> English

Psykisk vold mod børn trækker spor ind i voksenlivet

Det kan være lige så skadeligt for et barn at vokse op i et hjem, hvor mor eller far bliver udsat for vold, som hvis barnet selv er udsat for volden. Derfor er vold mod børn, og hvordan man taler med voldsudsatte børn, en del af programmet, når krisecentermedarbejdere fra hele Grønland mødes i næste uge til Kattunneq-kursus i Qaqortoq.

Det har store konsekvenser for børn at vokse op i et hjem med vold. Voldsudsatte børn har større risiko for at udvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og danske undersøgelser viser, at børnene klarer sig dårligere i skolen end deres klassekammerater. Det gælder ikke kun børn, der udsættes for fysisk vold, men også børn, der oplever vold rettet mod andre i hjemmet. Nuka Fleischer, som er afdelingsleder i Mælkebøttecenteret – en af organisationerne bag Kattunneq, som holder kurser for krisecentermedarbejdere, fortæller:

Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Den psykiske vold, som børn udsættes for, når de oplever den ene forælders vold mod den anden, kan trække spor langt ind i ungdoms- og voksenlivet. Der er stor risiko for, at børnene tager den voldelige adfærd med ind i fremtidige parforhold.”

Ifølge de grønlandske krisecentres årsopgørelse flyttede 200 børn på krisecenter med deres mor i 2016. Når medarbejdere fra alle de grønlandske krisecentre samles i næste uge i Qaqortoq til et kursus, Kattunneq står bag, er et af programpunkterne ”At tale med børn”.

Børn, der flytter på krisecenter med deres mor, har behov for at blive set, hørt og mindet om, at volden aldrig er deres skyld. Derfor er det væsentligt, at krisecentermedarbejderne taler med børnene om deres oplevelser i hjemmet og støtter dem i at bearbejde de traumer, de bærer rundt på. Det er en del af baggrunden for, at vold og børn har været et gennemgående tema i alle de kurser, vi har holdt for krisecentermedarbejderne i Kattunneq”, siger Nuka Fleischer, som underviser på kurset.

Kattunneq har i fem år sikret efteruddannelse af de grønlandske krisecentermedarbejdere. Kurset i Qaqortoq er det niende af sin slags og finder sted den 12.-15. juni. Den 14. juni vil andre lokale fagfolk, som møder voldsudsatte familier i deres arbejde, deltage. Kurset åbnes den dag af Kiista P. Isaksen, borgmester i Kommune Kujalleq.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark.
 

Fakta om Kattunneq

  • Kattunneq har eksisteret siden 2014. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og efteruddannelse af medarbejderne på krisecentrene. Projektet fortsætter frem til 1. kvartal 2019 med fokus på at forankre og udbrede de erfaringer, som er opnået i projektet.
  • Projekt Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation nmark.
  • Kattunneq har indtil nu afholdt otte kurser for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og fem seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier. Kurset i Qaqortoq er det sidste kursus i Kattunneq.
  • Interne evalueringer viser, at undervisningen på kurserne i Kattunneq har medvirket til, at krisecentermedarbejderne føler sig styrket i deres faglighed. De oplever bl.a., at de er blevet bedre til at modtage kvinder og børn på krisecentrene, og at de er blevet præsenteret for ny viden og nye metoder, som gør, at de arbejder med beboerne på nye måder. De deler i højere grad deres erfaringer med hinanden og oplever, at de har lært vigtigheden af at passe godt på sig selv og deres kolleger.
  • Kattunneq har desuden bidraget til, at det lokale tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier mange steder er styrket og formaliseret.

Fakta om vold mod børn

  • 62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold.
  • 27 % af de 15-18-årige har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år.
  • Børn, der oplever vold i familien, klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver end deres jævnaldrende.
  • Børn, der oplever vold i familien bliver 1½ gang så ofte diagnosticeret med PTSD end deres jævnaldrende (målt på børn i tilsvarende socialgrupper).


Kilder:
Befolkningsundersøgelsen 2005-2010, Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Det svære ungdomsliv, Unges trivsel i Grønland 2011 – en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.
Børn, der oplever vold i familien. Omfang og konsekvenser, SFI, 2017.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Fantastisk! Vores og Mikkel Hansens fælles projekt Antibulli er nu officielt blåstemplet som almen viden ved at være med i Ludo Quiz Danmark. Endda i spørgsmålene til børn. Og vi kan kun være enige - alle børn har brug for at vide, hvordan man er en god holdkammerat, og alle børn skal kunne føle sig som en del af holdet. På og uden for banen. God fornøjelse med spillet - om det er med bræt eller bold!
mary_fonden Fatima var kun fem år gammel, da hendes far solgte hende til en ældre, handicappet mand for omkring 24.000 kroner. Og da hun fyldte 12 år, blev hun afleveret hjemme hos den døvstumme mand. I to år blev hun banket og mishandlet. Indtil hun tog mod til sig og flygtede. Ud i uvisheden. Fatima var heldig at ende på krisecenteret i Kabul. Havde hendes familie fundet hende, havde hun været død. Sådan fortalte forfatter og journalist Simi Jan på Børnenes Dag i november 2018. Blandt tilhørerne sad H.K.H. Kronprinsessen, der er dybt engageret i den globale kamp for kvinders rettigheder, og som gennem Mary Fonden arbejder målrettet med at bekæmpe vold i hjemmet. I dag modtog krisecenteret i Kabul Mary Fondens årlige donation på 50.000 USD. Foto: UNICEF
mary_fonden Godt 1.800 børn flytter hvert år på krisecenter med deres mor i Danmark. Ofte er situationen kaotisk, når familien forlader hjemmet, og mødrene når hverken at pakke børnenes tandbørste eller yndlingsbamse. Som en håndsrækning i en svær tid får alle børn, der flytter på krisecenter i Danmark, Grønland og på Færøerne, en rygsæk fra os og Ole Kirk’s Fond. Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan savne, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra et håndklæde og hårbørste til en dagbog, lidt legetøj og en bamse. Rygsækken fungerer også som et pædagogisk værktøj for krisecentrenes børnemedarbejdere og bliver brugt til at sætte gang i den svære samtale med barnet om oplevelserne i hjemmet. #allebørnharrettilenbarndomudenvold #levudenvold #voldihjemmet #stopvold
mary_fonden Ensomhed er stadig lidt af en gåde. Vi kender alle følelsen, som er en slags signal om, at vi skal opsøge mennesker. Kroppen giver os besked om et uopfyldt socialt behov. Men for nogle mennesker går ensomheden ikke væk igen, og for den gruppe kan ensomheden få store konsekvenser både for helbred og livskvalitet. Hvis vi gerne vil gøre noget ved den skadelige ensomhed, og det er vi mange, der gerne vil, så har vi brug for mere viden om, hvad årsagen er til den mere langvarige ensomhed, og mere viden om, hvad der kan få den til at gå væk igen. Heldigvis er vi godt i gang, og vi bliver hele tiden klogere. Blandt andet via Sundhedspofilen, som vi har brugt som kilde her, og vores egen zoomen ind på, hvad der karakteriserer de mennesker, som føler sig mest ensomme i rapporten "Ensomhed i befolkningen".
mary_fonden Du kan ændre verden - tør du? ❤️ Se vores lille film om modet til at gøre en forskel for mennesker omkring dig - og ‘tag’ de mange modige mennesker omkring dig #maryfonden #dukanændreverden #vismod #alleharrettilathøretil