Go to English version

Unge Tænketanken

Unge Tænketanken blev nedlagt ved udgangen af 2016 ud fra et ønske om at undersøge holdninger, tanker og ønsker i andre målgrupper end blandt de 15-24-årige. Unge Tænketanken har i en årrække været en værdifuld videnskilde i vores arbejde, og vi vil gerne takke alle, der har bidraget undervejs.

Unge er eksperter på eget liv - det var grundtanken, da vi i sin tid etablerede Unge Tænketanken, som frem til 2016 af mange omgange gjorde os klogere på, hvad danske unge tænker og mener om emner som kærestevold, mobning og ensomhed. Vi har brugt de mange svar internt til projektudvikling og eksternt i forhold til medierne. Med udgangen af 2016 tog vi en beslutning om at lukke Unge Tænketanken, fordi vi gerne vil prioritere andre målgrupper end de 15-24-årige, bl.a. børn. Derfor kan man ikke længere tilmelde sig Unge Tænketanken, men vi vil gerne takke de mange unge, der i årenes løb har medvirket, og Wilke, som har stået for at administrere Unge Tænketanken.