Go to English version

Aktuelt


30.05.2017

Mød Jakob – frivillig juridisk rådgiver i Råd til Livet

Råd til Livet bygger i høj grad på frivillige, professionelle rådgivere. Jakob er en af disse frivillige. Læs hvordan, han griber sin juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder i Råd til Livet an.

Jakob Vinding. Frivillig juridisk rådgiver i Råd til Livet:

"I Råd til Livet benytter jeg mange aspekter af juraen især fra familieretten, men også erhvervs- og skatteretten. Kvindernes første og største bekymringer er børn og økonomi. Der er mange, som ikke kender deres rettigheder. Derfor er det vigtigt at give dem den rigtige forståelse af deres rettigheder. Det giver ro og forudsigelighed og på den måde bedre ressourcer til at handle.

Kriseramte kvinder kan have svært ved at rumme de mange råd, de modtager i løbet af en rådgivning. Det kan være svært at huske, hvad der er blevet sagt. Jeg synes, det er vigtigt, at socialrådgiveren deltager i rådgivningen sammen med kvinden. De hører de samme råd som kvinden og er gode til at støtte kvinden og følge op på det, der skal handles på. Jeg har gode erfaringer med, at rådgivere fra alle tre faggrupper sidder med i samme møde, så vi kan komme omkring alle aspekter på en gang."

Hvad er Råd til Livet?
Råd til Livet er et landsdækkende tilbud om gratis og uvildig økonomisk, juridisk og social rådgivning til kvinder, som har været udsat for vold. Mere end 3.600 voldsudsatte kvinder har indtil nu fået rådgivning i Råd til Livet - enten gennem et krisecenter eller gennem Mødrehjælpen i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. 

Råd til Livet blev etableret i 2009 i Mødrehjælpen og i 2010 på de første krisecentre. De økonomiske rådgivere er alle fra Nykredit, men rådgiver frivilligt i projektet ligesom frivillige jurister og advokater fra en række lokale advokatkontorer. Medarbejdere i Mødrehjælpen og på krisecentrene står for den socialfaglige rådgivning.

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Mødrehjælpen, LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, NykreditØstifterne og frivillige, lokale advokater.

Læs mere om Råd til Livet

Foto: Jakob Carlsen

Vold i hjemmet

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold i Danmark, og knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold. Vold i familien kan være svært at erkende og er ofte forbundet med skyld og skam. Mary Fonden ønsker at give de tavse ofre for vold i hjemmet en stemme og at støtte dem på vejen til et liv uden vold.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Vold i Hjemmet