4. december 2015

Året, der gik 2015

H.K.H. Kronprinsessen ser tilbage på det forgangne år.
H.K.H. Kronprinsessen året der gik 2015

De fleste af os er en del af mange forskellige fællesskaber helt uden at tænke over det. Det kan være familien eller gamle venner, kortklubben eller fodboldklubben, skoleklassen eller arbejdspladsen, som skaber rammerne for oplevelsen af at høre sammen. I fællesskabet er vi noget for nogen, og nogen er noget for os.

Men ikke alle har adgang til fællesskabet, og når man står udenfor, står man meget alene – det kan føles, som om man bliver helt usynlig og uden funktion. Ikke at være noget for nogen betyder afsavn, manglende livskvalitet og i sidste ende også dårligere helbred.

I Mary Fonden har vi igen i 2015 brugt vores kræfter på at gøre en indsats for de mange mennesker, som oplever mobning, ensomhed og vold i hjemmet – og den sociale isolation, der ofte følger med.

Ensomhed er i særlig grad kommet frem i lyset i år. Hele uge 17 blev dedikeret til ensomhed, og DR satte i samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed fokus på, hvordan den opleves som barn, ung og som voksen. Den skjulte ensomhed blev pludselig bragt ind i vores stuer, og det blev tydeligt, hvor smerteligt det er at føle sig anderledes, valgt fra og alene.

I Mary Fonden fik vi udarbejdet en analyse af, hvor mange danskere, der føler sig alvorligt ensomme, baseret på Den Nationale Sundhedsprofil. Resultatet viste, at godt 5 % af danskerne på 16 år eller derover føler sig alvorligt ensomme. Blandt de unge og de allerældste var ensomheden mest udbred, men også mange voksne midt i livet føler sig ensomme – vi taler bare ikke så tit om dem.

Det har vi valgt at gøre i Værket – vores nye samarbejde med Røde Kors og VELUX FONDEN. Værket er netværksgrupper for voksne, der savner andre voksne i deres liv. Vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet kunne få nogen til at dukke op, for vi ved godt, at ensomheden både er tabuiseret, men også kan fraholde et menneske fra netop at opsøge andre mennesker. Men det er lykkedes – 67 modige voksne har deltaget i afprøvningen af Værket i Slagelse, Køge, Roskilde, Hørsholm, Hovedstaden, Fåborg og Odense, og resultaterne er gode.

“Der kan Værket trække mig ud i livet igen. Trække mig tilbage til livet, trække mig i retning af at få nye kontakter med voksne, så jeg kan se, at der er en vej frem, at der er en fremtid for mig.” fortæller en deltager fra Værket.

Mennesker, der føler sig ensomme, skal selv være med til at skabe forandring, men vi har på den anden side forhåbentlig alle en følelse af ansvar for at møde nye mennesker med åbenhed og viden om, at vi alle har noget at bidrage med. Det gør kun livet mere interessant, hvis vi byder forskelligheden og mangfoldigheden velkommen. Vi glæder os til at byde nye mennesker inden for i Værket i endnu flere byer i 2016.

Fri for Mobberi Børnestafetten skal også nævnes – ikke fordi den er en nyhed, men netop fordi den ikke er det. Hvert år overvældes vi af den store opbakning, som børn og voksne viser ved at dukke op og bære stafetten videre. I år løb flere end 2.500 børn med i København og Aarhus, det er ny deltagerrekord, og sammen understregede vi, hvor vigtigt det er at blive ved med at være en god kammerat og at vise tolerance, respekt, omsorg og mod over for hinanden.

Stafetten er også givet videre uden for Danmark, og Fri for Mobberi er nu allerede en del af eller på vej til at blive en del af børnenes hverdag i Grønland, Estland, Island og på Færøerne. Derfor samlede vi i efteråret nøglepersoner fra de forskellige lande og delte vores erfaringer med hinanden til det første internationale Free of Bullying Seminar.

“Da vi begyndte implementeringen af Fri for Mobberi i Estland, vidste alle, at vi havde problemer med mobning. Alligevel fandtes der ingen systematiske metoder til at forebygge mobning, og vi blev mødt med skepsis over for at sætte ind i børnehaver. Vi brugte meget tid på at forklare, at arbejdet med mobning handler om værdier og skal begynde i den tidlige barndom. Den måde at tænke på var ny i Estland, så Fri for Mobberi har haft indflydelse på, at forebyggelse af mobning nu er et vigtigt emne i Estland.” fortæller Kadi Hainas, koordinator i Estonian Union for Child Welfare.

I november deltog vi sammen med flere end 1.000 repræsentanter for mere end 100 lande til konferencen 3rd World Conference of Women’s Shelters i Haag i Holland. Sammen satte vi fokus på vold mod kvinder og børn på verdensplan, vi udvekslede erfaringer, diskuterede best practices og nye løsninger og skabte nye kontakter. Det var en stor glæde at deltage i konferencen med H.M. Dronning Máxima, som er en stærk fortaler for kvinders økonomiske selvstændighed og kvinders rettigheder i det hele taget. Konferencen var vigtig på mange niveauer, og vi understregede ved at stå sammen, at vold aldrig kan retfærdiggøres og aldrig kan accepteres. Og netop spørgsmålet om accept er vigtigt, fordi vold alt for ofte understøttes af kultur og sociale normer, og vi skal ændre de understøttende sociale normer – for lovgivning gør det ikke alene.

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem, og hvis vi skal gøre os nogen forhåbning om at stoppe volden, så skal vi tale om den og inddrage alle – mænd, kvinder, drenge og piger – i at bekæmpe den. Vi kan med andre ord kun lykkes med at stoppe volden, hvis alle tager afstand fra den, når den har fundet sted, når den er ved at finde sted, og når den endnu ikke har vist sig.

Det sidste er tilgangen i Kærlig Talt, hvor vi arbejder med forebyggelse af vold i nære relationer helt ned i 8. klasse. Vi tror på, at hvis vi kan lære 15-årige at håndtere svære følelser med respekt for sig selv og for andre, så står de langt bedre, hvis de senere oplever den afmagt, der går forud for volden. Kærlig Talt er et samarbejde med Center for Familieudvikling og er støttet af Ole Kirk’s Fond, og vi håber, at mange elever og lærere i udskolingen også vil få glæde af projektet næste år.

Ensomhed, vold og mobning er komplekse problemer, som findes på tværs af kulturer, sociale lag og nationaliteter. Der findes ingen lette eller kortsigtede løsninger. Men vi ved, at vi alle har et behov for at føle os som en accepteret og værdifuld del af fællesskabet. Derfor vil vi i Mary Fonden gøre vores – også i 2016 – til, at de, der føler sig meget alene, kan være noget for nogen, og at nogen kan være noget for dem. Vi har alle brug for nogen at være tæt på – ikke mindst i julen, hvor vi samles med dem, der står os nærmest.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Af:

H.K.H. Kronprinsessen

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …