> English

Præsentation af Fri for Mobberi Universet

Godformiddag, alle nulte klasser

I har efterhånden gået i skole længe, men I kan sikkert stadig huske jeres allerførste skoledag. Følelsen af at skulle tage hul på noget helt nyt og spændende. Den brusende fornemmelse i maven, da I trådte ind i klassen og mødte jeres klassekammerater og lærere for første gang. Nogle af jer kendte en eller flere i klassen, da I startede. For andre var alle ansigter nye.

Det kræver meget at starte i skole. Og det handler ikke kun om, at man skal lære alfabetet og tabellerne – det handler også om, at man skal lære hinanden at kende. Om at bygge et fællesskab op, hvor alle kan føle sig trygge og godt tilpas. Det lyder måske let, men de fleste af os har en tendens til at sætte os ved siden af ham eller hende, vi allerede kender. Eller at lege med dem, vi leger mest med i forvejen. Og nogle gange kan det betyde, at der bliver nogen til overs. At der sidder en eller måske to elever i klassen, som ingen har. Som føler sig udenfor. Og det er i sådan et miljø, at mobning kan opstå, og mobning gør rigtig ondt.

Det er en af grundene til, at vi i Mary Fonden sammen med Red Barnet har udviklet Fri for Mobberi – så vi står sammen og siger nej til mobning. Og den bedste måde at sige nej på er at sende mobningen uden for døren ved at skabe et stærkt fællesskab inde i klassen.

Her på Sundbyøster Skole er Fri for Mobberi en naturlig del af jeres første skoleår. I taler om, hvad det vil sige at føle sig udenfor, og hvordan man er en god ven i jeres klasse. I ved, at det af og til kræver mod, når man skal sige fra på egne eller andres vegne, hvis der sker noget uretfærdigt. Og I er vant til at hente Bamseven, hvis en fra klassen har brug for at blive trøstet. På den måde har I været med til at skabe en god og sjov klasse fra første skoledag.

Det betyder ikke, at I ikke kan blive uenige. Det betyder heller ikke, at I ikke en gang imellem kan føle jer tilovers. Men det betyder, at I er gode til at være gode kammerater, også når det er svært. Og når det gode kammeratskab er på plads, så er der plads til alle. Så behøver man ikke at frygte, at man ikke passer ind. Man kan bare være den, man er.

Der er gået syv år, siden vi lancerede Fri for Mobberi. Og skolen har udviklet sig på de år. Her på Sundbyøster Skole har I som på mange andre skoler skiftet tavle og kridt ud med smartboards. Jeres undervisning kan fx være en tegnefilm om verdenshistorien hentet på Utube. Og I er sikkert allerede bedre end jeres forældre til at bruge iPad’en og andre digitale platforme. Den moderne skole – og dens meget moderne elever – kræver digitale løsninger – og derfor har vi udviklet Fri for Mobberi Universet, som I kan se på smartboardet. Og jeg har glædet mig meget til, at I senere skal demonstrere en tur rundt i det nye univers.

Fri for Mobberi bliver ved med at være vigtig. Hvert år starter nye elever i nulte klasse, og de har lige så meget brug for at føle sig trygge og accepterede i det nye fællesskab, som I havde. Det er grunden til, at vi skal holde fast i Fri for Mobberi. Og vi er meget taknemmelige for, at Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte op om den fortsatte indsats.

Vores nye digitale univers er endnu et skridt på vejen mod en varig indsats for børns trivsel i skolen. Værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod er stadig fundamentet, og ambitionen er fortsat at støtte jer og jeres skole i at skabe en kultur, hvor der er plads til alle.

Den tryghed og accept, vi møder i vores skoletid, påvirker os resten af livet – og samtidig giver trygheden plads til alt det andet, vi skal lære. For når vi ikke skal bekymre os om at passe ind, så er vi åbne og modtagelige for nye indtryk og ny viden.

Vi håber, at I vil tilbringe mange timer i universet.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil