> English

Kronprinsessen brød isen sammen med voksne, der oplever alvorlig ensomhed

H.K.H. Kronprinsessen og præsident for Røde Kors Hanna Line Jakobsen deltog mandag eftermiddag i ”Værket – netværk for voksne” i Røde Kors i Slagelse. Sammen med deltagere og frivillige afprøvede de nogle af de øvelser, der skal gøre det nemmere at bryde med langvarig ensomhed.
”Jeg sover længe, når jeg kan”. ”Jeg så det danske herrelandshold spille EM i Polen” var et par af de udsagn, som Kronprinsessen, deltagere og frivillige i Værket skulle tage stilling til i øvelsen ”Enig eller uenig” ved eftermiddagens besøg i Værket. Og uanset standpunkt førte spørgsmålene til masser af både bevægelse og smil.
 
Eftermiddagens anden øvelse handlede om rammerne for gruppen. Hvilke uformelle regler har vi, når vi er sammen, og hvad betyder de for dig? Kronprinsessen trak spørgsmålet ”Hvorfor er det vigtigt at prioritere at komme hver gang?” og gav sit syn på den retningslinje:
 
”Det er vigtigt at møde op, fordi man er en del af en gruppe. Når alle prioriterer gruppen, giver det en tryg ramme, som gør det muligt at tale om de svære ting.”
 
Og modet til både at sige fra og bede om hjælp blev også vendt.
 
”Vi skal huske, at det er en styrke at møde op. At være åben om, at man har opbrugt sin kapacitet – og at man nu er den, der har brug for hjælp,” sagde Hanna Line Jakobsen, præsident for Røde Kors.
 
Øvelserne er to af flere, der bliver brugt indledningsvis i netværksgrupperne ud fra et ønske om, at deltagerne lærer hinanden at kende og føler sig trygge i gruppen. Når gruppen er mere etableret, ændrer øvelserne sig og bliver mere rettet mod den enkelte deltagers sociale formåen. Målet er, at alle deltagere skal opleve både at indgå i et trygt socialt rum og samtidig udvikle deres evne til at etablere og bevare de relationer, som de har savnet i deres liv. 
 
Eftermiddagen sluttede med kaffe, the, boller og kage – fordi det bare at være sammen også er et vigtigt element i Værket. Hvis man ikke har så mange aftaler i kalenderen, er det rart at skulle noget sammen med andre i samme situation hver mandag. 
 
Værket blev etableret i 2015 som et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors, og fra i sommer har VELUX FONDEN været samarbejds- og finansiel partner i projektet. Samme år blev værket afprøvet og evalueret i Røde Kors i Slagelse, Køge, Roskilde, Hørsholm, Hovedstaden, Fåborg og Odense i 2015. Evalueringen viste, at tre ud af fire deltagere oplevede, at følelsen af ensomhed var mindre efter at have deltaget i Værket. I 2016 vil Værket i løbet af første halvår blive et tilbud i 10 nye Røde Kors lokalafdelinger. 9 af de 10 nye lokalafdelinger er på plads og er: Ringkøbing, Hjørring, Tønder, Brande, Midtdjurs, Horsens, Egedal, Næstved og Vordingborg.
 
 
Baggrund 
Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år kæmper med alvorlig ensomhed, men tilbud til denne gruppe har været sparsomme. Det var bevæggrunden for i 2015 at etablere Værket – netværk for voksne, der er et tilbud til voksne, der oplever længerevarende ensomhed. 
 
Bag Værket står Mary Fonden og Røde Kors, som har udviklet et tilbud, der både skal give deltagerne mulighed for at møde andre voksne i trygge rammer og samtidig træne deltagernes sociale kompetencer. Ambitionen er at give deltagerne positive erfaringer med at være sammen med andre voksne og at styrke dem i at etablere og bevare relationer.  
 
Værket adskiller sig fra andre tilbud til målgruppen ved, at der ikke kun er tale om lindring, men også om personlig udvikling gennem øvelser. Deltagernes udbytte af at komme i Værket er beskrevet i den nye kvalitative evalueringsrapport ”Jeg er ikke den eneste” udarbejdet af Ensomme Gamles Værn.* 
 
I rapporten fremgår det, at samtlige respondenter følte sig ensomme, inden de startede i Værket, og tre ud af fire svarer, at de føler sig mindre ensomme efter at have deltaget i Værket. Samtidig svarer 96 %, at de har haft glæde af at komme i Værket. Nogle deltagere har været tilknyttet længere end andre – dog maks. i et halvt år.
 
Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af sine tre indsatsområder og har stået bag en række kvalitative og kvantitative rapporter om ensomhed. Mary Fonden har siden 2011 haft et panel af førende danske og udenlandske eksperter inden for ensomhed tilknyttet fondens arbejde. 
 
Røde Kors har flere års erfaring med samtalegrupper og netværk i lokalafdelinger i hele landet. Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, hvor flere end 27.000 frivillige i 213 lokalafdelinger afhjælper social nød og gør en forskel for de mest sårbare mennesker i Danmark.  
 
Det nye projekt står på skuldrene af de to organisationers erfaringer og udspringer af et fælles ønske om at synliggøre ensomheden og støtte de mange mennesker, der savner andre mennesker i deres liv. I sommeren 2015 blev VELUX FONDEN en del af projektet som samarbejds- og finansiel partner. 
 

 

Fakta

Udbredelse

  • Knap 5 % af danskerne på 16 år og derover føler sig alvorligt ensomme
  • Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år føler sig alvorligt ensomme
  • Mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og bor alene, føler sig oftere ensomme end andre
  • 8,6 % af de 45-54-årige træffer sjældent eller aldrig familie
  • 8,1 % af 55-64-årige træffer sjældent eller aldrig familie
  • 9,4 % af de 45-54-årige træffer sjældent eller aldrig venner
  • 10,4 % af de 55-64-årige træffer sjældent eller aldrig venner
  • 4,9 % af de 45-54-årige er ofte alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre
  • 4,3 % af de 55-64-årige er ofte alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre

 

Kilder:
Sundhedsprofilen 2013
Lasgaard M, Friis, K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, Hvordan har du det?, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015. Udarbejdet for Mary Fonden.
Nikolajsen A, Hedelund M, Swane CE. ”Palle alene i verden” – et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. Ensomme Gamles Værn 2014.

 
 
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil