> English

Fagfolk samles om at bekæmpe vold i nære relationer

Når konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” sætter fokus på voldsudsatte familier den 30. august i Nuuk, deltager H.K.H. Kronprinsessen og Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen sammen med flere end 170 fagfolk fra hele Grønland. I fællesskab skal deltagerne finde nye ideer og forslag til arbejdet med voldsudsatte familier.

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold. Alligevel er vold i hjemmet stærkt tabuiseret, og for børn og voksne i voldsudsatte familier er volden ofte familiens største hemmelighed. Derfor kan en italesættelse af volden og en koordineret indsats blandt fagfolk, der arbejder med udsatte familier, gøre en afgørende forskel.

Fagfolk fra hele Grønland sætter sig sammen, når det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq afholder konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Nuuk den 30. august. Målet med konferencen er at styrke det tværfaglige samarbejde, og at fagfolk, der arbejder med voldsudsatte familier, i fællesskab sætter ord på udfordringerne og kommer med forslag til løsninger på området.

En af de fagpersoner, der deltager i konferencen, er familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq, Tina Dam.
Hun håber, at konferencen kan kickstarte en ny debat om vold i nære relationer og sætte refleksioner og diskussioner i gang hos fagpersonerne og i sidste ende resultere i øget fokus og relevante tiltag på området.

Vi er nødt til at forholde os mere aktivt til problematikken. Det er en del af vores ansvar som fagpersoner, at vi kan og tør italesætte de konsekvenser, vold i nære relationer har for både familielivet og for det enkelte individ og barn, så vi som samfund kan tage afstand fra vold og sammen opbygge en mere konstruktiv adfærd. Det er vigtigt, at vi får borgerne med og som samfund tager stilling til, hvorvidt vi passivt vil acceptere vold eller ej,” siger Tina Dam, familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge deltager også i konferencen og i en af konferencens paneldebatter om udfordringerne i arbejdet med voldsudsatte familier.
Hun er naturligt optaget af de store konsekvenser, vold i familien har for udsatte børn, og håber, at konferencen kan medvirke til større forståelse og dialog mellem fagfolk og voldsudsatte familier.

Vi har i høj grad brug for, at vold i hjemmet ikke bagatelliseres, men at vi alle med åbne øjne forholder os til, hvad det gør ved børn at vokse op i familier, hvor den ene forælder slår den anden eller udsætter børnene for fysisk, psykisk eller seksuel vold. Vi har brug for et ændret børnesyn, hvor vi lytter til børnene og tør tage samtaler med børn, som vi er bekymrede for, i alle kroge af Grønland. Det behov håber jeg, at konferencen kan sætte fokus på,” siger Aviâja Egede Lynge.

Det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq står bag konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”.
Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

Fakta om Kattunneq og vold i nære relationer

  • Projekt Kattunneq er et dansk-grønlandsk samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.
  • Projektet har kørt i mere end to år. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af medarbejderne på krisecentrene.
  • Kattunneq har indtil i dag afholdt fem workshops for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og to mindre seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier.
  • Der findes syv krisecentre i Grønland.
  • Departementet for Familie og Justitsvæsen (IIAN) gennemførte i 2013 en kortlægning af krisecentrenes tilbud og organisering.
  • I 2013 gennemførte Mary Fonden og Danner et forprojekt med henblik på at afdække de grønlandske krisecentres ønsker til og behov for opkvalificering og samarbejde.
  • OAK Foundation Denmark er den primære finansielle partner i projektet, herudover bidrager Departementet og Mary Fonden økonomisk til projektet.
  • 16 % af mødrene til børn på 0-14 år i Grønland har været udsat for fysisk vold fra deres partner. I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor, der bliver udsat for fysisk vold.
  • 27 % af de unge har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år. 7 % har været vidne til vold mod deres far. 10 % af de unge har været vidne til vold mod deres søskende.

Kilder:
Børn i Grønland – Kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel, SFI, 2008. 
Befolkningsundersøgelsen 2005-2009, Statens Institut for Folkesundhed, 2010. Det svære ungdomsliv, Unges trivsel i Grønland 2011 – en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever, Statens Institut for Folkesundhed, 2012

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil