> English

2.100 nye rygsække til voldsudsatte børn

Det har store konsekvenser for børn at vokse op i et hjem med vold. Derfor skal de børn, der flytter på krisecenter med deres mor, ses, høres og mindes om, at volden aldrig er deres skyld. Mary Fondens rygsække til børn på krisecentre bruges systematisk i medarbejdernes første samtaler med børnene på landets krisecentre. I dag pakkede Mary Fonden og pensionerede LEGO-medarbejdere 2.100 nye rygsække til voldsudsatte børn.

Hvert år flytter godt 1.800 børn på krisecenter med deres mor i Danmark. Ofte er situationen kaotisk, når familien forlader hjemmet, og mødrene når hverken at pakke børnenes tandbørste eller yndlingsbamse. Som en håndsrækning i en svær tid får alle børn, der flytter på krisecenter, en rygsæk fra Mary Fonden og Ole Kirk’s Fond.

Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan savne, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra et håndklæde og hårbørste til en dagbog, lidt legetøj og en bamse. Rygsækken fungerer også som et pædagogisk værktøj for krisecentrenes børnemedarbejdere og bliver brugt til at sætte gang i den svære samtale med barnet om oplevelserne i hjemmet.

De børn, der får rygsækkene, har haft en svær start på livet. Rygsækken er en påmindelse til børnene om, at vi ser dem og hører dem, og at volden aldrig er deres skyld. Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Rygsækken er en støtte til krisecentrenes afgørende arbejde med at bearbejde børns følelser, oplevelser og traumer,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Støtter mor i at tale med børnene
På Vejle Krisecenter oplever børnene og deres mødre rygsækkene som en kærkommen omsorg og forkælelse. Det fortæller Lene Fibæk-Jensen, som er leder på Vejle Krisecenter. Når børnene flytter ind med deres mor, er de utrygge ved situationen. De har svære oplevelser med sig og kan savne deres far og hverdagen. Samtidig kan mødrene have meget at kæmpe med.

Rygsækkene kan være støttende for rigtig gode samtaler. Det er af stor vigtighed, at vi støtter mor i at tale med børnene om det, der er sket, og det, der skal ske. Dels fordi de allerfleste børn tror, at det, der er hændt i hjemmet, kan være deres skyld. Også selv om det fra et voksenperspektiv kan virke ulogisk. Dels fordi børnene, hvis de ikke får støtte til at bearbejde de svære oplevelser og den ofte følgende uvished, kan få det rigtig svært med meget ringe trivsel til følge,” siger Lene Fibæk-Jensen, leder på Vejle Krisecenter.

Hvert år pakker pensionerede LEGO-medarbejdere de mange rygsække, som sendes ud til krisecentrene i Danmark, Grønland og på Færøerne. I år pakkede de frivillige kræfter 2.100 nye rygsække.

RYGSÆKKE TIL BØRN PÅ KRISECENTRE

 • Mary Fonden står bag Rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.
 • I år pakkes og udsendes 2.100 rygsække hos LEGO Charity i Billund.
 • Siden projektets start i 2008 er der pakket og udsendt flere end 21.000 rygsække.
 • Der findes i dag syv forskellige rygsække: 0-3 år (unisex), 4-6 år (dreng/pige), 7-9 år (dreng/pige), 10-11 år (unisex) og 12-16 år (unisex).
 • Rygsækkene indeholder bl.a. (lidt afhængigt af aldersgruppe): tandbørste, hårbørste, drikkedunk, bamse, dagbog med lås, spillekort, en bog og tøj samt et postkort fra Mary Fonden med en hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen.
 • Børn, der bor på krisecenter, har brug for at holde fast i oplevelsen af at have en hverdag, og rygsækken kan bruges som skoletaske for de større børn.

Evaluering af Rygsække til børn på krisecentre (SFI, 2010):

 • 83 % af krisecentrene bruger rygsækken og indholdet som udgangspunkt for en samtale om den svære tid.
 • 89 % vurderer, at rygsækken i høj grad eller i meget høj grad er en værdifuld markering af, at vold ikke er acceptabel.
 • 94 % bruger rygsækken til at skabe en tillidsfuld relation til barnet.
 • 61 % forbinder rygsækken med tryghed, når de forlader krisecentret igen.

TAL OM VOLD MOD BØRN

 • Knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold. Det svarer til 3-4 elever i hver skoleklasse (SFI, 2016).
 • Hvert år flytter godt 1.800 børn med deres mor på kvindekrisecenter (LOKK årsstatistikker 2013-2017).
 • 64 % af børn på krisecentre har ikke talt med nogen om volden forud for krisecenter-opholdet. Når de har talt med nogen, har det typisk været en socialrådgiver på skolen, mor og søskende, en lærer eller voksne, de kender fra deres fritidsliv (LOKK, 2014). 
 • Det kan være lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres nære, fx deres mødre, som selv at blive udsat for vold (Socialstyrelsen).
 • Børn, der oplever vold i familien, klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver end deres jævnaldrende (SFI, 2017).

Læs mere om Rygsække til børn på krisecentre

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden ”Mange af jer her er lærere. Jeg er sikker på, at I oplever de unges afmagt jævnligt ude i klasseværelserne. Det kan være, når deres venskaber udfordres, når de taber ansigt i klassen, når de ikke føler, at de kan leve op til egne eller andres krav og så videre. Skolelivet, ungdomslivet, ja, livet som sådan er fuld af fantastiske oplevelser med andre mennesker, men det indebærer også svære følelser og situationer – det hverken kan eller skal vi lave om på, men vi kan ændre på måden, vi håndterer dem, og på hvilke konsekvenser vi lader dem få for vores og andres liv.” Sådan sagde Kronprinsessen til deltagerne, da vi i 2016 holdt en konference med udgangspunkt i vores gratis undervisningsmateriale Kærlig Talt. Tematikkerne er stadig helt aktuelle, og de unge har stadig brug for redskaber til at håndtere svære følelser, sætte grænser og blive bevidst om og måske bryde med reaktioner, der kører på autopilot. Alle øvelser, videoer, handouts til elever og lærermanualen i Kærlig Talt er frit tilgængelige på www.projektkaerligtalt.dk Du skal blot logge ind. Find også link i bio. Kærlig Talt er et samarbejde mellem Mary Fonden, @cffamilieudvikling og Ole Kirk's Fond. #alleharrettilathøretil #kærligtalt #forebyggelseerbedst
mary_fonden Hvad tror du andre gør, og hvad tror du, andre mener er rigtigt at gøre? Det er spørgsmålet, når vi taler sociale normer. Og det gjorde vi sammen med udvalgte samarbejdspartnere til en workshop på Amalienborg i dag. Blandt andet med fokus på vold i hjemmet. Med os havde vi professor Ben Cislaghi fra London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ben Cislaghi er ekspert i at arbejde med og måle sociale normer. Spændende og udbytterig videndeling og diskussion med mange gode mennesker. #alleharrettilathøretil Foto: Kongehuset
mary_fonden Tilmeldingen til #friformobberi #børnestafetten2019 i #Aarhus og #København er åbnet. Vi løber 1 km mod mobning den 25. maj i Aarhus & den 22. juni i København. Tilmelding på friformobberi.dk - link i bio ☝🏻 Der er børnekoncert fra scenen og sjove aktiviteter på pladsen. Børn fra 0-13 år kan løbe med - og der er T-shirt og medalje til alle. Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og @redbarnetdk’s årlige børneløb mod mobning, der finder sted i Aarhus og København. Løbet en festlig markering af det alvorlige budskab: Det er aldrig i orden at mobbe, og alle har ret til en plads i fællesskabet.
mary_fonden Vidste du, at 17 % af danskerne ikke mener, at det er psykisk vold, hvis deres partner kontrollerer, hvem de mødes/ses med?* Psykisk vold kan være svær at få øje på. Især hvis man er usikker på, hvad man skal kigge efter. Eller ikke kender tegnene. Men psykisk vold er den mest udbredte voldsform. Og det ER vold, hvis din partner kontrollerer, bestemmer eller på anden måde har magt over, hvem du ses med. Eller om du overhovedet ses med nogen. Er du i tvivl, kan Lev Uden Volds socialfaglige definition af psykisk vold i nære relationer måske være en hjælp: "Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse." Se mere på Lev Uden Volds hjemmeside - her finder du også en hotline, hvis du har brug for hjælp. #voldihjemmet #alleharrettiletlivudenvold #sigdettilnogen #psykiskvold *Kilde: Epinion for Lev Uden Vold, 2018
mary_fonden Jacob føler sig som tilskuer til det sociale liv. Han drømmer om at få en ven, men er i tvivl om, hvad han selv har at tilbyde som ven. Det er alle jer, der har mødt Jacob på de sociale medier, til gengæld ikke. I er sikre på, at han er en rigtig god ven. Tak til Jacob for modet til at stå frem. For alle de opløftende reaktioner. Og for at @tv2echo satte fokus på ensomhed blandt unge. Jacob er en af alt for mange unge, der er svært ensomme. 12 % af de 16-24-årige viser vores seneste analyse udarbejdet af Defactum. #tabuerskaltalesihjel #talomdet #sammenmodensomhed #modensomhed