> English

Krisecentre: Vi kan gøre en forskel for voldsudsatte familier sammen

Hvordan vurderer man en voldsudsat kvindes sikkerhed? Hvordan udvikler volden sig i et parforhold, hvor det hele begyndte med stormende kærlighed? De spørgsmål og mange flere besvarer medarbejdere fra landets syv krisecentre på et seminar for fagfolk den 5. oktober i Aasiaat. Kattunneq står bag seminaret.

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, og 16 % af mødrene til børn på 0-14 år i Grønland har været udsat for fysisk vold fra deres partner. Men langt de fleste voldsudsatte kvinder og børn flytter aldrig på krisecenter, og derfor skal de fagfolk, som familierne møder i deres hverdag, være klædt på til at genkende tegn på vold og kunne handle på en mistanke om vold.

For at hjælpe andre fagfolk til aktivt at gribe ind og støtte voldsudsatte familier på den bedst mulige måde, deler medarbejdere fra landets syv krisecentre ud af deres viden om vold i familien på et seminar for fagfolk i Aasiaat den 5. oktober.

”Helt grundlæggende har kvinder og børn ret til at blive beskyttet mod vold, og børn har ret til et trygt hjem og en tryg barndom. Men det er langt fra sådan i alle familier, og volden har enorme konsekvenser for hele familien og ikke mindst samfundet. På krisecentrene møder vi hver dag de udsatte kvinder og børn, og det er en del af vores ansvar som fagligt personale at bidrage til at bryde tabuet om vold og dele ud af vores viden om vold i hjemmet, så vi sammen med andre fagfolk kan gøre en forskel for voldsudsatte familier,” siger Haldora Jeremiassen, formand for QPK, Krisecentrenes sammenslutning.

Seminaret bliver holdt i forlængelse af et kursus i Kattunneq for landets krisecentermedarbejdere. Det er fjerde gang, at Kattunneq inviterer andre fagfolk med til undervisning og tværfaglig sparring om voldsudsatte familier. Deltagerne på seminaret 5. oktober kommer blandt andet fra Aasiaat Regionssygehus, Familiecentret i Aasiaat og lokale uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. En af oplægsholderne er Matta Thorin, som er leder på krisecenteret i Aasiaat.

”Vi er rigtig glade for, at seminaret i Kattunneq denne gang bliver afholdt i Aasiaat. Det hjælper os til at sætte fokus på vold i hjemmet her i byen, så både borgere og andre fagfolk bliver opmærksomme på, at vi står klar på krisecenteret til at støtte familier, som har brug for hjælp. Det er vigtigt, at vi siger højt, at vold i hjemmet aldrig er i orden, og at man kan få hjælp, hvis man oplever at blive udsat for vold af sin partner,” siger Matta Thorin, krisecenterleder i Aasiaat.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

 

Fakta om Kattunneq

 • Projekt Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.
 • Projektet har kørt siden 2014. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og efteruddannelse af medarbejderne på krisecentrene.
 • Projektet fortsætter frem til 1. kvartal 2019 med fokus på at forankre og udbrede de erfaringer, som er opnået i projektet.
 • Kattunneq har indtil i dag afholdt seks kurser for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og tre seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier.
 • Evalueringer viser, at undervisningen på kurserne i Kattunneq har medvirket til, at krisecentermedarbejderne er styrket i deres faglighed. De oplever bl.a., at de er blevet bedre til at modtage kvinder og børn på krisecentrene, og at de er blevet præsenteret for ny viden og nye metoder, som gør, at de arbejder med beboerne på nye måder. De deler i højere grad deres erfaringer med hinanden og oplever, at de har lært vigtigheden af at passe godt på sig selv og sine kolleger.
 • Kattunneq har desuden bidraget til, at det lokale tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier mange steder er styrket og formaliseret.
 • OAK Foundation Denmark er den primære finansielle partner i projektet, herudover bidrager Departementet og Mary Fonden økonomisk til projektet.

Fakta om Kattunneq

 • 27 % af de unge har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år.
 • 7 % har været vidne til vold mod deres far.
 • 10 % af de unge har været vidne til vold mod deres søskende.
 • I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor til et barn på 0-14 år, der bliver udsat for fysisk vold.
 • Der findes syv krisecentre i Grønland.

Kilder:
Børn i Grønland – Kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel, SFI, 2008.
Befolkningsundersøgelsen 2005-2009, Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Det svære ungdomsliv, Unges trivsel i Grønland 2011 – en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever, Statens Institut for Folkesundhed, 2012

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil