i en periode været meget alene, så kan man have brug for at genopbygge troen på sig selv blandt andre. Og at vi alle har noget at byde på, er der ingen tvivl om.

Fri for Mobberi

I foråret fik jeg mulighed for at møde nogle af de helt små børn, der har været med til at afprøve vores og Red Barnets udvidelse af Fri for Mobberi til dagpleje og vuggestue. En tidlig indsats er afgørende, hvis vi vil give børn de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskabet, og derfor var det også rørende at opleve børnenes glæde ved at vise og tale om følelser i så tidlig en alder. Besøget i Vallensbæk bekræftede, at man ikke skal være særlig gammel, før man forstår, at der er forskel på glad, sur og ked af det – og hvis først man kender sine egne følelser, så er det lettere at forstå og acceptere dem hos andre.

Women Deliver

Forårssolen kastede sit lys på verdenskonferencen Women Deliver i maj i Bella Center i København, da 5.000 interessenter fra hele verden var samlet – ikke for at diskutere, om der skal være ligestilling mellem kønnene, men for at diskutere, hvordan vi sikrer ligestillingen. Det var opløftende at opleve energien på konferencen – ikke mindst fra de mange unge deltagere, som arbejder engageret og målrettet med kvinder og pigers rettigheder i deres hjemlande. I Mary Fonden brugte vi den årlige donation på at invitere 14 unge ildsjæle fra hele verden til konferencen, og jeg mødte dem til en inspirerende snak om deres arbejde, visioner og drømme. Verdenssamfundet står mere end nogensinde sammen om, at vi kun kan skabe en bæredygtig fremtid, hvis piger og kvinders potentiale tænkes ind i udviklingen. Kvinder og piger skal – uanset hvor de er født – have adgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejde, økonomisk selvstændighed og politisk indflydelse. Det er ikke alene det rigtige at gøre, det er også det nødvendige at gøre.

Alliancen mod mobning

Mobning er desværre forsat et stort problem, og trods gode indsatser skal vi hele tiden forsøge at styrke og forbedre indsatsen mod mobning. Derfor var det også en stor glæde, da vi i sommer lancerede Alliancen mod mobning, der er et nyetableret samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår med fokus på mobning i grundskolen. Med Alliancen står vi endnu stærkere i arbejdet for at stoppe mobning, og gennem en koordineret indsats vil vi støtte skolerne i at arbejde helhedsorienteret og vedvarende med at forebygge og afhjælpe mobning. Efter sommerferien præsenterede tidligere børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby også aktionsplanen mod mobning. Fælles for Alliancen og aktionsplanen er ambitionen om at komme hele vejen rundt om mobbeproblematikken, at involvere alle aktører og at tænke både skolens og den enkelte klasses fællesskab og kultur ind i arbejdet for at mindske mobning. Mobning handler nemlig ikke om onde børn, men om onde mønstre. Vi glæder os til at komme videre med vores fælles indsats i det nye år.

Grønland

I august besøgte vi Nuuk i Grønland for sammen med vores partnere i projekt Kattunneq at sætte fokus på vold i hjemmet og afholde konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”. 200 forskellige fagfolk fra hele Grønland var samlet til en dag, hvor samarbejde på tværs og konkrete løsninger var omdrejningspunktet. Grønland ligger mit og min families hjerte meget nært, og i Mary Fonden har det altid været helt naturligt at medtænke Grønland i vores arbejde. Samtidig er det tydeligt for os, at forandringer i Grønland kun sker gennem forankring i det grønlandske folk, og at det stolte folk selv rummer løsningen på de udfordringer, de står med. Vi er derfor i dialog med vores grønlandske samarbejdspartnere om, hvordan vi sammen kan skabe forandring gennem grønlændernes fællesskaber. Det handler om at skabe forandringer indefra. Det er en dialog, som vi glæder os meget til at fortsætte.

Netwerk

I efteråret satte vi fokus på unge, da vi sammen med Ventilen besøgte Roskilde Tekniske Skole og mødte tømrere og snedkere, der har oplevet, at deres fællesskab er blevet styrket gennem projekt Netwerk. Det var en fornøjelse at høre de meget forskellige elever fortælle, hvor meget det betyder at have en makker, som ringer, hvis man ikke er i skole, og hvordan det havde styrket deres sammenhold at lære andre sider af holdkammeraterne at kende gennem øvelser og dialog. Mødet med tømrer- og snedkereleverne var en fin påmindelse om, at vi har brug for at kunne indgå i fællesskabet, uanset hvor spraglet det er.

Mary Fondens mange projekter, aktiviteter og indsatser hænger sammen. De er alle skabt ud fra et ønske om at give plads i fællesskabet og ud fra en erkendelse af, at vores nære relationer er essentielle for os mennesker. Vores arbejde tager afsæt i en vedvarende og helhedsorienteret tilgang, fordi vi er overbevist om, at der ikke findes hurtige løsninger på de komplekse problemstillinger, vi arbejder med. Det skaber på den ene side en ydmyghed i forhold til opgaven, på den anden side en stærk motivation i forhold til at lykkes.

Endnu et år er ved at være omme, julen står for døren, og et nyt år venter. Lad os møde hinanden med åbenhed, ærlighed og nærvær. Lad os give hinanden plads til at være dem, vi er. Det er den måske bedste gave, vi kan give hinanden og fællesskabet.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

H.K.H. Kronprinsessen

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …