Go to English version

Ny rapport viser, at der er behov for øget fokus på trivsel i børnesporten

Langt de fleste børn trives i fritidslivet, men tre ud af ti har oplevet at blive holdt udenfor på holdet. Pigerne føler sig dobbelt så ofte udenfor sammenlignet med drengene, og fællesskabet er bedre til holdsport sammenlignet med individuelle sportsgrene. Det er nogle af resultaterne i en ny stor rapport om børns trivsel i fritidslivet bestilt af Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden.

Langt de fleste børn er glade for deres fritidsaktivitet, og hele 91,5 % oplever, at fællesskabet er ”godt” eller ”rigtig godt”. Trods det har tre ud af ti oplevet at blive holdt udenfor, og 7 % af drengene fortæller, at de er blevet slået eller skubbet til træning. En undersøgelse fra 2013 viste desuden, at hvert 8. barn helt er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel.

Det er nærliggende at tro, at drillerierne finder sted, når der ikke er voksne til stede, men det afkræfter undersøgelsen – børnene oplever primært drillerier og en hård tone under træningen.

”Der er nogle gange, hvor trænerne ikke er klar over, hvad der er sket på banen. Hvor de lige har glemt at kigge op, når nogle drenge har råbt ad mig. Jeg tror ikke, de var klar over, hvor slemt det egentlig stod til. Jeg tror egentlig bare, at de tænkte, at den megen råben var udtryk for gejst til træning,” siger 13-årig dreng, der går til fodbold, i rapporten.

Størstedelen af trænerne bemærker mistrivslen – således angiver to ud af tre trænere, at de ”få gange” eller ”ofte” har oplevet, at der foregår ubehageligt drilleri eller mobning. Trænerne er generelt optaget af, at der er et godt fællesskab på holdet, men samtidig forbinder de fleste trænere trivselsarbejde med noget meget pædagogisk, og kun 25 % af trænerne har arbejdet med trivsel som en del af deres træneruddannelse.

Undersøgelsen peger desuden på, at jo længere man har været træner, jo bedre er man til at ”se alle udøvere og komme med konstruktiv feedback uanset niveau”. Men det er uanset trænererfaring ikke altid let at få øje på de ofte subtile tegn på drillerier – som i nogle tilfælde opfattes som en naturlig del af konkurrencekulturen.

Alt i alt understøtter rapporten, at børn er glade for at gå til sport, men at der er plads til forbedringer, hvad det systematiske arbejde med trivsel angår.

”Det er alle børns ret at leve et trygt liv med trivsel i højsædet. Konsekvenserne af mobning og af at stå udenfor er store, og vi har alle et ansvar for at skabe så trygge og gode betingelser for at opbygge sunde børnefællesskaber – også i fritidslivet,” siger Jonas Keiding Lindholm, som er konstitueret generalsekretær i Red Barnet.

Rapporten præsenteres i dag på konferencen ”Trivsel i fritidslivet” i Idrættens Hus i Brøndby og er udarbejdet af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden som en del af det fælles projekt Klubfidusen. Rapporten baserer sig på svar fra 20 forskellige idrætsklubber fordelt på forskellige sportsgrene og rummer besvarelser fra både udøvere (9-16 år), trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer.

Hele rapporten kan ses her.

Klubfidusen er et trivselsprogram til fodboldklubber, hvor spillere, trænere, bestyrelse og forældre involveres i at styrke sammenholdet på det enkelte hold og i klubben. Programmet består bl.a. af konkrete træningsøvelser, forældretips og information om trivsel til trænere og bestyrelse. Målet med Klubfidusen er at styrke trivslen blandt de 6-12-årige spillere.


Fakta


Ny undersøgelse af børns trivsel i idrætslivet

•    Center for Ungdomsstudier har udarbejdet undersøgelsen ”De bedste redskaber er mennesker, der er til stede” om trivsel i idrætslivet for 9-16-årige for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. Rapporten præsenteres i dag på konferencen ”Trivsel i fritidslivet” i Idrættens Hus i Brøndby.

•    Undersøgelsen blandt 9-16-årige, der pt. er aktive til en sportsaktivitet, viser, at:
•    98 % glæder sig til træning.
•    91,5 % oplever, at fællesskabet på holdet er ”godt” eller ”rigtig godt”.
•    Otte ud af ti oplever, at deres træner er opmærksomme på dem og det, de gør.
•    To ud af 10 én eller flere gange har haft oplevelser med selv at blive drillet.
•    Tre ud af 10 har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor.
•    Tre ud af 10 har oplevet, at andre er blevet drillet.
•    6,5 % angiver at have været med til at drille andre.
•    7 % af drengene har oplevet at blive slået eller skubbet til træning.
•    36 % af pigerne har følt sig udenfor på deres hold mod 19 % af drengene.
•    58 % af dem, der går på hold, angiver fællesskabet som ”rigtig godt” mod 37 % af dem, der dyrker individuel idræt.

•    Undersøgelsen baserer sig på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med cirka 1.200 besvarelser fra udøvere, trænere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer fra 20 forskellige idrætsklubber og interviews med 85 informanter.

•    En tidligere undersøgelse viser, at hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel (undersøgelse udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet, offentliggjort i ”Børneliv version 2.0”, Ungdomsanalyse.nu, 2013).  

Klubfidusen

•    Klubfidusen blev lanceret i 2013 og er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden.

•    Formålet med Klubfidusen er at styrke trivsel og fællesskaber og forebygge mobning i de danske fodboldklubber. Projektet tager afsæt i erfaringerne fra Mary Fondens og Red Barnets fælles projekt Fri for Mobberi og DBU’s Holdninger og Handlinger.

•    Se mere på www.klubfidusen.dk.