Go to English version

Kattunneq – Grønlands Krisecentre

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, og godt en fjerdedel af de grønlandske børn har oplevet deres mor blive udsat for vold. Med et nyt dansk-grønlandsk samarbejde vil Mary Fonden, Danner og OAK Foundation Denmark styrke indsatsen mod partnervold i Grønland.

I 2013 undersøgte Mary Fonden og Danner, hvad der skal til for at styrke indsatsen mod vold i hjemmet i Grønland. De grønlandske krisecentres svar var opkvalificering og samarbejde på området. Det nye projekt ”Kattunneq – Grønlands Krisecentre” er et dansk-grønlandsk samarbejde, der skal styrke indsatsen på de enkelte krisecentre gennem netværksarbejde og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Projektet er bl.a. inspireret af et dansk initiativ i Mellemøsten og Nordafrika, hvor det har vist sig at være af stor værdi at samarbejde internationalt og udveksle erfaringer med at støtte voldsudsatte kvinder og deres børn. I 2013 besøgte H.K.H. Kronprinsessen og Mary Fondens direktør Marokko sammen med KVINFO, Danner og LOKK for at opleve det internationale samarbejde.

Vold mod kvinder er et globalt problem, og uanset hvor i verden du bor, så kan volden sætte de samme dybe spor. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde om at støtte kvinderne på tværs af kulturer og landegrænser. Det er vores håb i Mary Fonden, at det stærke partnerskab i dette projekt kan bruge de internationale erfaringer på området til at støtte voldsudsatte kvinder og børn i Grønland.

H.K.H. Kronprinsessen

Projektet sker i samarbejde med Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt Oak Foundation Denmark. De grønlandske og danske aktører skal i samarbejde sikre, at gode erfaringer anvendes og tilpasses de grønlandske behov.

Projektet blev skudt i gang med en workshop i Nuuk i maj 2014. Projektet løber til og med 2016.

Vold i hjemmet

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold i Danmark, og 33.000 børn vokser op med vold i hjemmet. Det er et stort tabu og ofte skamfuldt, at de næreste relationer er præget af vold. Mary Fonden ønsker at give de tavse ofre for vold i hjemmet en stemme og at støtte dem på vejen til et liv uden vold.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Vold i Hjemmet