Go to English version

Driftspartner og medstiftere

Driftspartner
Mary Fondens omkostninger til administration dækkes af Hempel Fonden, som desuden stiller lokaler til rådighed. Takket være Hempel Fonden kan afkastet fra Mary Fondens grundkapital således gå ubeskåret til vores arbejde med at bekæmpe social isolation.

Medstiftere
Mary Fondens økonomiske grundlag – og dermed eksistensgrundlag – er sikret af fondens medstiftere:

Carlsberg A/S
Det Obelske Familiefond
LEGO Holding A/S
Nykredit
Oak Foundation
Oticon Fonden
Poul Due Jensens Fond
Remmen Fonden
TrygFonden smba.
Villum Fonden