Go to English version

Nyt projekt mindsker følelsen af ensomhed blandt voksne midt i livet

I det ny projekt Værket handler det både om at møde andre mennesker, men også om at arbejde med sig selv – og for tre ud af fire deltagere mindsker det følelsen af ensomhed.
Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år kæmper med alvorlig ensomhed, men tilbud til denne gruppe har været sparsomme. Det var bevæggrunden for i 2015 at etablere Værket – netværk for voksne, der er et tilbud til voksne, der oplever længerevarende ensomhed. 
 
Bag Værket står Mary Fonden og Røde Kors, der har udviklet et tilbud, der både skal give deltagerne mulighed for at møde andre voksne i trygge rammer og samtidig træne deltagernes sociale kompetencer. Ambitionen er at give deltagerne positive erfaringer med at være sammen med andre voksne og at styrke dem i at etablere og bevare relationer.  
 
Værket adskiller sig fra andre tilbud til målgruppen ved, at der ikke kun er tale om lindring, men også om personlig udvikling gennem øvelser. Deltagernes udbytte af at komme i Værket er beskrevet i den nye kvalitative evalueringsrapport ”Jeg er ikke den eneste” udarbejdet af Ensomme Gamles Værn.* 
 
I rapporten fremgår det, at samtlige respondenter følte sig ensomme, inden de startede i Værket, og tre ud af fire svarer, at de føler sig mindre ensomme efter at have deltaget i Værket. Samtidig svarer 96 %, at de har haft glæde af at komme i Værket. Nogle deltagere har været tilknyttet længere end andre – dog maks. i et halvt år.
 
”Det er interessant, at deltagerne oplever mindre ensomhed efter en så relativt kort periode. Værket er lykkedes med at tiltrække den rigtige målgruppe og at flytte dem i en positiv retning. Nogle har fået mest ud af det sociale, andre af øvelserne og udviklingen af sociale kompetencer, og at vi har fokus på begge dele er en af Værkets styrker,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.
 
Ud af flere end 60 deltagere i Værket har 25 deltagere udfyldt et spørgeskema, og 31 har deltaget i interviews til rapporten. Spørgeskemabesvarelserne viser, at:
11 ud af 25 har børn
9 ud af 25 har en kæreste, er forlovet eller gift
18 ud af 25 bor alene
15 ud af 25 er i beskæftigelse
 
* Swane, CE, Hedelund M, Nikolajsen A. ”Jeg er ikke den eneste”. Evaluering af Værket – netværk for voksne. Ensomme Gamles Værn 2015. Udarbejdet for Mary Fonden.
 
Værket er udviklet af Mary Fonden og Røde Kors og afholdes af frivillige i Røde Kors. Værket er blevet pilottestet i Røde Kors-lokalafdelinger i Slagelse, Køge, Roskilde, Hørsholm, Hovedstaden, Fåborg og Odense i 2015. På baggrund af de positive resultater vil Værket blive videreudviklet, og målet er at udbrede tilbuddet til yderligere 10 lokalafdelinger i første halvdel af 2016.
 
Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af sine tre indsatsområder og har stået bag en række kvalitative og kvantitative rapporter om ensomhed. Mary Fonden har siden 2011 haft et panel af førende danske og udenlandske eksperter inden for ensomhed tilknyttet fondens arbejde. 
 
Røde Kors har flere års erfaring med samtalegrupper og netværk i lokalafdelinger i hele landet. Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, hvor flere end 10.000 frivillige i 213 lokalafdelinger afhjælper social nød og gør en forskel for de mest sårbare mennesker i Danmark.  
 
Det nye projekt står på skuldrene af de to organisationers erfaringer og udspringer af et fælles ønske om at synliggøre ensomheden og støtte de mange mennesker, der savner andre mennesker i deres liv. I sommeren 2015 blev VELUX FONDEN en del af projektet som finansiel samarbejdspartner. 
 
Rapporten kan ses her og rekvireres ved henvendelse. 
 
 

Citater fra rapporten ”Jeg er ikke den eneste”

”Jeg er blevet skilt for et par år siden, og jeg har aldrig haft nogle nære relationer til andre end min kone (…). Jeg har arbejdet meget. Nu er jeg så fri som en fugl og har ikke nogle tætte relationer og har egentlig spekuleret over, hvorfor fanden jeg ikke har det? Jeg er ikke så god til at holde på venskaber. Det er ikke, fordi jeg er ensom på nogen måde. Men jeg kan mærke, at jeg kunne godt blive det. Jeg synes, at det er meget givende at komme herned og snakke med de andre mennesker.” 
Deltager i Værket
 
”Jeg har gjort det her for ikke kun at sidde derhjemme, mens jeg var arbejdsløs. Jo mere man sidder dér, jo mere ensom bliver man. Det er dårligt for ens socialliv at være arbejdsløs. Jeg er taget med her i Værket for ikke at gå ned med flaget.” 
Deltager i Værket 
 
”Jeg er selv i 30’erne, og der er ikke så mange ting for min aldersgruppe. Og nu har jeg heller ikke nogen børn, så det er sådan lidt svært at finde nogle ting sammen, når man ikke har det.”
Deltager i Værket
 
”Det er et godt initiativ, Værket. Vi er lidt en mellemgruppe, hvor der ikke rigtigt er noget aldersmæssigt, hvis man er havnet i den situation, at man ikke har nogen venner. På nettet er der alt mulig kærestetamtam – men der er ikke noget søg venner-tamtam.”
Deltager i Værket
 

 

Fakta

Knap 5 % af danskerne på 16 år og derover føler sig alvorligt ensomme
Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år føler sig alvorligt ensomme
Mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og bor alene, føler sig oftere
ensomme end andre
8,6 % af de 45-54-årige træffer sjældent eller aldrig familie
8,1 % af 55-64-årige træffer sjældent eller aldrig familie
9,4 % af de 45-54-årige træffer sjældent eller aldrig venner
10,4 % af de 55-64-årige træffer sjældent eller aldrig venner
4,9 % af de 45-54-årige er ofte alene, selvom de har lyst til at være sammen med
andre
4,3 % af de 55-64-årige er ofte alene, selvom de har lyst til at være sammen med
andre
 
Kilder: 
Sundhedsprofilen 2013
Lasgaard M, Friis, K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, Hvordan har du det?, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015. Udarbejdet for Mary Fonden. 
Nikolajsen A, Hedelund M, Swane CE. ”Palle alene i verden” – et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. Ensomme Gamles Værn 2014.
 

 

Mary Fondens ekspertpanel tilknyttet Ensomhed

John T. Cacioppo, professor og ph.d., The University of Chicago
Mathias Lasgaard, ph.d., ensomhedsforsker ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
Rikke Lund, ph.d., lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jens Christian Nielsen, ph.d., lektor, DPU, Aarhus Universitet
Christine E. Swane, ph.d., direktør og forskningsleder, Ensomme Gamles Værn
Lise Stidsen Vandahl, vicedirektør i Socialstyrelsen