> English

2.100 nye rygsække til voldsudsatte børn

Det har store konsekvenser for børn at vokse op i et hjem med vold. Derfor skal de børn, der flytter på krisecenter med deres mor, ses, høres og mindes om, at volden aldrig er deres skyld. Mary Fondens rygsække til børn på krisecentre bruges systematisk i medarbejdernes første samtaler med børnene på landets krisecentre. I dag pakkede Mary Fonden og pensionerede LEGO-medarbejdere 2.100 nye rygsække til voldsudsatte børn.

Hvert år flytter godt 1.800 børn på krisecenter med deres mor i Danmark. Ofte er situationen kaotisk, når familien forlader hjemmet, og mødrene når hverken at pakke børnenes tandbørste eller yndlingsbamse. Som en håndsrækning i en svær tid får alle børn, der flytter på krisecenter, en rygsæk fra Mary Fonden og Ole Kirk’s Fond.

Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan savne, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra et håndklæde og hårbørste til en dagbog, lidt legetøj og en bamse. Rygsækken fungerer også som et pædagogisk værktøj for krisecentrenes børnemedarbejdere og bliver brugt til at sætte gang i den svære samtale med barnet om oplevelserne i hjemmet.

De børn, der får rygsækkene, har haft en svær start på livet. Rygsækken er en påmindelse til børnene om, at vi ser dem og hører dem, og at volden aldrig er deres skyld. Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Rygsækken er en støtte til krisecentrenes afgørende arbejde med at bearbejde børns følelser, oplevelser og traumer,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Støtter mor i at tale med børnene
På Vejle Krisecenter oplever børnene og deres mødre rygsækkene som en kærkommen omsorg og forkælelse. Det fortæller Lene Fibæk-Jensen, som er leder på Vejle Krisecenter. Når børnene flytter ind med deres mor, er de utrygge ved situationen. De har svære oplevelser med sig og kan savne deres far og hverdagen. Samtidig kan mødrene have meget at kæmpe med.

Rygsækkene kan være støttende for rigtig gode samtaler. Det er af stor vigtighed, at vi støtter mor i at tale med børnene om det, der er sket, og det, der skal ske. Dels fordi de allerfleste børn tror, at det, der er hændt i hjemmet, kan være deres skyld. Også selv om det fra et voksenperspektiv kan virke ulogisk. Dels fordi børnene, hvis de ikke får støtte til at bearbejde de svære oplevelser og den ofte følgende uvished, kan få det rigtig svært med meget ringe trivsel til følge,” siger Lene Fibæk-Jensen, leder på Vejle Krisecenter.

Hvert år pakker pensionerede LEGO-medarbejdere de mange rygsække, som sendes ud til krisecentrene i Danmark, Grønland og på Færøerne. I år pakkede de frivillige kræfter 2.100 nye rygsække.

RYGSÆKKE TIL BØRN PÅ KRISECENTRE

 • Mary Fonden står bag Rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.
 • I år pakkes og udsendes 2.100 rygsække hos LEGO Charity i Billund.
 • Siden projektets start i 2008 er der pakket og udsendt flere end 21.000 rygsække.
 • Der findes i dag syv forskellige rygsække: 0-3 år (unisex), 4-6 år (dreng/pige), 7-9 år (dreng/pige), 10-11 år (unisex) og 12-16 år (unisex).
 • Rygsækkene indeholder bl.a. (lidt afhængigt af aldersgruppe): tandbørste, hårbørste, drikkedunk, bamse, dagbog med lås, spillekort, en bog og tøj samt et postkort fra Mary Fonden med en hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen.
 • Børn, der bor på krisecenter, har brug for at holde fast i oplevelsen af at have en hverdag, og rygsækken kan bruges som skoletaske for de større børn.

Evaluering af Rygsække til børn på krisecentre (SFI, 2010):

 • 83 % af krisecentrene bruger rygsækken og indholdet som udgangspunkt for en samtale om den svære tid.
 • 89 % vurderer, at rygsækken i høj grad eller i meget høj grad er en værdifuld markering af, at vold ikke er acceptabel.
 • 94 % bruger rygsækken til at skabe en tillidsfuld relation til barnet.
 • 61 % forbinder rygsækken med tryghed, når de forlader krisecentret igen.

TAL OM VOLD MOD BØRN

 • Knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold. Det svarer til 3-4 elever i hver skoleklasse (SFI, 2016).
 • Hvert år flytter godt 1.800 børn med deres mor på kvindekrisecenter (LOKK årsstatistikker 2013-2017).
 • 64 % af børn på krisecentre har ikke talt med nogen om volden forud for krisecenter-opholdet. Når de har talt med nogen, har det typisk været en socialrådgiver på skolen, mor og søskende, en lærer eller voksne, de kender fra deres fritidsliv (LOKK, 2014). 
 • Det kan være lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres nære, fx deres mødre, som selv at blive udsat for vold (Socialstyrelsen).
 • Børn, der oplever vold i familien, klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver end deres jævnaldrende (SFI, 2017).

Læs mere om Rygsække til børn på krisecentre

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Fantastisk! Vores og Mikkel Hansens fælles projekt Antibulli er nu officielt blåstemplet som almen viden ved at være med i Ludo Quiz Danmark. Endda i spørgsmålene til børn. Og vi kan kun være enige - alle børn har brug for at vide, hvordan man er en god holdkammerat, og alle børn skal kunne føle sig som en del af holdet. På og uden for banen. God fornøjelse med spillet - om det er med bræt eller bold!
mary_fonden Fatima var kun fem år gammel, da hendes far solgte hende til en ældre, handicappet mand for omkring 24.000 kroner. Og da hun fyldte 12 år, blev hun afleveret hjemme hos den døvstumme mand. I to år blev hun banket og mishandlet. Indtil hun tog mod til sig og flygtede. Ud i uvisheden. Fatima var heldig at ende på krisecenteret i Kabul. Havde hendes familie fundet hende, havde hun været død. Sådan fortalte forfatter og journalist Simi Jan på Børnenes Dag i november 2018. Blandt tilhørerne sad H.K.H. Kronprinsessen, der er dybt engageret i den globale kamp for kvinders rettigheder, og som gennem Mary Fonden arbejder målrettet med at bekæmpe vold i hjemmet. I dag modtog krisecenteret i Kabul Mary Fondens årlige donation på 50.000 USD. Foto: UNICEF
mary_fonden Godt 1.800 børn flytter hvert år på krisecenter med deres mor i Danmark. Ofte er situationen kaotisk, når familien forlader hjemmet, og mødrene når hverken at pakke børnenes tandbørste eller yndlingsbamse. Som en håndsrækning i en svær tid får alle børn, der flytter på krisecenter i Danmark, Grønland og på Færøerne, en rygsæk fra os og Ole Kirk’s Fond. Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan savne, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra et håndklæde og hårbørste til en dagbog, lidt legetøj og en bamse. Rygsækken fungerer også som et pædagogisk værktøj for krisecentrenes børnemedarbejdere og bliver brugt til at sætte gang i den svære samtale med barnet om oplevelserne i hjemmet. #allebørnharrettilenbarndomudenvold #levudenvold #voldihjemmet #stopvold
mary_fonden Ensomhed er stadig lidt af en gåde. Vi kender alle følelsen, som er en slags signal om, at vi skal opsøge mennesker. Kroppen giver os besked om et uopfyldt socialt behov. Men for nogle mennesker går ensomheden ikke væk igen, og for den gruppe kan ensomheden få store konsekvenser både for helbred og livskvalitet. Hvis vi gerne vil gøre noget ved den skadelige ensomhed, og det er vi mange, der gerne vil, så har vi brug for mere viden om, hvad årsagen er til den mere langvarige ensomhed, og mere viden om, hvad der kan få den til at gå væk igen. Heldigvis er vi godt i gang, og vi bliver hele tiden klogere. Blandt andet via Sundhedspofilen, som vi har brugt som kilde her, og vores egen zoomen ind på, hvad der karakteriserer de mennesker, som føler sig mest ensomme i rapporten "Ensomhed i befolkningen".
mary_fonden Du kan ændre verden - tør du? ❤️ Se vores lille film om modet til at gøre en forskel for mennesker omkring dig - og ‘tag’ de mange modige mennesker omkring dig #maryfonden #dukanændreverden #vismod #alleharrettilathøretil