> English

Rådgiverdagen 2015

Kære alle sammen, jeg er meget glad for at kunne deltage i årets rådgiverdag. Råd til Livet er et projekt, som vi i Mary Fonden værdsætter højt og er stolte af at være en del af.

Vi er mange, der sammen skaber Råd til Livet, og det er et stærkt og flot partnerskab, som gør Råd til Livet til et unikt tilbud. Derfor vil jeg gerne udtrykke min dybeste tak for den indsats, I hver især bringer ind i Råd til Livet. Det er jeres fortjeneste, at flere tusinde voldsudsatte kvinder i dag kender deres budget, deres rettigheder, ja, deres muligheder i det hele taget for at skabe et liv uden vold.

Vold handler om at manipulere, kontrollere, og nedbryde et andet menneske. Charlotte Skelkjær, som om lidt vil dele sin historie, har sagt det enkelt og rammende i et interview for nylig til Politiken: ”Jeg mistede mig selv”. Den voldsudsatte oplever at tabe sig selv, at føle sig værdiløs og mister samtidig sin evne til at handle, til at gribe muligheder og skabe forandringer.

En stor tak til Charlotte for at være her i dag. Når modige mennesker som Charlotte står frem, giver det os en bedre mulighed for at forstå voldens mekanismer. Og for hver historie, der bliver fortalt, bliver det lidt lettere for den næste at fortælle sin.

Det betyder alverden at møde kompetente, fordomsfrie og varme menneskers støtte, når volden efterlader et menneske i kaos.  Jeg har efterhånden mødt en del kvinder, som har fået hjælp i Råd til Livet. De har alle deres egen historie, men én ting går igen: En uendelig taknemmelighed over, at mennesker som jer fokuserer på deres muligheder og er villige til at bruge tid og kræfter på at støtte dem i at træffe de bedste valg i deres svære situation.

Jeg har også haft lejlighed til at tale med nogle af jer gennem tiden. Og det fylder mig med stor respekt, når jeg hører, hvad der motiverer jer til at bruge tid – for mange af jer fritid – på at hjælpe i Råd til Livet. ”En faglighed, der forpligter” – ”en lyst til at hjælpe” – ”en oplevelse af at få noget tilbage i form af et andet perspektiv på livet”. Det er nogle af de ord, I har brugt om, hvorfor I er en del af Råd til Livet.

I dag samles vi – frivillige økonomiske rådgivere fra Nykredit, frivillige lokale advokater og socialrådgivere fra Mødrehjælpen og krisecentrene. Vi har skabt et godt team på grund af jeres forskellighed. Det har man også fået øje på i udlandet, hvor vi i Mary Fonden oplever en stigende interesse i Råd til Livets organisering og resultater. Jeres forskellige kompetencer gør det muligt at komme hele vejen rundt om kvindernes problemstilling og give den enkelte mulighed for at skabe sit liv på ny – uden vold.

I dag har vi støttet næsten 3.000 kvinder i Råd til Livet. Det kan vi godt være stolte af. Men behovet og ambitionerne er endnu større. Derfor skal vi blive ved med at udbrede Råd til Livet, så endnu flere kvinder kan få gavn af vores rådgivning og støtte. Endnu en gang tak for jeres tid, engagement og bidrag. Tak til Nykredit, til Østifterne, til de frivillige advokatkontorer, til Mødrehjælpen, LOKK og krisecentrene. Jeg håber, vi alle får en god og udbytterig dag.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil