> English

Flere og flere danske børn lærer, hvordan man er en god ven

Danmarks største antimobbeprogram Fri for Mobberi har vokseværk. Programmet, som Mary Fonden og Red Barnet sammen står bag, sætter nu trivsel og godt kammeratskab på skemaet i næsten halvdelen af de danske børnehaver og skoler.
Nye tal viser, at Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger.
 
Tallene viser, at 1.800 børnehaver arbejder med Fri for Mobberi, hvilket dækker over en stigning på 130 %. siden 2011. Antallet af skoler, der bruger programmet i 0.-2. klasse, er i samme periode øget med mere end 210 %.
 
Fri for Mobberi består af en kuffert fuld af pædagogiske redskaber udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen tre til otte år. Børnene lærer bl.a. at vise omsorg for hinanden, at sige stop til drillerier og at få mod til at forsvare kammerater, der har svært ved at forsvare sig selv. 
 
Mobning topper på mellemtrinnet fra 4.-7. klasse*, men ved at opbygge inkluderende og omsorgsfulde børnefællesskaber allerede fra børnene er helt små, er det Mary Fondens og Red Barnets målsætning at forebygge problemet, allerede inden det opstår.
 
”Hvis vi først bekæmper mobning, når vi støder på den, så er det for sent for dem, det går ud over. Med Fri for Mobberi forsøger vi at komme mobningen i forkøbet. Derfor er vi meget glade for, at flere og flere arbejder målrettet med en tidlig indsats,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard. 
 
”I Fri for Mobberi arbejder vi på at styrke børnefællesskaberne, og her spiller både ledelse, pædagoger, lærere og børnene selv en vigtig rolle. Mobning er ikke et individuelt problem. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn bidrager til at opbygge og fastholde en kultur kendetegnet ved tolerance og omsorg for hinanden. Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre i gruppen,” siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet.
 
Udover at give børnene konkrete redskaber til at håndtere drillerier viser undersøgelser** udført af bl.a. Roskilde Universitet, at Fri for Mobberi også giver fagfolk større viden og bevidsthed om, hvad mobning er, og hvordan de aktivt kan arbejde pædagogisk med at forebygge det. 
 
Fri for Mobberi er baseret på den seneste mobbeforskning, bl.a. eXbus, Exploring Bullying in Schools*, der peger på, at mobning ikke handler om enkelte børn, men skyldes en uhensigtsmæssig kultur og negative mønstre i børns måde at være sammen på.
 
Læs mere på friformobberi.dk
 
  * exBus – et forskningsprojekt om mobning i skolen, DPU/Aarhus Universitet: exbus.dk
** Kampmann, J. m.fl., Roskilde Universitet (2007-2009): Fri for Mobberi – Følgeforskningsprojekt (otte delrapporter). Find dem her: friformobberi.dk/download
 
Fakta om Fri for Mobberi
  • Mary Fonden og Red Barnet står sammen bag Fri for Mobberi, der er støttet af Ole Kirks Fond.
  • Fri for Mobberi er Danmarks mest udbredte indsats mod mobning på børnehave- og indskolingsniveau. 
  • Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske værktøjer til både pædagoger, lærere, forældre og børn. Kufferten findes i to udgaver: En til børnehaver og en til indskolingen (0.-2. klasse). Til maj lanceres materialerne også til 0-3-årige.
  • Antimobberedskaberne er særligt tilpasset børnenes alder. I børnehavekufferten er der blandt andet særlige bamsevenner, rytmik og et massageprogram. Skolekufferten indeholder bl.a. samtaletavler, der hjælper børnene til at sætte ord på gode venskaber og mobning.
  • Med både skole- og børnehavekufferten følger et kursus for pædagoger og lærere. Der findes også kurser til ledere.
  • Flere end 1.800 børnehaver og over 800 skoler har rekvireret Fri for Mobberi, og over 15.000 pædagoger og lærere har været på et af Fri for Mobberis mange kurser siden programmets lancering i 2007.

 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil